Konservative, Borgerlisten, Dansk Folkeparti og Venstre dannede efter sidste års kommunalvalg en flertalsgruppe, som i det forløbne år og også fremad vil leve op til målet om at tage ansvar for den fremtidige udvikling af Jammerbugt Kommune.

Vi konstaterer, accepterer og respekterer, at vi er uenige i skolestrukturdebatten – vi lovede en strukturdebat på et solidt gennemarbejdet grundlag, og det har vi fået i respekt for alle interessenterne. Forvaltningen har hele vejen igennem leveret flot og præcist materiale, i overensstemmelse med de ønsker, der har været fra kommunalbestyrelsen. Forvaltningen fortjener stor ros for håndteringen af sagen.”

Vi lovede såvel politisk som økonomisk stabilitet : Der er leveret økonomisk stabilitet, med en konstant stigende likviditet igennem hele året og udsigt til at der i 2010 for tredje år i træk bliver overskud på driften. Den politiske stabilitet er realiseret via den brede konstituering efter valget og bekræftet i et historisk bredt samarbejde omkring såvel budgetlægning som budgetopfølgning. Der skal som bekendt to til en tango – således en tak til S og SF for også at ville den politiske og økonomiske stabilitet.

Vi lovede fokus på sundhedsfremme og forebyggelse: Jammerbugt Sundhedshus er godt på vej til at fylde de fysiske rammer på det gamle Brovst Sygehus. Bl.a. med Jammerbugt Kommunes sundhedsafdeling som nyeste indflytter. Vi arbejder ihærdigt på at få indrettet lægehus og tandlægekonsultation på stedet. I Pandrup området er vi i god dialog med lægerne og regionen i færd med at skaffe penge til et nyt lægehus. Generelt er der via vores sundhedsafdeling, patientforeninger, og det frivillige liv i det hele taget gang i mange sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter i Jammerbugt Kommune.

Vi lovede fortsat fokus på landdistriktsudvikling og opbakning til vore handels og centerbyer: Jammerbugt Kommune er netop på vej med en Landdistriktspolitik version 2. Politikken, skal som den nuværende være handlingsorienteret og formuleres i en dialog med lokalsamfundene. I denne proces skal der tages særlig hånd om de udfordringer vore handels og centerbyer står over for. Bl.a. er der afsat ekstraordinære midler til en proces i de 4 hovedbyer omkring byplanlægning m.m. Der begyndes i Pandrup i 2011.

Vi lovede flere hænder i ældreplejen: Der er der kommet bl.a. på demensområdet og i forhold til en bevilling til modtagere af rengøringshjælp. Der er bevilget yderligere tid til fritvalgsydelser, således har brugeren nu 20 min. til egen disposition udover den visiterede tid i forbindelse med udførelsen af den visiterede rengøring. Afbureaukratisering og forenkling i hjemmeplejen er påbnegyndt gennem etablering af to fridistrikter.

Vi lovede at tage hånd om Aabybrohallen: En flot bruger og borgerproces styret af DGI er på fornem vis ved at give svaret på hvordan hallen fremadrettet kan drives – med et langt højere aktivitetsniveau end det vi kender i dag. Der kræves i den forbindelse også nogle anlægsinvesteringer. Vi er klar til på baggrund af analysens anbefalinger at foretage de nødvendige investeringer i Aabybro hallen

Vi lovede positivitet overfor motorikcentret i Ørebro: På trods af velvillighed fra kommunalbestyrelsens side, bl.a. via afsættelse af et kommunalt tilskud til anlægsfinansieringen er det ikke lykkes at finde de resterende anlægskroner. Måske et mindre projekt kan blive løsningen –

Vi lovede fokus på det vi skal leve af i fremtiden: og der har været fokus på i et samarbejde med ildsjælene at holde liv i lokalsamfundene. Der har været fokus på øget bosætning. Der har været fokus på fortsat erhvervsudvikling, og der har været fokus på øget turisme. Vi vil fortsat fokusere på disse områder – idet succes her er altafgørende for en fornuftig fremtid for Jammerbugt Kommune og os der bor her.

Dette ment som en opfølgning på, at der er opnået mange positive resultater på baggrund af det fælles ansvar vi påtog os på valgaftenen. Vi vil fortsat i fællesskab arbejde for en positiv udvikling i Jammerbugt Kommune. Og gerne i brede samarbejder.

Vi vil gerne dele æren af de mange gode resultater med borgere, foreningsliv, lokalsamfund, erhvervsliv, ansatte, den øvrige kommunalbestyrelse m. fl. Vi har blot et behov for at kunne konstatere, at der i høj grad er fulgt op på det politiske grundlag for vores gruppefællesskab – det vil vi også gøre fremover.

Jammerbugten, den 24. November 2010

Søren Brink, Konservative
Steen Andersen, Borgerlisten
Morten Marinus, Dansk Folkeparti
Otto Kjær Larsen, Venstre

Mogens Gade, Venstre