Vi mennesker er forskellige og har derfor også forskellige behov når det gælder den offentlige servicering.
I respekt for det går vi i Venstre ind for at give brugerne – uanset alder – nogle valgmuligheder frem for standardløsninger.
Sammen med Borgerlisten og Dansk Folkeparti er det faktisk lykkes at få indført en række valgmuligheder for børnefamilierne og hjemmehjælpsmodtagerne i Jammerbugt Kommunes første leveår.
På børnepasningsområdet er resultatet blevet en bred vifte af gode pasningstilbud – såvel kommunale, som private. Buketten af gode pasningstilbud matcher i høj grad børnefamiliernes behov.
På hjemmehjælpsområdet er det lykkes at få afsat midler til ydelser, som brugerne selv kan bestemme – valgfrie ydelser. Endelig er der på leverandørsiden også gang i at flere og flere private melder sig – således der også her er et frit valg. Det er godt – ikke fordi de kommunale ikke yder en god indsats – for det gør de. Nej fordi frie valg giver større tilfredshed blandt brugerne.
Disse valgmuligheder er ikke en selvfølge – og det kan frygtes, at SF og S vil fjerne mange af dem hvis de skulle få flertal i kommunalbestyrelsen.

Mogens Gade 8. november 2009