En vestlig tredje Limfjordsforbindelse har i mange år været et stort ønske blandt kommuner i Vestvendsyssel og Han Herred. En sådan forbindelse omkring Aalborg vil spille en stor rolle for udviklingen i Jammerbugt Kommune – og i hele Nordjylland – både hvad angår bosætning, erhvervsliv og turisme. Det er noget af det, som Jammerbugt Kommune peger på i et høringssvar til Vejdirektoratet.

Erhvervsliv og pendlere – både sønden- og nordenfjords – er afhængige af at kunne krydse Limfjorden. En 3. Limfjordsforbindelse med en vestlig linjeføring vil sikre bedre vækstmuligheder for Han Herred, der binder Aalborg sammen med Thy. Det vil skabe mere balance i Nordjylland og mere lige forhold for erhvervsliv og mulighederne for bosætning.

Jammerbugt Kommune peger også på andre gode argumenter for en vestlig 3. Limfjordsforbindelse:

• Fremtidssikker kapacitet og fremkommelighed med gode vestlige vejanlæg
• Aalborg Lufthavn skal være let tilgængelig
• Mindre spildtid og færre omveje
• Aflastning af Limfjordsbroen og Aalborg centrum
• Aflastning af adgangen til Aalborg Universitet og et kommende sygehus

Og Jammerbugt Kommune er ikke alene om at pege på en vestlig forbindelse. På et møde med de øvrige nordjyske kommuner og Region Nordjylland i 2010, var alle parter enige om, at den linjeføring, der samlet set vil gavne Nordjylland mest, netop er en vestlig forbindelse.

Med en enkelt undtagelse (SF) står alle partier i Jammerbugt Kommunes kommunalbestyrelse bag Jammerbugt Kommunes høringssvar, som er et svar til en VVMundersøgelse igangsat af Vejdirektoratet. Undersøgelsen afsluttes ifølge Vejdirektoratet i 2011 med henblik på, at der i efteråret 2011 tages stilling til projektets videre forløb.

Mogens Gade