Ingen vil smadre Kaas – eller andre lokalsamfund i Jammerbugten – Tværtimod har Jammerbugt Kommune via sin vedtagne landdistriktspolitik – sin vision og nu den kommende helhedsplan besluttet at fokusere på udvikling frem for afvikling. Det har vi valgt at gøre fordi det er langt mere konstruktivt, positivt og perspektivrigt for alle de mange som hver dag arbejder for en fornuftig fremtid for Jammerbugt Kommune og os der bor her.
Netop nu er vi så i Jammerbugt Kommune i gang med den første helhedsplan for vores dejlige Kommune – en plan som skal vedtages næste sommer.
Det ambitiøse mål for helhedsplan 09 er at den skal give nogle overordnede rammer for Jammerbugt Kommunes fremtidige udvikling.
Men også nogle visioner for Jammerbugt Kommunes fremtid – når vi taler om serviceringen af borgerne.
Helhedsplan 09 kommer således til at indeholde den mere traditionelle del omkring arealudlægning
Hvor skal vi have boliger – hvor skal vi have erhverv – hvor skal vi have detailhandel – hvor skal vi have vindmøller o. s. v.
Herudover kommer den på indholdssiden til at indeholde Jammerbugt Kommunes 18 politikområder – med de overordnede visioner og mål.
Det er lige fra børnepasning til erhvervspolitik over folkeskole og politik for naturpleje og ældreboliger der bliver berørt.
Altså bliver Helhedsplan 09 et digert værk – et værk, som giver nogle klare pejlemærker for hvad vi fremover vil med vores Kommune – Såvel i forhold til de enkelte politikker – som med vores enestående land mellem hav og fjord.
Metoden, som vi har valgt, er med så høj en grad af involvering af borgere og brugere som overhovedet muligt. Fordi vi i Jammerbugt Kommune tror på, at midlet til en fortsat dynamisk udvikling af Jammerbugten og i Jammerbugt Kommune er dialogen mellem borgere, brugere, ansatte og politikere
Vi har nu gennemført 2 idefaser med i alt 8 borgermøder – herudover har der på anden vis været et utroligt stort engagement blandt borgere, foreninger, erhvervsliv m.fl. – således har vi modtaget omkring 500 forslag til helhedsplanen – det vil jeg gerne kvittere for her.
Til foråret bliver der igen mulighed for at kommentere det endelige forslag til helhedsplan 09 – herunder arrangeres der en speciel ungdomshøring.
Målet er at helhedsplan 09 kan vedtages af kommunalbestyrelsen omkring sommerferien næste år.

Mogens Gade – 30. oktober 2008