Blog Image

MogensGade.dk

Et ansvarligt bæredygtigt Folketingsflertal efterlyses !

Uncategorised Posted on 12 Jan, 2020 12:38

Rammevilkårene for det gode liv – med det gode landmandsliv – Det gode turismeliv – Det gode erhvervsliv – ja for den sags skyld det gode børneliv som eksempler skabes primært af folketinget – men også af kommunerne m.fl.

I Nordjylland er vi selvfølgelig interesseret i at sikre så optimale rammevilkår som overhovedet muligt for vores erhvervsliv – men jo også for at drive velfærd overfor vores borgere. Her må folketinget i løbet af foråret løse den svære og utaknemmelige – men nødvendige opgave det er at skabe en mere retfærdig udligningsordning kommunerne imellem. Denne gang som en form for nationalt kompromis – hen over midten i folketinget – så valg og skiftende Folketingsflertal og regeringer ikke fortsætter med at være og blive dårlige undskyldninger for ikke at levere. For Handling Slår alt – så Danmark ikke knækker helt over.

Det samme gælder Infrastrukturen – hvor vi i Nordjylland gennem mange år med opbakning fra samtlige kommuner, regionen og arbejdsmarkedets parter har nogle klare infrastrukturprioriteringer – med den 3. vestlige Limfjordsforbindelse – som absolut topprioritering. Her oplevede vi at den tidligere regering spillede ud med 3. vestlige Limfjordsforbindelse i deres Infrastrukturudspil – et valg med regeringsskifte til følge har så sået tvivl om projektet – endnu en gang. Her er der også brug for et nationalt kompromis henover midten.

Politiske drillerier og strategi har nu i alt for lang tid udskudt nødvendige beslutninger på disse for Nordjylland og dermed også for Danmark så vitale beslutninger.

Jeg foreslår ikke en S-V regering men jeg foreslår, at de to partier tager hinanden under armen og sikrer et beslutningsgrundlag, som via efterfølgende forhandling kan samle bredest muligt flertal i Folketinget.

I disse klimatider med bæredygtige løsninger er der nemlig også her brug for et til enhver tid bæredygtigt Folketingsflertal.

Mogens Chr. Gade
Borgmester Jammerbugt Kommune
Aarup Vej 19, Skovsgaard,
9460 BrovstBorgmesterens nytårsbetragtninger 2019/2020

Uncategorised Posted on 03 Jan, 2020 10:49

Endnu et årsskifte nærmer sig – og traditionen tro er det anledning til at stoppe op og gøre status over året, der er gået – og til gøre sig tanker om året, der kommer.

Et år på godt og ondt

Og lad det være sagt med det samme: Ikke alle begivenheder i 2019 har været lige fornøjelige. Her tænker jeg specifikt på den budgetopfølgning, som fire måneder inde i året viste, at kommunen var udfordret i forhold til at holde sig inden for det økonomiske loft, som kommunerne og regeringen har aftalt for årets budget: Den såkaldte serviceramme.

En overskridelse af serviceramme vil kunne koste kommunen op imod 20 millioner kr. i ”dummebøde” – dvs. penge, som vi absolut intet får for. Derfor var det nødvendigt for os at trække i den økonomiske nødbremse – og det var rettidigt omhu, at vi gjorde det allerede inden sommerferien, for her ved årets udgang, hvor det ville have været overordentligt svært at nå at rette op på økonomien, kan vi heldigvis konstatere, at vi i Jammerbugt Kommune er tilbage på sporet.

Men 2019 har også været et år med glædelige og perspektivrige begivenheder, som lover godt for fremtiden:

For eksempel havde jeg i maj den store fornøjelse at deltage i åbningen af det genopførte Svinkløv Badehotel. Det ikoniske hotel – som må være et af Danmarks smukkeste – er jo et fyrtårn for turismen i vores område – og et fyrtårn for kystturismen i hele Danmark, så det var en meget glædelig dag.

For turisme ER vigtigt for Jammerbugt Kommune. Vi er Nordjyllands største turistkommune målt på antal overnatninger – et tal, der ovenikøbet år efter år er i fremgang. Det er flot at se, at den positive udvikling fortsætter, og det skyldes ikke mindst et konstruktivt og målrettet samarbejde mellem private og offentlige aktører.

Nyt samarbejde: Destination NordVestkysten

Vores satsning på turisme understreges af, at vi i år har indgået et nyt samarbejde med fire andre vestkystkommuner under overskriften Destination NordVestkysten. Det drejer sig om Holstebro, Lemvig, Thisted og Hjørring. Bag initiativet ligger ’Ny lov om erhvervsfremme fra december 2018’, hvor turismeindsatsen fremover skal samles i 15-25 destinationsselskaber på landsplan mod cirka 80 selskaber i dag.

Men der er også andre fordele ved at samle indsatsen i Destination NordVestkysten:

Vores områder har – på tværs af kommunegrænser – flere fælles træk i forhold til udviklingsmuligheder, stedbundne kvaliteter og markeds- og målgrupper. Derfor står vi stærkere, når vi går sammen om at være en stærk vestkystdestination.

Destination NordVestkysten starter som Danmarks tredje største målt på overnatning og turismeomsætning. Tilsammen har vores fem kommuner 5,5 millioner årlige overnatninger og en turismeomsætning på hele 8,2 milliarder kroner!

Den nye destination får sit hovedsæde i Jammerbugten – nærmere bestemt på Skeelslund i Aabybro, som i forvejen huser den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme.

Udviklingsplaner for ferielandet

Derudover har vi sammen med Hjørring Kommune skabt en fælles udviklingsplan for Blokhus/Løkken – endnu en gang i erkendelse af, at turister ikke tænker i kommunegrænser. Planen skal sætte en fælles retning og prioritere indsatser og konkrete projekter og dermed danne grundlag for at tiltrække private investeringer i området.

Og så er vi på vej med en udviklingsplan for Slettestrand og Thorupstrand. Begge områder har allerede godt fat i turisterne, men har potentiale til noget mere – i kraft af de levende kystmiljøer, den stærke lokale identitet, naturen og udbuddet af aktive outdooroplevelser. Og begge områder har allerede en stærk organisering og tradition for samarbejde mellem ildsjæle, foreninger og offentlige institutioner og myndigheder. Arbejdet med udviklingsplanen skal naturligvis tage udgangspunkt i de strategier og planer, som allerede er udarbejdet med stor involvering af disse parter.

Budget 2020 afspejler vilje til at prioritere de borgernære områder

Jo – der er gang i hjulene. Det afspejler sig også i budget 2020, som igen i år blev vedtaget af et bredt flertal af Kommunalbestyrelsen, som dermed fortsat viser vilje til et bredt politisk samarbejde og fællesskab om kommunens udvikling.

Undervejs i budgetprocessen har vi i år oplevet ekstra interesse og bekymring fra borgerne. Det har jeg stor respekt og forståelse for. Vi har blandt andet været udfordret af et større pasningsbehov på børneområdet – der har simpelt hen været en stor vækst i antallet af børn, og det skal vi naturligvis glæde os over, selvom det også er forbundet med større udgifter. Og så er antallet af ældre borgere med særlige behov steget.

Jeg er glad for, at det på trods af disse forhold langt hen ad vejen er lykkedes at fastholde serviceniveauet på de borgernære områder. Og takket været et økonomisk særtilskud på 28 mio. kr. til Jammerbugt Kommune er klippekortet til ældre stort set intakt, og skolerne er langt mindre ramt, end vi først forventede.

Helt overordnet indebærer budgetaftalen for 2020, at skatteprocenten og grundskyldspromillen fastholdes på det nuværende niveau. Der budgetteres med et driftsoverskud på ca. 80 mio. kr., anlægsinvesteringer på 83 mio. kr., og samlet indebærer budgetaftalen et kassetræk på ca. 34 mio. kr., mens der afdrages ca. 33 mio. kr. på gælden.

Og som nævnt er Kommunalbestyrelsen lykkedes med at prioritere de borgernære områder. Det kommer også til udtryk i anlægsbudgettet, hvor der blandt andet er afsat midler til Jetsmark Idrætscenter og Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev – og ikke mindst til den nye skole i Jetsmark, som efter planen vil stå klar til brug fra 1. august 2023.

Budgetaftalen er et generelt udtryk for, at kommunalbestyrelse ønsker at understøtte udviklingen af Jammerbugt Kommune som et attraktivt sted at bo og etablere sig for både borgere og virksomheder. Derfor afsætter vi blandt andet også midler til at udvide Regnbuen i Nørhalne – en by, som oplever stor interesse fra tilflyttere og vækst i antallet af borgere.

Dertil kommer andre projekter, for eksempel tilpasning af infrastrukturen i Aabybro, masterplaner i hhv. Brovst og Fjerritslev og hele tre nye store kommunale cykelstiprojekter – nemlig langs Kollerup Strandvej og på strækningerne mellem Brovst og Tranum og mellem Tranum og vestkystsporet.

Ny strategi: Sammen mod 2030

2019 blev også året, hvor vi i Kommunalbestyrelsen vedtog to nye vigtige strategier for vores kommune.

Den ene er en helt ny bosætningsstrategi – den første af slagsen i Jammerbugt Kommune – som fastsætter retningen for vores arbejde med at tiltrække flere borgere til kommunen og beholde dem, som allerede bor her.

Den anden strategi er vores nye Planstrategi’19 med titlen: ”Sammen mod 2030”. Sådan en planstrategi er noget af det vigtigste, en kommunalbestyrelse kommer til at træffe beslutning om. I planstrategien sætter Kommunalbestyrelsen nemlig de overordnede rammer for udviklingen i Jammerbugt Kommune de kommende år.

Jeg glæder mig til at udfolde og virkeliggøre strategien i et mangfoldigt samarbejde med alle, der plejer at spille med: Ildsjæle, lokalsamfund, foreningsliv, erhvervsliv m.fl.

Netop fordi vi ved, at sammen løfter vi højere end hver for sig – og ambitionerne på vegne af vores kommune er som sagt store. For vi ved jo, at for at ramme højt skal vi sigte højt, så Jammerbugt Kommune også i morgen er et godt sted at bo – et godt sted at leve – et godt sted at virke – og et godt sted at besøge.

Et fornuftigt udgangspunkt for den fremtidige kurs

Der er meget, der går godt i Jammerbugt Kommune:

 • Vi har en historisk lav ledighed for forsikrede ledige – langt under regionsgennemsnittet og langt under landsgennemsnittet.
 • Vi har i år oplevet en historisk stigning i antallet af turistovernatninger på omkring 100.000
 • Vi oplever større tilflytning end fraflytning og en rimelig stabil befolkningsudvikling
 • Vi har skabt en stabil økonomi i Jammerbugt Kommune med fine overskud på driften – der anvendes til investeringer i bygninger og vedligehold af veje mm. Samtidig har vi en fornuftig kassebeholdning – altså har Jammerbugt Kommune en stabil økonomi.
 • I forbindelse med en svær budgetøvelse for 2020 er det langt hen ad vejen lykkedes at forsvare serviceniveauet på de borgernære områder.

Når det er sagt, så er der selvfølgelig også en række områder, hvor vi kan gøre det bedre – og det er jo bl.a. også det, planstrategien sætter fokus på med sine fem indsatsområder:

 1. Dit gode liv
 2. Mere i gang – flere i gang
 3. Bæredygtighed
 4. Uddannelse for alle
 5. Oplevelser på Jammerbugtsk

De fem temaer vil vi prioritere særligt højt de kommende år.

Og temaerne er jo ikke plukket ud at det blå – nej, de er nøje formuleret på baggrund af analyser og vurderinger af udviklingen her i Jammerbugt Kommune og samfundet som helhed.

De angiver en retning for, hvordan vi kan imødegå nogle af de udfordringer, vi på nogle områder står over for. Og de angiver en retning for, hvordan vi på andre områder kan bringe os endnu mere på forkant.

Fra harmonisering til mangfoldighed

På det overordnede plan har Jammerbugt Kommune bevæget sig fra en harmoniseringsstrategi til en mangfoldighedsstrategi siden 2015, hvor vi vedtog en ny vision: Vi går efter forskellen.

Denne vision er fastholdt som den overordnede ledesnor i den nye planstrategi.

Vi går efter mangfoldigheden i Jammerbugt Kommune og ser den som en styrke. Vi går efter profilering – efter at være anderledes; børnehaver med dyr, skoler med eliteidræt eller… noget helt tredje og fjerde.

Jeg har tillid til, at vi vil forskellen og virker for forskellen, netop fordi det er her, vi flytter noget.

Med den nye planstrategi cementerer vi en retning, som understøtter kommunens decentrale struktur. Vi cementerer en retning, som anerkender, at kommunens borgere, virksomheder og mange lokalsamfund har forskellige styrker og muligheder – og at det netop er den mangfoldighed, som gør Jammerbugt til noget særligt.

Vi anerkender, at ’one size’ og standardløsninger ikke passer alle: Hvad der virker i èn by, virker ikke nødvendigvis i nabobyen. Hvad der er løsningen for én borger, er ikke nødvendigvis løsningen for alle borgere. Netop fordi mennesker er forskellige og derfor ikke kan betjenes med standardløsninger.

Blik for ressourcer fremfor mangler

Sammen skal vi tage udgangspunkt i den enkelte borgers – det enkelte lokalsamfunds – eller den enkelte virksomheds potentialer, så alle vores borgere, alle vores samfund og alle vores virksomheder få en reel mulighed for at udvikle sig. Til gavn og glæde for helheden og fællesskabet.

Det handler om at tage udgangspunkt i en ressourcemodel fremfor en mangelmodel. En ressourcemodel, hvor vi ikke fokuserer på hullerne i osten – men fokuserer på osten. Fordi det er osten, vi skal leve af. Det gælder både mennesker, lokalsamfund og virksomheder.

Som eksempler kan jeg nævne socialøkonomi, Liv i by og skole, den nye landdistriktsindsats og opgradering af indsatsen overfor iværksættere og iværksætteri og erhvervet generelt med Én indgang.

Nu kan det måske lyde som om, vi skal lave alting om, men sådan er det jo slet ikke. Vi gør jo allerede i dag en hel masse på jammerbugtsk!

Jeg tænker om den kommende udvikling, at vi skal blive endnu bedre til at gøre endnu mere at det, vi allerede gør godt i dag.

Sagt med andre ord: De ting, vi gør godt: Ja, dem skal vi gøre mere af. Vi skal jo have en vision om at gøre det, vi gør godt i dag, endnu bedre i morgen.

I forhold til den nye planstrategi er vores første opgave at sørge for, at den er kendt – af vores ledere og medarbejdere og af vores omverden. Det er ikke bare vigtigt – det er afgørende for, at vores nye planstrategi får luft under vingerne.

Lord Baden Powell, spejderbevægelsens stifter, havde et motto – nemlig: Prøv at overlade verden lidt bedre til dine efterkommere, end du selv modtog den. Det handler kort og godt om at gøre en forskel. Vi kan alle gøre en forskel, uanset om vi er leder, medarbejder, kollega, ven, søster, bror, mor, far, datter eller søn.

Det hele starter hos os selv og så hos holdet – det fælles træk på den samme hammel.

En solid og stabil fælles platform

Jammerbugt Kommune står på en solid platform – som i den grad har bund og baggrund i den politiske stabilitet, der præger vores kommune, hvor alle grupperinger i Kommunalbestyrelsen ønsker at bidrage til den positive udvikling og dermed løfte i flok. Denne politiske stabilitet bringer i øvrigt også økonomisk stabilitet.

Jeg er stolt af at stå i spidsen for vores kommune. Og mange, der ser på os udefra synes, vi klarer os godt. Selvfølgelig kunne vi godt ønske os flere pædagoger i børnehaverne og flere lærere i folkeskolen og flere hjemmehjælpere og mere administrativt personale.

Jeg kender ingen politikere, der ikke ønsker at honorere de ønsker. Men vi har nogle økonomiske grundvilkår at arbejde under. Dem forsøger vi at forbedre bl.a. via indspil til en mere rimelig udligningsordning de danske kommuner i mellem. En sag, jeg har brugt meget energi på – og som jeg fortsat kommer til at prioritere i troen på en ny udligningsreform med virkning fra 2021. Men indtil da er virkeligheden den, vi kender.

Jeg plejer jo at sige, af fremtiden kommer af sig selv – men det gør fremskridtet ikke.

Fremskridtet kræver, at nogen gør noget! Og de ’nogen’, der skal gøre noget – ja det er os i den kommunale organisation, både politisk og administrativt – og vi skal gøre det sammen med eksisterende og kommende samarbejdspartnere i samfundet omkring os.

Sammen skal vi virke positivt og flittigt – netop fordi handling slår alt!

Der er nok at tage fat på – vi har meget, vi skal nå. Også i det lys glæder jeg mig til et nyt år i Jammerbugten – sammen med jer.

Godt nytår til Alle !Nyt fra kommunalbestyrelsen december 2019

2019 Posted on 13 Dec, 2019 16:19

Nye lejeboliger på Nordvangsvej i Skovsgård

I samarbejde med Domea Aabybro planlægger Jammerbugt Kommune at få etableret flere almene lejeboliger i den central del af Skovsgård.

I forbindelse med budgetforliget 2020 blev der afsat midler til at etablere flere almene lejeboliger i Skovsgård. Flere boliger i området er samtidig et fokuspunkt i Skovsgårds ’Lokale Udviklingsplan’, som lokalbefolkningen står bag.  

”I kommunalbestyrelsen arbejder vi for, at der skal være et bredt udbud af boligtyper til borgerne i kommunen. Lejeboliger har været et ønske gennem længere tid i Skovsgård, og det er glædeligt, at vi nu får sat gang i processen med at etablere de spændende boliger”, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Planen er at opføre otte almene lejeboliger, hvor fire af boligerne er 97 m² hver og har fire værelser, mens de øvrige fire boliger hver er 70 m² og har to værelser. Uanset størrelse får alle boliger en overdækket terrasse på ca. 10 m², et udhus på 5,5 m² og en carport på 16 m².

Huslejen bliver cirka 954 kr. pr. m² om året ekskl. forbrugsafgifter. Det kommer til at svare til en månedlig husleje på 7.112 kr. for boligerne på 97 m² og 5.565 kr. for boligerne på 70 m².

De otte boliger bliver placeret på Nordvangsvej. Boligerne forventes at blive klar til indflytning i starten af 2021.

Ny organisering af turismeindsatsen i Jammerbugt Kommune

Næste år oprettes Destination Nordvestkysten. Det er en forening med kommunerne: Hjørring, Holstebro, Jammerbugt, Lemvig og Thisted.

Det nye samarbejde betyder en ændring af den nuværende organisering af turismeindsatsen i Jammerbugt Kommune, og en række opgaver fra Jammerbugt kommune bliver derfor overdraget til Destination Nordvestkysten.

Hidtil har VisitJammerbugten og Vækst Jammerbugt, som er erhvervskontoret i Jammerbugt Kommune, stået for den samlede turismefremmeindsats i kommunen. Fremover vil Destination Nordvestkysten overtage flere af opgaverne, det vil være følgende:

 • Strategisk destinationsudvikling
 • Digital markedsføring og branding
 • Produkt- og forretningsudvikling
 • Koncept for gæsteservice – herunder koncept for digital gæsteservice
 • Projektudvikling og projektfinansiering, herunder fundraising
 • Samarbejde med turismeerhvervet
 • Netværk- og kompetenceudvikling
 • Analyse og statistik
 • Interessevaretagelse

Destination Nordvestkysten får hovedkontor på Skeelslund nær Aabybro, hvor også Dansk Kyst- og Naturturisme har til huse. Derudover kommer en filial i Lemvig Kommune.

Destination Nordvestkysten får et tæt samarbejde med VisitNordjylland, som også flytter ind på Skeelslund.  

Nogle opgaver vil fortsat skulle løses hos Vækst Jammerbugt og VisitJammerbugten, det er opgaver som: Lokal eventafvikling, eventstøttende funktioner og lokal erhvervsunderstøttelse. 

”Næste år bliver et overgangsår, hvor organiseringen og overdragelsen af opgaverne skal falde på plads. En vigtig opgave for destinationsselskabet bliver at nytænke turismeservice i hele destinationens område ud fra det perspektiv, at turister i dag gør langt større brug af digitale services fremfor traditionel turistkontorbetjening”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Færre henvendelser på turistkontoret i Blokhus
Antallet af personlige ekspeditioner på turistkontoret i Blokhus er faldet de seneste år. Mønstret er, at flere turister vælger det fysiske turistkontor fra. Til gengæld benytter turister mobil, tablets og infosteder med touchskærme og fysisk infomateriale hos overnatningssteder og centrale indkøbssteder. I Jammerbugt Kommune er der infosteder ved SuperBrugsen i Fjerritslev, Menu i Saltum, Bageren i Hune og bibliotekerne i Brovst og Fjerritslev.

De færre personlige henvendelser på turistkontoret i Blokhus betyder, at kontoret afvikles, og der i stedet vil ske tiltag, der lægger sig op ad det arbejde, som Destination Nordvestkysten senere fremlægger. Den endelig afklaring vil ske senest ved udgangen af 2020.

Tre af medarbejderne, der i dag varetager opgaverne, bliver virksomhedsoverdraget til det nye destinationsselskab, mens de resterende to medarbejdere fortsat vil være ansat i Jammerbugt Kommune til at varetage de blivende opgaver som lokal eventafvikling, eventstøttende funktioner og lokal erhvervsunderstøttelse.

Solcellepark ved Vester Thorup

Det flade terræn ved Vester Thorup gør området ideelt til et solcelleanlæg. I forvejen er der vindmøller i nærheden, derfor passer et solcelleanlæg godt ind i de eksisterende tekniske anlæg.

Kommunalbestyrelsen har netop godkendt, at forslaget om at opføre en 85 ha stor solcellepark ved Vust Holme, ca. 1 km sydvest for Vester Thorup, skal i offentlig høring i otte uger.

Solcelleanlægget vil bestå af parallelle øst-vestgående rækker med solcellepaneler monteret på stativer. Panelerne bliver stillet skråt i en vinkel mod syd. Hvert stativ vil bestå af fire rækker solcellepaneler med 26 paneler pr. række. Den samlede længde af hvert stativ bliver 44 meter, og afstanden mellem hver række vil være 6 meter. Solcellerne anti-refleksbehandles for at udnytte solenergien mest muligt og for at minimere refleksionsgener på omgivelserne. Afstanden fra jorden og op til panelerne og afstanden mellem rækkerne gør det muligt, at får kan afgræsse arealerne ved solcellerne.

Solcelleparken får en kapacitet på 54 mW, svarende til et årligt elforbrug for 14.040 husstande. Orange-Green solutions B.V. kommer til at stå for at opføre solcelleparken.

Området for solcelleanlægget er udpeget i Helhedsplan ´17. Arealet består primært af dyrket landbrugsjord med ringe bonitet. Solcelleanlægget bliver sløret ved at beplante et bælte omkring anlægget, så det umiddelbart ikke vil være synligt over større afstande.  

Forslag til lokalplanen for solcelleanlægget og en tilhørende miljørapport kommer i otte ugers offentlig høring i begyndelsen af 2020. I forbindelse med den offentlige høring vil kommunen holde et borgermøde, det forventes at blive holdt midt i høringsperioden.

Helikopterbase i Jammerbugt Kommune

Den fjerde akutlægehelikopter i landet får base mellem Vester Hjermitslev og Ingstrup. Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune sender nu forslaget til placeringen i offentlig høring i otte uger.

Helikopterbasen bliver etableret på et 1,5 ha stort område nær Vester Hjermitslev. Dertil kommer et areal på yderligere 1,5 ha til veje. Vejadgangen til området bliver fra Ingstrupvej, lige umiddelbart nord for Kirken. 

Selve helikopterbasen vil bestå af en helikopterlandingsplads (heliport), en sikkerhedszone, en standplads, en kort air transitrute og bygninger.

”Den fjerde akutlægehelikopter i Danmark får en central placering, som bliver til gavn for alle borgere i Nordjylland. Med helikopteren får vi en markant kortere udrykningstid for både den nordligste del af Vendsyssel, Læsø, Thisted og Morsø kommuner og den østlige del af Himmerland”, siger Mogens Christen Gade.

Forventningen er, at der kommer omkring 3000 helikopteroperationer årligt (1500 starter og 1500 landinger). Helikopterbasen vil kunne beflyves 24 timer i døgnet, og flyvningerne forventes at blive fordelt med ca. 63% om dagen (kl. 07-19), 19% om aftenen (kl. 19-22) og 18% om natten (kl. 22-07).

Helikopterbasen vil være bemandet i døgndrift med ca. tre medarbejdere.  

Faste flyvekorridorer
Flyvning til og fra basen vil ske ad fastlagte flyvekorridorer mod vest og øst. I planlægningen af flyvekorridorerne er der taget højde for de nærmeste boliger og nærliggende byer. Der vil dog blive udarbejdet yderligere retningslinjer for at sikre driften af helikopterbasen.

Inden forslaget til placeringen af helikopterbasen bliver endelig vedtaget, kommer det i offentlig høring i otte uger. I forbindelse med høringsperioden holder Jammerbugt Kommune et borgermøde i “Lunden” i Vester Hjermitslev. Det bliver onsdag 5. februar 2020 fra kl. 19-21.

Beskæftigelsesplan 2020 godkendt

Beskæftigelsesreformen fra 2014 har blandt andet betydet en afbureaukratisering af arbejdsprocesserne i kommunernes beskæftigelsesindsats. Derfor behøver kommunerne ikke længere at udarbejde beskæftigelsesplanen efter en central bestemt skabelon, og har derfor større indflydelse på indholdet i planen. Jammerbugt Kommune har netop vedtaget Beskæftigelsesplaner 2020.

Kommunerne skal også fremadrettet lave en beskæftigelsesplan, og der er fortsat beskæftigelsespolitiske mål som rettesnor for arbejdet. Men uden en forudbestemt skabelon, har kommunerne mere indflydelse på både form og indhold i beskæftigelsesplanen fremadrettet.

I forhold til beskæftigelsesplanen for 2020 har Beskæftigelsesministeren meldt følgende ud mål ud:

 • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
 • Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 • Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Med disse mål for øje har Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune netop vedtaget Beskæftigelsesplan 2020. En plan, der sætter rammen for den kommende beskæftigelsesindsats og prioritere målgrupper i forhold til de ressourcer, som kommunen har til rådighed.  

I Beskæftigelsesplan 2020 har Kommunalbestyrelsen besluttet at arbejde videre med ungeindsatsen og samarbejdet med virksomhederne. Samtidig har Kommunalbestyrelsen besluttet at opprioritere to grupper af borgere: De borgere, der er tættest på at komme i job eller uddannelse. Og borgere, der er allerlængst væk fra job og uddannelse, for at få dem flyttet til varig forsørgelse – enten førtidspension eller fleksjob. Ved en afklaring vil det frigive flere af jobcenterets ressourcer til at få andre borgere tilbage på arbejdsmarkedet. 

”Med Beskæftigelsesplanen 2020 fortsætter vi vores målrettede arbejde med den beskæftigelsesrettede indsats, vi hidtil har haft stor fremgang med. Vi har et klart defineret fokus for vores indsats i forhold til samarbejdet med virksomheder og borgere. Vi tager udgangspunkt i de enkelte borgere, og samtidig er vores samarbejde med virksomhederne vigtig for, at vi lykkes med at få ledige tilbage i arbejde”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

Beskæftigelsesplanen bliver nu sendt til det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering. Beskæftigelsesplan 2020 kan læses herKommunen har købt jorden, hvor den nye skole i Jetsmark skal bygges

2019 Posted on 13 Dec, 2019 16:16

Landmand Per Bang og Jammerbugt Kommune er nået til enighed om prisen på jorden, hvor den nye skole i Jetsmark skal bygges.

Onsdag eftermiddag underskrev landmand Per Bang og borgmester Mogens Christen Gade kontrakten på køb af jorden ved Jetsmark, hvor den nye skole skal bygges. Dermed er der sat punktum for forhandlingerne.

Begge parter er tilfredse med aftalen, efter de sidste forhandlinger er faldet på plads. De er enige om, at jorden, der nu har skiftet ejer, er den bedst egnede til det kommende byggeri.

”Det er glædeligt, at vi er nået til enighed om prisen på jorden. Området er det optimale sted at bygge skolen, det er tæt på Jetsmark Idrætscenter, og det vil skabe mange synergier at bygge den nye skole tæt på idrætsfaciliteterne”, fortæller Mogens Christen Gade.

Lokalplan skulle godkendes før de endelige forhandlinger
I november godkendte Kommunalbestyrelsen lokalplanen for området med det overordnede formål at opføre den nye skole og dermed medvirke til at udvikle og styrke området for borgerne i Kaas, Moseby og Pandrup.

Efterfølgende blev forhandlingerne genoptaget mellem jordbesidder og kommunen med det formål at finde en tilfredsstillende aftale for begge parter. Dermed forløber projektet med skolebyggeriet efter planen.

Skolen opføres i én etape, og første spadestik forventes at blive taget i april 2021. Den nye skole forventes at blive taget i brug ved skolestart 2023.

For yderligere kommentarer, kontakt:
Borgmester Mogens Christen Gade tlf.: 41912001De nye statslige arbejdspladser i Brovst

2019 Posted on 04 Dec, 2019 16:14

For kort tid siden holdt Sekretariatet for Det Centrale Handicapråd og Frivilligrådet reception for at markere deres flytning til Brovst. Som hjemkommune for rådene, var Jammerbugt Kommune invitereret med.

Borgmester Mogens Christen Gade og leder af Frivillighuset i Jammerbugt, Jette Juel Jensen, var inviteret med på vegne af Jammerbugt Kommune for at markere, at Sekretariatet for Det centrale Handicapråd og Frivilligrådet har fået nyt hovedsæde i Brovst i Jammerbugt Kommune.

I sin tale til medarbejderne i rådene gjorde borgmesteren det klart, at de nye indflyttere er meget velkomne.

”Nu Sekretariatet for Det Centrale Handicapråd og Frivilligrådet er flyttet ind i det tidligere postkontor i Brovst, er det også en markering, at vi i Jammerbugt Kommune fik opfyldt et stort ønske om at blive hjemkommune for nogle af de statslige arbejdspladser, som skulle flytte fra hovedstaden og ud i landet”, fortalte Mogens Christen Gade.

De statslige arbejdspladser, der nu er kommet til området, har stor betydning for Jammerbugt Kommune. Det er en anerkendelse af, at kommunen kan drive statslige arbejdspladser, samtidig er de ekstra arbejdspladser til gavn for samfundsudviklingen i kommunen. 

”I Jammerbugt Kommune, og i Nordjylland generelt, er vi dybt afhængige af, at arbejdsmarkedet bliver mere dynamisk og attraktivt. Det er vigtigt, at vi både kan tiltrække og beholde kvalificerede og specialiserede medarbejdere her på vores egn. Som borgmester i Jammerbugt Kommune og som formand for Erhvervshus Nordjylland, er der for mig ingen tvivl om, at udflytningen af statslige arbejdspladser skaber en mere balanceret udvikling i Danmark”, sagde Mogens Christen Gade.

Jammerbugt Kommune var forud for de to udflytningsbølger i 2015 0g 2018 i aktiv dialog med centrale politikere på Christiansborg for at gøre opmærksom på, at også mindre byer i Nordjylland vil have gavn af statslige arbejdspladser.

Det nye domicil for Det Centrale Handicapråd og Frivilligrådet ligger nærmere bestemt på Stationsvej 10 i Brovst.

For yderligere kommentarer kontakt:
Borgmester Mogens Christen Gade tlf.: 41912001Nyt lægehus i Aabybro er klar til at tage imod patienter

2019 Posted on 03 Dec, 2019 12:14

Det er nyrenoverede lokaler i Kultur- og ErhvervsCenter Jammerbugt, der danner rammen for den nye lægeklinik i Aabybro. Dørene blev i dag slået op for patienter, og det blev markeret ved, at borgmesteren i Jammerbugt Kommune klippede snoren til indgangen.

Arbejdet med at få flere læger til Jammerbugt Kommune er nu kommet et afgørende skridt videre.

Den nye lægeklinik i Aabybro er i dag, mandag 2. december, åbnet i stueetagen i Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt.

Fra juni i år og frem til slutningen af november er lokalerne inden for blevet ombygget, så de lever op til standarden for en moderne lægeklinik. Ombygning omfatter en ny og særskilt indgang mod vest, og inden for rummer lægeklinikken reception med venteværelse, supplerende venteområde, flere konsultationsrum, kontorer, laboratorium, personalerum, teknik-, depot- og rengøringsrum og endelig toiletter og garderobe, som deles med Kultur- og Erhvervscentret.

”Der er ingen tvivl om vores glæde over, at det er lykkes os at få en ny lægeklinik og dermed flere praktiserende læger til rådighed for borgerne i kommunen. Det er en tryghed for borgerne, at de har mulighed for at være tilknyttet en lægeklinik med faste læger. Specielt for kronikere er det trygt og rart at have et mere sammenhængende forløb. Vi ser frem til et positivt samarbejde med de erfarne læger”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Stor søgning til ny læge
At der har været behov for flere læger i kommunen, viser antallet af borgere, der har tilmeldt sig den nye lægeklinik. Der blev åbnet for tilmeldinger 1. november i år, og på to timer havde ca. 1.100 borgere meldt sig til den nye lægeklinik, hvoraf de ca. 300 skete med hjælp fra Borgerservice. Lægerne kan i alt have 1.600 borgere tilknyttet. Det antal nåede klinikken op på mandag 4. november, hvorfor der pt. er lukket for tilmeldinger.

Det er læge Thomas Olsen, som lejer sig ind i kommunens lokaler. Parterne indgik kontakt om lejemålet i marts 2019. Han kommer til at praktisere sammen med yderligere en læge, Laila M. N. Madsen og sygeplejerske Ditte Schrader Petersen. Thomas Olsen arbejder desuden på at få tilknyttet yderligere en læge og medicinstuderende til klinikken.

Jammerbugt Kommune har ombygget lokalerne for et tilskud fra Sundhedsministeriets pulje for etablering af moderne og tidssvarende læge og sundhedshuse. Oveni komme en egenfinansiering fra Jammerbugt Kommune. Projektet er gennemført for 2 mio. kr. i alt ekskl. moms.

For yderligere informationer, kontakt:
Borgmester Mogens Gade tlf.: 41912001
Arkitekt og projektleder: Jens Hammer tlf.: 7257 7647Nyt fra kommunalbestyrelsen november 2019

2019 Posted on 16 Nov, 2019 11:16

Lokalplan vedtaget for boligområde på Toftevej i Aabybro

Kommunalbestyrelsen har netop vedtaget lokalplanen for Toftevej i Aabybro, og hermed er rammen sat for endnu et spændende boligområde, der kommer til at byde på attraktive byggegrunde.

Med den nye lokalplan for Toftevej i Aabybro bliver det muligt at opføre 20 parcelhuse og/eller op til 72 række-, kæde- og dobbelthuse. I lokalplanen er der åbnet for, at 16 af boligerne kan blive etageboliger.

Lokalplanområdet giver mulighed for at bygge i to etager med en højde på maksimalt 8,5 meter. For at sikre indblikket til kirken, reduceres den maksimale bygningshøjde til 6,5 meter i én etage i områderne nærmest kirken.

Grundene ligger centralt i Aabybro nær kirken. Mens grundene til række- og kædehuse har en minimumsstørrelse på 250 m2, får grundene til dobbelthuse en minimumsstørrelse på 800 m2, og grundende til parcelhuse en minimumsstørrelse på 700 m2.

”Der er fortsat stor efterspørgsel efter forskellige boligformer i Aabybro – både mindre boliger på små grunde og større grunde med mulighed for at udfolde sin boligdrøm med et parcelhus. Den nye lokalplan imødekommer de ønsker, og skaber grobund for et nyt, spændende boligområder”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.
Bebyggelsesprocenten for parcelhuse er maksimalt 40 for den enkelte ejendom, mens bebyggelsesprocenten for række-, kæde- og dobbelthuse er maksimalt 30 pr. ejendom.

Foran kirken friholder kommunen området for byggeri, her bliver der anlagt græsplæne. Ligesom en grøn kile etableres langs Toftevej og nord for Thomasmindevej for at bevare den grønne karakter i området.

Sundhedsindsatser tættere på borgerne

Sundhedsaftalen 2019

Sundhedsaftalen, der er indgået mellem Region Nordjylland, de nordjyske kommuner og almen praksis, er nu politisk godkendt i Jammerbugt Kommune.

Med Sundhedsaftalen er den overordnede ramme for udviklingen af det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet på plads. Sundhedsaftalen har blandt andet fokus på nye samarbejdsformer, og fokus på dataudveksling og viden- og erfaringsdeling for at løse de sundhedsfaglige opgaver.

Samtidig har Sundhedsaftalen fokus på aktiv borgerinvolvering og sammenhængende tværfaglige indsatser, for at styrke forebyggelse og lighed i sundhed.

Intravenøs behandling

I udviklingen af det nære sundhedsvæsen i Jammerbugt Kommune kommer flere og flere behandlinger til at foregå borgernært. En af dem er intravenøse behandlinger, som nu kan ske i hjemmet eller på et af kommunens sundhedscentre.

”Som de første i landet, har de nordjyske Kommune og Regionen lavet en aftale om, at patienter, der har brug for intravenøse behandlinger, kan få det af en sygeplejerske i hjemmet eller på et sundhedscenter her i kommunen. Det er en stor fordel for borgerne, at de ikke skal indlægges på et hospital, men i stedet kan blive i deres nærmiljø. Samtidig kan den borgernære behandling forkorte patienternes sygdomsperiode – det er at foretrække for borgerne, og det giver kommunen færre omkostninger på længere sigt”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

Aftalen omfatter intravenøs antibiotikabehandling, væskebehandling, vanddrivende behandling og afslutning af kemokur.

Flere skaterparker på vej

Kommunalbestyrelsen har bevilliget penge til skaterparker i Brovst og Tranum. Projekt “Skaterbane i Brovst” får en bevilling på 1.500.000 kr. Mens Tranum Gymnastikforening, der står bag skaterparken i Tranum, har fået bevilliget 360.000 kr. til at etablere en skaterbane – forudsat at de kan skaffe restfinansieringen inden for ét år.

Tegningerne på den kommende skaterbane i Brovst er allerede klar, og med 1.500.000 kr. er 31% af projektudgifterne til skaterbanen på plads. Resten af udgifterne skal søges hos fonde af projektgruppen bag initiativet, ligesom frivilligt arbejde som gravearbejde, flisebelægning mv. kommer til at bidrage til projektet.

Drømmen i Brovst er at få en udendørs, overdækket skaterbane, som kan anvendes året rundt. Den kommende skaterbane skal ligge på et trekantet græsareal mellem Jernbanegade og Bratskov i Brovst by.

Planmæssigt er ikke noget til hinder for, at skaterbanen kan ligge på det ønskede areal, dog vil der skule ske en konkret vurdering i forhold til afskærmning til vejen, så sikkerheden er i orden.

Den kommunale bevilling til skaterbanen kommer dels fra budgettet og dels fra statsmidler fra Grøn Vækst puljen.

”I kommunalbestyrelsen har vi tidligere valgt at afsætte midler til fire skaterparker i Jammerbugt Kommune – der er allerede bygget skaterparker i Biersted og Fjerritslev, derudover er der planlagt en skaterbane i Pandrup i tilknytning til hallen og den kommende skole, og endelig denne i Brovst, som vil være overdækket, så den også kan bruges i dårligt vejr”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Med projektet ønsker initiativtagerne at få byens børn og unge til at mødes i andre aktive sammenhænge, end dem de mødes om i skolen.

Aktiviteter for alle aldre

Beslutningen om at lave skaterparker i fire af kommunens byer er allerede indregnet i tidligere budgetter, mens ønsket om en skaterbane i Tranum er et nyt projekt. Derfor er bevillingen på de 360.000 kr. givet under forudsætning af, at gruppen bag projektet skaffer de resterende ca. 1 mio. kr. til skaterbanen inden udgangen af 2020.

Der er frivilligt arbejde for 180.000 kr. i projektet i Tranum, mens Dagli’Brugsen i byen stiller jord til rådighed og leverer el.
Initiativtagerne fra gymnastikforeningen i Tranum arbejder for, at byen skal have aktiviteter for alle aldre, og netop en skaterbane vil kunne danne grundlag for dette – både i idrætsforeningen, og for øvrige børn og unge i byen og oplandet.

Planen er, at skaterparken bliver 450 m2 – lavet i ren beton.

Skitse Brovst:

Skitse Tranum:Jammerbugt kommune kan godt være klippekortordningen bekendt

2019 Posted on 06 Nov, 2019 13:50

Poul Erik Skøtt beskriver i et læserbrev i Fjerritslev ugeavis tirsdag den 8. oktober, hvordan han oplever reduktionen af klippekortsordningen på seniorområdet.

Mange kommuner har i forbindelse med prioriteringen af ressourcer til velfærdsområderne, valgt at afskaffe klippekortsordningen – men det har Jammerbugt kommune ikke.

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt kommune har besluttet, at klippekortsordningen skal fortsætte, dog med den ændring, at borgerne på plejecentre og borgerne i eget hjem, som er visiteret til klippekortsordningen, skal have samme tid til rådighed.

Det betyder at borgere på plejecentre og i eget hjem, som er visiteret til klippekortsordningen, fremadrettet har 25 min. om ugen til rådighed til valgfrie opgaver, som fx ture ud af huset, ledsagelse til læge, gåture, indkøb eller ekstra rengøring. Der ligger altså ikke nogen binding om, at man skal anvende 20 minutter til rengøring – rengøringsserviceniveauet er i øvrigt fastholdt med rengøring hver 14. dag modsat mange andre kommuner hvor det er hver tredje uge.

Formålet med klippekortordningen på seniorområdet er at give de borgere, der har ret til klippekort, mulighed for hver uge selv at disponere over noget tid i hjemmeplejen eller på plejecentrene. Ligesom man kan spare op – så man fx kan bruge 50 minutter hver anden uge.

Så selv i Økonomisk trange tider har det været vigtigt for Kommunalbestyrelsen også at prioritere ældreområdet.

Mogens Chr. GadeNext »