Vi der bor i Jammerbugt Kommune, skal i langt højere grad end i dag blive bedre til at glæde os over det, vi er – det vi kan – det vi vil – og ikke mindst det, vi gør. Der er så mange ting, vi er gode til i Jammerbugt Kommune. Vi skal blot huske at være stolte over det – frem for hele tiden at være alt for selvkritiske.

Mange der ser på os udefra, er imponerede over det, vi har nået – med de til tider vanskelige vilkår vi har arbejdet under. Virketrang – virkelyst – og et ganske enestående engagement blandt borgere og ansatte – i foreninger, lokalsamfund, erhvervsliv og blandt lokalpolitikerne har givet resultater. Via det berømte træk på den samme hammel er vi således kommet langt. Viljen til at ville giver som bekendt evnen til at kunne. Nedenstående positive facts om Jammerbugten og Jammerbugt Kommune bør give anledning til øget selvværd blandt os, der bor her.

Økonomi:
Jammerbugt Kommunes økonomi er ikke verdens bedste, men vi kan med glæde konstatere, at der i 2009 for andet år i træk var overskud på driften, og at vi også med stor sandsynlighed får det for tredje år i træk her i 2010. Samtidig med det har vores gennemsnitlige kassebeholdning udvist en stigende tendens, så vi nu ligger på den gode side af 50 millioner kr. Der er ikke mange danske kommuner, der for tiden oplever en stigende kassebeholdning.

Politi:
Fra 5 til 10 årsværk – altså en fordobling. Så stor er udvidelsen af politiets bemanding i Jammerbugt Kommune. Heraf vil 9 medarbejdere være tilknyttet nærpolitistationen i Pandrup, mens 1 vil være tilknyttet Løkken. Dermed styrker Nordjyllands Politi både patruljedækningen og den efterforskningsmæssige dækning i Jammerbugt Kommune.
Udvidelsen er resultatet af et forløb, hvor Jammerbugt Kommune har været i dialog med Nordjyllands Politi om den fremtidige organisering af politiet i vores del af Nordjylland. Og resultatet viser, at der er blevet lyttet til vores gode argumenter og ønsker. Vi hilser et synligt politi velkommen, for det medvirker til at skabe tryghed for borgere og besøgende. Samtidig giver en hurtig reaktion fra politiet gode muligheder for opklaring.

Anlægsinvesteringer:
I Jammerbugt Kommune har vi en renoverings- og udviklingsplan for folkeskolerne. Som en del af den er der allerede frigivet ca. 39 millioner kr. De store investeringer foretages i denne omgang primært i Fjerritslev og Brovst.
Blandt store enkeltinvesteringer på anlægsområdet i indeværende år kan bl.a. nævnes 5 millioner kr. til forbedringer af betonvejene på Tranum Enge.
Et tredje stort projekt er renoveringen af boenheden Toftehøj i Aabybro.
Cykelstier har i mange år stået på ønskeseddelen, og vi arbejder os støt og roligt fremad på området. I år har vi indviet en strækning mellem Hjortdal og Slettestrand, og der vil i løbet af året blive opstart og forhåbentlig også afsluttet en strækning mellem Saltum og Sdr. Saltum.
Udover disse beløb er der afsat mange andre – typisk mindre – men derfor kan de sagtens have stor betydning for den forening eller klub, som aktuelt får glæde af at være blevet prioriteret.
Endelig skal vi huske, at der også budgetteres med ca. 20 millioner kr. til kloakforbedringer. – Så alt i alt et rekordstort anlægsbudget i 2010 for Jammerbugt Kommune på over 100 millioner kr.

Jammerbugt Sundhedshus:
Der arbejdes stadig frem mod den positive vision om at omdanne det nedlagte Brovst Sygehus til Jammerbugt Sundhedshus. Der tages med jævne mellemrum skridt i den rigtige retning. Således vil Jammerbugt Kommunes sundhedsafdeling som planlagt i løbet af eftersommeren flytte ind i sundhedshuset.

Bosætning:
Øget turisme, flere arbejdspladser, liv i lokalsamfundene og flere indbyggere er vigtige forudsætninger for en fornuftig fremtid for Jammerbugt Kommune og for os der bor her.
Målet er, at i alle bysamfund, hvor der er en dokumenteret efterspørgsel efter byggegrunde – og der ikke er private til rådighed – går Jammerbugt Kommune ind og sikrer en kommunal udstykning. Her kan jeg som eksempel nævne Biersted og Birkelse. I øvrigt er der via et godt samarbejde med boligselskaber og private investorer gang i etableringen af lejeboliger i vore 4 hovedbyer og Hune.

Infrastruktur:
En forbedret infrastruktur for Jammerbugt Kommune er en vigtig forudsætning for øget bosætning, fortsat erhvervsudvikling og øget turisme. Derfor udøves der også til stadighed bestræbelser på at få etableret den tredje vestlige Limfjordsforbindelse og for at få fastlagt linjeføringen for omfartsvejen omkring Brovst, Halvrimmen og Arentsminde.

Så i en tid hvor mange snakker ”krise” og ”udkant”, tænker, planlægger og handler vi i Jammerbugt Kommune med blik for fremtiden – og det må da siges at være på forkant…
Alt kan blive bedre – det gælder også i Jammerbugten og Jammerbugt Kommune – men hvorfor ikke glæde os over det, vi er – det vi kan – det vi vil – og ikke mindst det, vi gør.
For det er ikke så ring’ endda!

Mogens Gade