Nordjyllands har en stærk position som førende nordeuropæisk kystturismedestination og er ét af Nordeuropas største rejsemål. Det ved verden omkring os – dels i form af turisterne, hvilket naturligvis er godt, dels i form af konkurrenterne, hvilket stiller skærpede krav til os.

Vi oplever i disse år forstærket konkurrence, der kræver grundlæggende forandringer i den måde, vi udvikler og markedsfører nordjysk turismen på. Vi skal være skarpere i vores udviklingsarbejde, vi skal bruge flere kræfter på at løfte de allerstærkeste kort og vi skal være endnu mere målrettede i vores markedsbearbejdning.

Det er baggrunden for at VisitNordjylland som klyngeorganisation for hele regionens turisme i samspil med turisterhvervets partnere har lagt en strategi for hvordan nordjysk turisme skal udvikles i 201113 – en strategi, der skal sikre, at Nordjylland vedbliver med at være det fyrtårn, som det er defineret som i den nationale turismeorganisation VisitDenmarks overordnede strategi.

De kommende års udviklingsindsats handler om at støtte nordjysk turismes aktører på alle niveauer, så de opnår øget differentiering og specialisering – noget, der skal være med til at sikre, at de alle inden for deres respektive felt kommer i eller forbliver i eliten. Det er nøglen til vækst og øget værdiskabelse.

Det er turisterhvervet i hele regionen, der skal sikres fornyelse og omstilling. Det handler om at modvirke marginalisering – i forhold til det øvrige Danmark, men bestemt også inden for regionen. I den sammenhæng er det værd at huske, at turisme er en branche med mange job i ganske små virksomheder, hvilket betyder minimal risiko for natten over at miste mange arbejdspladser grundet strategiske dispositioner i en stor organisation. Dertil kommer, at job i turismen udmærker sig ved ikke at kunne flyttes til udlandet, ligesom turismen ikke mindst er skaber job for ansatte med korte uddannelser.

Nordjylland er den region i landet, der er mest afhængig af turismen, idet den skaber beskæftigelse svarende til 16.000 årsværk. Vel at mærke ikke kun inden for turismen, men også i forhold til andre typer virksomheder såsom lokale håndværkerfirmaer, detailhandel og transport. Det svarer til næsten 6 % af den samlede arbejdsstyrke, men i Frederikshavn kommune er op mod 10 % af arbejdsstyrken afhængig af turismen – og i Jammerbugt kommune er tallet 12 %.

Der er med andre ord rigtig meget på spil, når det gælder den fremtidige udvikling af turismen i Nordjylland.

Formand Mogens Gade og direktør Lars Enevold Pedersen, VisitNordjylland, Skeelslund, Aabybro