Her kort før valget er der faktisk god grund til at rose den siddende kommunalbestyrelse og det samlede personale for den måde, hvorpå den historiske opgave med at danne Jammerbugt Kommune indtil nu er blevet løst via en historisk indsats. En indsats der er ydet under svære vilkår.
Rom blev ikke bygget på en dag – det gør Jammerbugt Kommune heller ikke – men vi er kommet rigtig langt.
Jammerbugt Kommune er en kommune i sikker drift med blik for fremtiden
Det vi bl.a. har opnået, og dermed kan være på spil ved dette valg er bl. a :
Det respektfulde samarbejde, som har præget kommunalbestyrelsen i indeværende periode et samarbejde, som er af afgørende betydning for de resultater der er opnået. I et desperat forsøg på at erhverve sig borgmesterstolen har den tidligere skatteminister valgt at grave dybe grøfter via sin debatform
Jeg vil være garanten for at det samarbejdende folkestyre, og det gode politiske klima fortsætter efter valget.
Underskud på driften er vendt til overskud. Det er ikke kommet af sig selv, men via det brede politiske samarbejde og den store indsats vores personale har ydet i bestræbelserne på at danne Jammerbugt Kommune , som en Kommune i sikker drift.
Venstre vil være garanten for fremtidige overskud, som kan investeres dels i indhold og dels i fysiske rammer som skolebygninger, fortove, veje og cykelstier.
Vi mennesker er forskellige og har derfor også forskellige behov når det gælder offentlig servicering. I respekt for det tilbydes borgerne uanset alder nogle valgmuligheder frem for standardløsninger – det gælder f.eks. børnepasning, folkeskole og hjemmepleje.
Venstre vil være garanten for disse valgmuligheder, som mange sikket tager som en selvfølge, men som også er på spil ved dette valg