Jammerbugt Kommunes hjemmeside har af uvildige bedømmere fået fine karakterer – men jeg kan da blive noget i tvivl om det er fortjent – når Ole Stavad kan få det ud af at læse vores hjemmeside som han gør. Nå, det kan selvfølgelig også hænge sammen med læseren.
Normalt vil nye lokalpolitikere – ligesom alle andre nye i forskellige sammenhænge stikke en finger i jorden inden man udbreder sig – men det gælder ikke her. Indholdet af de seneste læserbreve afslører det kloge i det at sætte sig ind i noget før man udtaler sig.
Når Jammerbugt Kommune er på sporet rent økonomisk er det bl.a. fordi Kommunalbestyrelsen har besluttet det – redskabet er overskud på driften – og det får vi i 2008 – endda et flot overskud på 2030 millioner kr. Det skal sammenholdes med underskud i 2006 for de tidligere Jammerbugt Kommuner på 17 millioner kr. og i 2007 på 11 millioner kr. Så jo Henry Kronborg har ret i sin påstand om vores økonomi.
Ole Stavad fokuserer meget på, at vi ikke er gode til at styre udgiftssiden – det kan han tilsyneladende gøre bedre. Men vi savner at høre hvor – for der er reelt kun få muligheder lige nu. Det kan være mindre hjemmehjælp – eller færre timer i folkeskolen – eller færre voksne i børnehaverne. Ingen af forslagene har der været stemning for at gennemføre.
Alle i Kommunalbestyrelsen er enige om, at der er sket et voldsomt skred på udgiftssiden. og det nødvendige i at få knækket denne udvikling. Derfor er der forslag til tiltag på vej til politisk beslutning. Det er der naturligvis, fordi der er et politisk ønske om dels at fastholde men også stille og roligt at udvide de økonomiske rammer til de basale serviceområder som børnepasning, folkeskole og ældreomsorg.
Jeg skal her i al stilfærdighed opfordre til, at valgkampen i Jammerbugt Kommune bliver konstruktiv og fair – hvor der frem for angreb på politiske modstandere fokuseres på hvordan man vil bidrage til en fortsat dynamisk udvikling i Jammerbugten og af Jammerbugt Kommune.
Jammerbugt Kommune har nemlig ikke brug for grøftegraveri – tværtimod er der brug for fortsat brobyggeri – Jammerbugt Kommune har fortsat brug for godt solidt håndværk frem for varm luft og smart retorik.
Når Ole Stavad forsøger at plante knive i ryggen på mig ved at så tvivl om min ærlighed og troværdighed bevæger han sig på et niveau, som er helt uværdigt. Det er i den grad fornærmende for et menneske helt udokumenteret at blive hængt ud på den måde. Mon det sælger billetter ? Hvad bliver mon det næste ?
Når jeg læser sådan noget. Så kommer jeg jo til at tænke på ordsprog som at kaste med sten – når man selv bor i et glashus. Eller Tyv tror hver mand stjæler.
Men i bund og grund bliver jeg ked af det på demokratiets og folkestyrets vegne – fordi det jo grundlæggende er et udtryk for manglende respekt for sine medmennesker. Hvis lokalpolitikere ikke en gang kan respektere hinanden og føre en sober debat – jamen, hvordan skal befolkningen så respektere os.
Der er mennesker der gør en ære ud af at fortælle, at der gælder andre normer og leveregler i politik end i det virkelige liv
Det mener jeg er helt forkert – man er et helt menneske – som ikke kan tage kasketter af og på. Ens menneskelige værdier styrer uanset om man er spejderleder, politiker eller far. Nogle mener, at det er naivt at agere på den måde – men så er jeg gerne naiv.
Afslutningvis skal jeg gøre opmærksom på, at jeg ikke kan tillade mig at bruge for meget af min tid på at kommentere kommende angreb og indlæg. Jeg vil i respekt for borgerne og det ansvar jeg har fået fortsat prioritere mit job for i et samarbejde med ildsjæle, medarbejdere og øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen at finde de stier der kan sikre Jammerbugten og os der bor her en fornuftig fremtid.
Projekt Jammerbugt Kommune er nemlig alt for vigtigt til at blive forsømt på grund af tilfældige og urigtige beskyldninger.
Der skal nok blive tid til valgkamp. Men lige nu er der bare noget der er vigtigere end Ole Stavads daglige påfund.
Et klogt menneske har en gang delt politikere op i to grupper: Nogle politikere er stifindere – andre er fejlfindere. Jeg ved godt hvad vi skal leve af – og det tror jeg faktisk også borgerne gør.

Mogens Gade 29. november 2008