Fremtiden var på programmet, da Repræsentantskaber for BestofDenmark holdt sit møde i oktober måned.

TurismeDanmark og turistorganisationerne har gennem de seneste år undergået store forandringer. Nogle er sket som en følge af kommunalreformen, andre som et resultat af den nye Regionsdannelse og andre er opstået ud fra et ønske om at skabe operationelle enheder, der samler individuelle kræfter i retning mod fælles mål.
BestofDenmark er som turismedestination et godt eksempel på det sidste.

På kort tid er det lykkedes at skabe en organisation, der er båret af dygtige medarbejderne hos VisitRebild, VisitVesthimmerland, VisitAalborg og VisitJammerbugten. En organisation, som klart markerer sig som en professionel og stærk medspiller i de initiativer, der tages for at markedsføre og udvikle ikke alene vores eget område, men også hele Nordjylland som turist- og oplevelsesmål.

Vores omverden, et globalt turismemarked og nye oplevelsestrends stiller krav om videreudvikling af turismen. Derfor ønsker vi at fremtidssikre grundlaget for vort arbejde med disse opgaver.
Og det gjorde Repræsentantskabet bl.a. med at formulere synspunkter som:
• Vi skal udvikle særpræget i det enkelte område og holde fast i en fælles profil og styrke sammenhængskraften i BestofDenmark
• Turismefyrtårnene i vort område skal fungere som afsætningsplatforme for de mindre turismevirksomheder
• Vi har natur og byoplevelser – fyldt med danskere og den danske adfærd. Det sælger!
• Styrk BestofDenmark i retning af en fælles turismeorganisation for at sikre professionel markedsføring og produktudvikling. Vi har potentialet.
• Øget kvalitet gælder ikke blot for erhvervets tilbud – det gælder også for serviceringen af vore gæster og erhvervet.

Vi står med andre ord både med udfordringen, men også mulighederne for at lave fremtidens turismeorganisering. Vi skal løfte os fra alene at være informations- og servicecentre, og fortsætte ad den vej hvor vi både markedsfører, produktudvikler og men også påvirker vores omverden i retning af de mål vi sætter os for turismeudviklingen. Kun herved kan vi opnå synlige resultater og optimere ressourcerne.

Bestyrelse, direktion og chefgruppen i BestofDenmark vil nu arbejde videre mod disse mål i 2009. Deltag gerne i debatten, eksempelvis ved at møde frem til Årsmødet i slutningen af januar, hvor vi sætter processen til debat igen.

Aldrig færdig – altid på vej…

Mogens Gade
Formand