Budgettet for 2012 er på plads, en ny planstrategi er i høring, konkrete initiativer til forbedring af miljø og klima er på vej og en ungepolitik er vedtaget. Jo, det går ikk’ så ring’ endda i Jammerbugt Kommune.

Budget 2012 på plads
For mig som borgmester er det meget tilfredsstillende at kunne konstatere, at alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune for andet år i træk står bag den aftale om budgettet for 2012, som blev indgået den 27. september. Det fortæller mig, at der er fælles fodslag i hele kommunalbestyrelsen om den økonomiske kurs. Vi har en fælles forståelse af de økonomiske udfordringer, forudsætninger og de nødvendige prioriteringer. Det brede budgetforlig er også et klart signal til borgere og ansatte om fortsat fælles politisk ønske om politisk og økonomisk stabilitet i Jammerbugt Kommune.

Der er enighed om, at alle områder i den kommunale organisation må bidrage til et realistisk og ansvarligt budget. Derfor må stort set alle områder holde for, således at rammerne vil blive oplevet lidt mindre i 2012 end i 2011 – nogle må holde lidt mere for end andre, men i gennemsnit er tilpasningen på 2 procent. Heraf er der på en række områder forudsat engangsbesparelser i 2012, mens det for andre er lagt op til at tilpasningerne også gælder for overslagsårene 201315. Find mere information om budget 2012 på www.jammerbugt.dk.

Budgettet vedtages endeligt på kommunalbestyrelsens møde den 13. oktober.

Blik for fremtiden
Med budget 2012 på plads er der basis for at tage fat på andre opgaver. Og i Kommunalbestyrelsen hviler vi da heller ikke på laurbærrene. På mødet i september godkendte vi et forslag til planstrategi og en strategi for agenda 21.
Jammerbugt Kommunes planstrategi og strategi for agenda 21 skal fungere som en overordnet plan for, hvordan vi i fællesskab kan arbejde for at tackle kommunens største udfordringer. Heldigvis er vi allerede godt i gang, og der er meget at bygge videre på, men vi har også behov for at se nye veje for fortsat at være ”en bette go’ kommune”. I strategierne har vi med udgangspunkt i seks konkrete udfordringer peget på indsatsområder, som vi finder særligt vigtige. Temaerne er:
• Jammerbugt Kommune er et attraktivt sted at leve og være
• I Jammerbugt Kommune benytter og beskytter vi natur og landskab
• I Jammerbugt Kommune hæver vi uddannelses- og kompetenceniveauet
• I Jammerbugt Kommune er klima og agenda 21 på dagsordnen
Strategierne er fremlagt til offentlig debat indtil den 22. november 2011. De kan findes på www.jammerbugt.dk.

Fremtidens feriehus
At vi i Jammerbugt Kommune vitterligt sætter klima på dagsordenen bekræftes af en anden sag, som vi for nylig har behandlet. Det handler om sommerhuse, som vi her i kommunen har 8.338 af.

En undersøgelse af Jammerbugt Kommunes sommerhuse viser, at ca. 87% af alle sommerhuse opvarmes med el, og at ca. 56% er opført før 1980 og dermed er 30 år eller ældre. Vi vurderer derfor, at der vil være gode muligheder for at spare energi ved at energirenovere kommunens sommerhuse.

Sammen med Globale Spor i Hjørring Kommune vil vi derfor afholde en energimesse fortrinsvis for sommerhusejere i de to kommuner. Messens formål er at motivere kommunens sommerhusejere til at energirenovere og modernisere deres sommerhuse. Derved forvandles husene fra sommerhuse til feriehuse, der kan benyttes hele året, og samtidig opfylde turisternes krav om mere komfort, velvære og miljøhensyn. Flere undersøgelse viser netop, at lavt energiforbrug og klimavenlighed er blevet afgørende for mange turisters valg af feriebolig – især tyske turister efterspørger energivenlige sommerhuse.

Messen afholdes i Løkken Hallen i maj 2012. Der inviteres forskellige lokale håndværkere, arkitekter, fagfolk osv. med speciale i energirenovering og energibesparende løsninger til at udstille på messen. Det skal være muligt for sommerhusejerne at få en uforpligtende snak med udstillerne om ideer, løsninger og tilbud. Udover håndværkere og fagfolk inviteres boligstylister og indretningseksperter til at give inspiration til det moderne og det autentiske sommerhus.

Sommerhusejerne inviteres direkte via et inspirationskatalog, som sendes til deres hjemmeadresse med posten.

Projektet ”Fremtidens Feriehus” rummer mange fordele – for kommunen, for lokale virksomheder, for sommerhusejerne, turisterne – og på sigt for miljøet og klimaet.

Ungepolitik i Jammerbugt Kommune
Som et sidste punkt fra Kommunalbestyrelsens seneste møder vil jeg nævne, at vi har vedtaget en ungepolitik i Jammerbugt Kommune. Politikken er udformet som Ungerådets drejebog for rådsarbejdet og er dermed de unges politik.

Temaerne i politikken er overordnet: Kulturelle aktiviteter, Sports- og friluftsaktiviteter, De unges egne steder, Bedre busser, Bedre skolemad, Samarbejde, synliggørelse, formidling og netværk, Ungerådet og det voksenpolitiske niveau og Miljø.

Temaerne er udvalgt på baggrund af input fra forskellige ungearrangementer i Jammerbugt Kommune og drøftelser i Ungerådet.

Målgruppen for politikken er unge mellem 9. klasse og 21 år bosat i Jammerbugt Kommune.

Ungepolitikken findes både på www.jammerbugt.dk og på Ungerådets side på facebook.