Turismeorganisationen VisitNordjylland, som er det regionale turismeselskab i region Nordjylland, vil hermed gerne anbefale den såkaldte vestlige vejføring – Egholmlinjen. God infrastruktur og i denne forbindelse gode vejanlæg er en væsentlig forudsætning for udvikling af nordjysk turisme.

Anbefalingen af den vestlige forbindelse – Egholmlinjen er begrundet med:
– 98% af alle turister på besøg i Nordjylland kommer til landsdelen i bil. Samlet set udgør gruppen i runde tal en million gæster pr år.
– En af de største turismekoncentrationer i Danmark findes i Thy, Jammerbugt og Hjørring kommuner. I forhold til denne vestlige koncentration af turismen vil den vestlige løsning – Egholmlinjen give den mest hensigtsmæssige trafikfordeling.
– En vestlig løsning – Egholmlinjen vil endvidere have den største effekt i forhold til turismeerhvervets udviklingsmuligheder og dermed også have positiv effekt i forhold til udviklingsmulighederne i en stor del af de nordjyske yderområder.
– En vestlig løsning – Egholmlinjen vil skabe bedst mulig adgang til Aalborg Lufthavn.

Turismen i Nordjylland er udpeget som et væksterhverv, der skal bidrage til økonomisk vækst og skabelse af nye arbejdspladser i hele Nordjylland. Turismen i Nordjylland omsætter årligt for 9 mia. kr. og skaber ca. 16.000 årsværk i Nordjylland.

På VisitNordjyllands bestyrelses vegne,

Med venlig hilsen

Mogens Gade, formand
Lars Enevold Pedersen, direktør