Af Mogens Gade, borgmester, Jammerbugt Kommune og Tina Nedergaard, finansordfører, Venstre

Venstre ønsker et landbrug, som er i vækst og balance. Erhvervet, som er et af de allervigtigste i Jammerbugt Kommune og Danmark beskæftiger ca. 160.000 personer og skaber velstand i Danmark for milliarder af kroner.

I Nordjylland er landbruget og fødevareerhvervet helt centrale for beskæftigelsen. Vi ønsker at skabe vækst for dansk landbrug og fødevaresektoren, derfor har vi blandt andet også sikret, at landbruget får adgang til den store erhvervspakke på 4,5 mia. kr., som regeringen har aftalt med Dansk Folkeparti.
I øjeblikket forhandles milliarder af kroner til grøn forskning, og det er Venstres mål, at en meget stor andel fokuseres på netop fødevareerhvervet. Vi ved i Venstre, at landbrugserhvervet er meget hårdt trængt øjeblikket. Faldende jordpriser og lave afregningspriser på kød, mælk og kornprodukter skaber store vanskeligheder for det erhverv, som i allerhøjeste grad har bidraget til det moderne og stærke velfærdssamfund, som Danmark er i dag. Den internationale krise har ramt fødevaresektoren hårdt, hvorfor vi ad forskellige veje søger at skabe nye vækstmuligheder for erhvervet. Vi arbejder hele tiden på at få skabt miljørigtige, men også økonomisk rentable løsninger for landbruget og følgeerhvervene. Vi er dog hårdt presset i den politiske kamp.

Partierne rundt om os har nemlig ikke samme forståelse for erhvervets betydning. F.eks. mener S og SF, at de med en ændret skattepolitik kan hente flere milliarder kroner i landbruget og pålægge fødevareerhvervet flere og flere afgifter.

I Jammerbugt kommune ønsker vi at sikre optimale produktionsvilkår og søger hele tiden at smidiggøre processerne om f.eks. miljøgodkendelser. Nogen mener, at erhvervet nærmest er til besvær – og arbejder nærmest for at landbrugserhvervet og landbrugsproduktion om føje år ikke skal eksistere i Danmark. De kender dog intet til moderne landbrug.

Erhvervet er nemlig internationalt i særklasse, når man ser på skånsom behandling af både dyr og miljø. Danske landmænd lever op til langt strengere lovgivning end deres konkurrenter i andre lande. Det gør danske produkter dyrere og derfor er dansk landbrug særligt sårbar i øjeblikket, hvor konkurrencen skærpes på verdensmarkederne.

I Venstre vil vi gerne fortsætte dialogen med erhvervet og medvirke til løsninger, som sikrer dansk landbrug i vækst og balance, uanset om vi er valgt i kommunalbestyrelsen eller i folketinget. Vi forstår og anerkender nemlig erhvervets vanskeligheder, men også uvurderlige betydning for dansk velstand og dermed velfærd.

Først i det nye år vil vi arrangere et møde med deltagelse af fødevareministeren – hvor dagsordenen skal være: Hvordan sikrer vi landbruget i Jammerbugt Kommune og Danmark en fornuftig fremtid – Handling Slår Alt.