Alle skal have en ungdomsuddannelse. I disse år, hvor Danmark – og dermed også Jammerbugt Kommune – bevæger sig fra industrisamfund til vidensamfund, er det vigtigere end nogensinde. Dagens arbejdsmarked, som er konstant i bevægelse og udvikling, kræver andet og mere af medarbejderne i dag end tidligere. Dertil kommer, at en god uddannelse giver mening og værdi både for den enkelte unge og for samfundet som helhed.

For en kommune kan en høj andel af veluddannede borgere være starten på en positiv spiral:

Statistisk set medfører en høj uddannelse gode sociale og økonomiske forhold for den enkelte. Jammerbugt Kommune er – som andre kommuner – afhængige af borgernes indtægter, som udgør skattegrundlaget i kommunen. Højere indtægter blandt de erhvervsaktive giver også et større skattegrundlag og sikrer dermed bedre økonomiske betingelser for at fastholde og udvikle et højt serviceniveau i kommunen.

En befolkning med et højt uddannelsesniveau udgør derudover en arbejdsstyrke, som er interessant i forhold til at tiltrække nye virksomheder, som kan skabe nye jobs – som igen kan være med til at tiltrække nye borgere til kommunen, hvormed skattegrundlaget forbedres yderligere.

På den måde kan en befolkning med et højt uddannelsesniveau være dynamo for den videre udvikling af Jammerbugt Kommune.

Men ligeså væsentlig er det, at en god uddannelse er meningsfuld for den enkelte:

Udover at være adgangsbillet til arbejdsmarkedet, god løn, godt helbred og stabile sociale forhold, er en uddannelse en dannelsesproces, hvor man bliver modnet som menneske. Når man står på den anden side af et uddannelsesforløb og kundskaber, praktiske færdigheder og kritisk refleksion går op i en højere enhed, er man rustet til at kaste sig ud i resten af livet! Kort sagt er uddannelse vejen til selvforsørgelse og et selvstændigt voksenliv.

Derfor skal vi bygge på det, vi har mellem ørene.

Og fra næste skoleår og dermed fra næste optag til ungdomsuddannelserne har man udover den almene gymnasiale uddannelse (STX) også mulighed for at tilmelde sig den nye handelsgymnasiale klasse (HHX) eller HF på Fjerritslev Gymnasium.

En eksamen fra Fjerritslev Gymnasium er en god start på resten af livet og et godt udgangspunkt for videre uddannelse. Så enkelt kan det siges.

Som borgmester i Jammerbugt Kommune og som medlem af gymnasiets bestyrelse kan jeg således på det varmeste anbefale Fjerritslev Gymnasium.