Den nødvendige opgave med at sikre Jammerbugten økonomisk handlefrihed er tæt på at være løst.
Det har ikke været let – fordi mange borgere har måttet lægge ryg til serviceforringelser – nogle mere end andre. Jeg skal blot for en god ordens skyld konstatere, at serviceforringelser også var blevet en realitet selv med en fortsat eksistens af de gamle kommuner. For der er levet over evne i Jammerbugten, selvom vi jo ikke umiddelbart synes det – bare spørg Revisionen. Vi har brugt flere penge end vi har tjent. Det er ikke Jammerbugt Kommunes skyld, at der tidligere er levet over evne i Jammerbugten – tværtimod kan vi med en vis ret konstatere, at havde vi ikke høstet de stordriftsfordele der på bl.a. administration har været i forbindelse med sammenlægningen – ja, så havde det set betydeligt sværere ud end det gør i dag på forskellige serviceområder.
Med økonomien på rette kurs er det tid til for alvor at sætte nogle handlingsorienterede pejlemærker for fremtiden.
I Venstre har vi sammen med Liste T og Dansk Folkeparti taget ansvar for at skabe den økonomi der fremover kan sikre en gradvis højere prioritering af basale serviceområder som børnepasning, folkeskole og ældreomsorg.
For det kommende år er vi allerede begyndt med at gennemføre denne øvelse. Vi har i første omgang valgt at prioritere ældreområdet – således, at den tildelte tid til rengøring for vore ældre medborgere fra næste år øges med 30 %.
Næste år vil vi igen prioritere et af de basale områder og så fremdeles.
Vi kan sagtens risikere, at andre vil prioritere større beløb end vi gør – der kan jeg blot forsikre, at Venstre er garant for, at der bruges lige præcist det der er råd til på at servicere borgerne – hverken mere eller mindre.
Så når nogle partier slår sig op på, at de vil bruge mere på service end vi gør i dag – ja, så er det ufinansieret og dermed urealistisk.
I Venstre bygger vi på tillid – også i relationen mellem borgere og politikere. Det vi sagde før seneste valg har vi i store træk gennemført – det samme gælder for vores kommende valgoplæg for de kommende 4 år for Jammerbugt Kommune. Det vi siger før valget gælder også efter valget.
Og nu er det så blevet tid og råd til at fokusere på børnepasningen, folkeskolen og ældreområdet.

Mogens Gade