Venstre vil en lokal folkeskole – hvor lokale prioriteringer foretaget af elever, forældre, personale og ledelse er med til at give den enkelte skole sin egen profil.
I Venstre vil vi sikre reelle prioriteringsmuligheder ved at sikre flere undervisningstimer i folkeskolen.
I Venstre har vi respekt for skolen som et kulturcenter i lokalsamfundet – samtidigt er det også vigtigt at have fokus på såvel det faglige som det sociale på skolen.
For Venstre er det ikke et mål at lukke skoler – tværtimod. Men vi ønsker en åben og reel debat om Jammerbugt Kommunes fremtidige skolepolitik – ud fra overskriften hvor får vi mest for pengene – netop vurderet i forhold til det sociale liv, faglighed og skolens betydning for lokalsamfundet.
Venstre vil sikre optimale fysiske rammer. Vi er klar til at afsætte de midler der dkal til for at tilbyde Jammerbugt Kommunes unge mennesker de optimale fysiske rammer til indlæring. Og samtidigt, at give nogle flere timer til at vore unge mennesker som minimum står på lige fod med andre unge fra regionen – når den videre uddannelse eller en plads på arbejdsmarkedet kalder.
I Jammerbugt Kommune har vi besluttet at hæve kompetenceniveauet – det starter i folkeskolen – og ud fra mottoet om at: Handling Slår Alt – ja, så tager vi fat der.

Mogens Gade 10. November 2009