Efter sommerferien – Fortsat stor aktivitet på mange områder

Lokalplaner:
Kommunalbestyrelsen har vedtaget en række lokalplaner efter sommerferien, flere er i høring og andre er på vej i høring. De lokalplaner der arbejdes med og vedtages er næsten alle efterfulgt af konkret handling. F.eks. omkring etableringen af seniorboliger i Hune eller udnyttelsen af arealet ”Vadestedet” i Brovst, eller etableringen af 4050 nye leje/ejer boliger i Aabybro midtby.. Den store mængde af lokalplaner er altså et udtryk for et højt aktivitetsniveau bl.a. i forhold til etablering af boliger, som en konkret opfølgning på Jammerbugt Kommunes bosætningsstrategi. I den forbindelse frigives der jo også fra tid til anden penge til kommunal byggemodning i byer hvor der er efterspørgsel efter byggegrunde.

Anlæg:
Kommunalbestyrelsen har efter sommerferien besluttet at sætte 2 store anlægsarbejder på folkeskoleområdet i gang. I alt investeres der ca. 25 millioner kr. på skolerne i Biersted og Brovst. Investeringerne sker bl.a. i erkendelse af, at optimale fysiske rammer er en vigtig forudsætning for en god skole for både elever og ansatte. I øvrigt vil Jammerbugt Kommune i år bruge ca. 100 millioner kr. på anlægsinvesteringer – det er et rekordstort beløb – og i den grad glædeligt, at det er muligt.

Budget, Regnskab og økonomi:
Jammerbugt Kommunes revision har for regnskabsår 2009 afgivet beretning. Revisionen noterer, at regnskabsmaterialet er af god kvalitet, og at revisionen ikke har givet anledning til forbehold og bemærkninger. Det er trygt og godt at vide – og i virkeligheden flot, af en kommune der er billigt administreret – ros til personalet.
Den seneste budgetopfølgning for 2010 er et udtryk for, at 2010 vil bringe det tredje år i træk med overskud på den primære drift – hvilket også er flot, men også nødvendigt. På samme måde er Jammerbugt Kommunes kassebeholdning fortsat stigende og har været det i over et år. Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning er over 75 millioner kr. – målt 365 dage tilbage. Det er godt at have noget at stå imod med. når og hvis det bliver nødvendigt. Vi kan efter min mening godt leve med en kassebeholdning på 4050 millioner.

Lidt af hvert:
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der via en proces med kommunens unge mennesker skal udarbejdes en ungepolitik og et ungeråd, som til sit virke vil få råderet over 200.000 kr. om året.
Frivillighuset har efter lang tids søgen fundet de rette lokaler i Pandrup – kommunalbestyrelsen ønsker held og lykke med de nye lokaler og de fremtidige aktiviteter.
Endelig har Kommunalbestyrelsen sendt helhedsplan 2011 i høring i 8 uger.
Afslutningsvis kan jeg meddele, at en samlet Kommunalbestyrelse har indgået budgetforlig for 2011 – efter min vurdering et godt signal for såvel borgere som ansatte.

Hvis du vil vide mere om det politiske liv i Jammerbugt Kommune eller i øvrigt er interesseret i hvad der rører sig kan jeg varmt anbefale vores hjemmeside: www.jammerbugt.dk

Mogens Gade 30. September 2010