Den socialdemokratiske gruppeformand, som selv udsender et hav af pressemeddelelser undrer sig over, at CTOV har tilladt sig at udsende en pressemeddelelse uden at involvere eller orientere ham. Det lyder helt absurd. I øvrigt en pressemeddelelse vi lovede allerede på valgaftenen, som en opfølgning på og uddybning af konstitueringsaftalen fra valgaftenen, som netop blev indgået imellem disse 4 partier og lister.
Målet med den uddybende pressemeddelelse er at vise, at lokalpolitik ikke kun handler om poster – men netop også om politik – og det at sætte en politisk dagsorden – og det har vi så gjort.
Den socialdemokratiske gruppeformand skriver, at han burde være orienteret eller indbudt til et møde om en sådan udsendelse, og at det er et anslag mod det fremtidige samarbejde ikke at gøre det.
Til det er der kun at sige, at indtil nu er der via handling vist samarbejdsånd fra vores side, og vores pressemeddelelse kommer på ingen måde på tværs af et fremtidigt samarbejde – disse antydninger er landspolitisk retorik – ligesom resten af hans indlæg. Måske et forsøg på at dække over, at CTOV nu har sat den politiske dagsorden.
Det er mit håb, at vi snart må komme over den form for fnidder, så vi kan komme i gang med det, det hele handler om – nemlig at sikre Jammerbugt Kommune og os der bor her en fornuftig fremtid. Det arbejde har i indeværende periode pågået via hårdt og solidt arbejde i udvalg og kommunalbestyrelse og ikke via pressemeddelelser. Det forventer borgerne også, at det kommer til at gøre fremover.
I øvrigt vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle partier og lister for en konstruktiv proces og god vilje omkring konstitueringen –
Lad os følge op på det med et fremadrettet godt politisk samarbejde – et samarbejde, som alle har lagt op til i valgkampen og et samarbejde, som naturligt tager sit udgangspunkt i realiseringen af det brede budgetforlig for 2010.
På den måde ser jeg frem til at et godt politisk samarbejde også må præge denne byrådsperiode – på samme måde som i indeværende – det giver de bedste resultater.

God Jul til alle
Mogens Gade