Jammerbugt Kommunerne overlod Jammerbugt Kommune en negativ kassebeholdning – den er vi ikke kommet af med endnu – men dels i bestræbelserne på at komme af med den negative kassebeholdning og dels for at sikre penge til vejvedligeholdelse, skolerenoveringer, børnehavebyggerier, cykelstier m.m. og dels til nye udviklingstiltag budgetterer Kommunalbestyrelsen med et pænt overskud på driften.
Heldigvis må vi sige – ikke mindst på grund af det store skred der har været på udgiftssiden. Jeg tillader mig så i en udtalelse at glæde mig over det som alle burde glæde sig over – nemlig at der i Jammerbugten og nu også i Jammerbugt Kommune som noget nyt – på trods af de store overskridelser – er udsigt til et pænt overskud på driften – også når regnskabet skal aflægges. Det er der ikke mange kommuner der kan præstere nu om dage.
Det betyder jo netop at vi er på sporet m.h.t. at opnå målet om økonomisk handlefrihed – som er en forudsætning for, at vi for alvor får rum til politiske prioriteringer på indholdssiden.
Det har været og er et langt sejt træk – hvor der selvfølgelig har været mange frustrationer fra både borgere, brugere, medarbejdere og politikere – men det har været en nødvendig øvelse.
Jammerbugt Kommune er således ingen Sparekasse – som senest Jørgen Hellum har udtalt. I Jammerbugt Kommune bruger vi nemlig alle indtægterne – dels til drift ca. 97 % og de sidste 3 % bruges på de indledningsvist nævnte investeringer. Der kan altid stilles spørgsmålstegn ved serviceniveauet – men ikke ved at vi hvert år bruger alle indtægterne til de nævnte formål.
Forskellen fra tidligere og til nu er at vi i Jammerbugt Kommune ikke bruger flere penge end vi har – og det er vel rimeligt ansvarligt og reelt.

Mogens Gade 5. november 2008