Venstre i Jammerbugt Kommune lovede ved sidste valg at fokusere på miljø og klima. I valgprogrammet lovede vi at tage ansvar for og forvalte de nye store opgaver på miljøområdet. Vi lovede at værne om vores enestående flotte natur og dermed tage ansvar for en fornuftig miljøpolitik med rent vand og ren luft. kort sagt lovede vi at være garant for et godt miljø i Jammerbugt Kommune.

Har vi så gjort noget ved det?
Lige som på alle andre politikområder gælder også her mottoet: Handling slår alt!

Grøn Kommune
Jammerbugt Kommune vil gerne være en grøn Kommune og vi er godt på vej med en grøn profil.
Når vi i Jammerbugt Kommune gerne vil være en grøn Kommune – ja, så gør vi noget konkret for at blive det – Vi har nedsat et grønt råd – vi har nedsat et vandindvindingsråd – vi arbejder seriøst med agenda 21. Noget jeg vender tilbage til,
Vi har i forbindelse med den kommunale planstrategi sat det åbne land på dagsordenen
På en sådan måde, at Jammerbugt Kommune er udpeget til at være et eksempelprojekt for det ganske land.
Projektet handler meget om, at vi bliver klogere på vores enestående flotte natur.
Således, at vi sammen med andre interessenter – bl.a. landbruget og Naturfredningsforeningen – får formuleret nogle visioner og strategier for vores åbne land i Jammerbugt Kommune.
At vi får nogle spilleregler i forhold til hvordan vi henholdsvis benytter, men også beskytter vores enestående natur.
Men som sagt så handler det jo ikke kun om flotte ord ved festlige lejligheder – det handler nemlig om mere end ord – det handler om at gøre noget aktivt.

Agenda 21
Budgetforliget mellem TOV har for alvor gjort det muligt at fokusere på miljø og klima via en levendegørelse af Jammerbugt Kommunes Agenda 21 strategi.
I første omgang vil indsatsen blive lagt i kommunens egne virksomheder og institutioner. Da der her er tale om alle driftsvirksomheder, skoler, børnehaver, plejehjem og forvaltninger vil det også være en indsats som vil række langt ud i kommunen og involvere mange borgere – specielt børn og ansatte.
Der skal bl.a. fokuseres på energiforbrug – forbrug af vand og øvrige produkter – ligesom der også skal fokuseres på affaldshåndtering.

Konkrete tiltag
Etableringen af Aabyskoven er et konkret eksempel på grønne tiltag – i dette tilfælde handler det om at beskytte drikkevandet i et samarbejde med Aabybro Vandværk.
Af andre kommende tiltag kan nævnes yderligere etablering af stier – øget samarbejde med nabokommunerne om vandmiljøet omkring Limfjorden – forbedret natur og kulturformidling m.m.. I øvrigt kan jeg henvise til Jammerbugt Kommunes hjemmeside. www.jammerbugt.dk

Afslutning
Agenda 21 arbejdet går i store træk ud på, at hvis vi alle gør en lille indsats, får det samlet set en stor effekt. Vi skal tænke bæredygtighed ind på alle områder – og det handler ikke bare om natur og miljø, men også om sundhed, kulturelle og sociale aktiviteter. Nu går Jammerbugt Kommune i gang med en bevidst prioritering – uden de store armbevægelser – men stille og roligt – med ønsket om at ”feje” for egen dør.

Dette blot endnu et eksempel på, at det vi i Venstre siger før valget også gælder efter valget – det handler om tillid.