Det er vigtigt, at der til stadighed er nogle i kommunalbestyrelsen der bevarer roen og sik-rer fortsat politisk og økonomisk stabilitet i vores Kommune til gavn for borgere, erhvervsliv og ansatte. for på den måde vil Jammerbugt Kommune fortsat være en kommune i sikker drift med blik for fremtiden.
Jammerbugt Kommune skal efter min mening fortsat være en Kommune på 4 hjul hvor vi udnytter de mange styrker der ligger i vores geografisk store kommune – til gavn og glæde for fællesskabet.
En Kommune i balance er afgørende for en fornuftig fremtid for Jammerbugten, Jammer-bugt Kommune og os der bor her.
Den kommende skattestigning er af nogle beskrevet som et valg mellem blå og rød politik – det er den ikke – den kommer primært af det økonomiske jerngreb kommunerne bliver kørt under af regeringen..
Opgaven med at få de kommunale budgetter til at hænge sammen skal løses lokalt via politisk vilje og evne til at tage ansvar – også når det er svært.
Virkeligheden er at en løsning med perspektiv både kræver reelle besparelser, omlægnin-ger, strukturændringer, effektiviseringer og skattestigninger. Hård kost. Og ikke særlig pædagogisk. Men af forskellige grunde – nødvendigt – især hvis vi vil fastholde og gerne udvikle de basale serviceområder som børnepasning, undervisningstimer i folkeskolen og ældreområdet.
Skattestigningen kommer jo også som en del af løsningen på det helt afgørende ønske om at sikre en fortsat fornuftig økonomisk udvikling i Jammerbugt Kommune. Med fortsat overskud på driften til fremtidige investeringer – med en fornuftig kassebeholdning og en relativ lav langfristet gæld. Og ikke mindst af ønsket om at kunne betale de investeringer vi gerne vil foretage rundt i hele vores Kommune.
Med skattestigningen vil kommuneskatten i Jammerbugt Kommune være ca. på gennem-snittet i Region Nordjylland.
I øvrigt tyder meget på, at vores gode venner – De Konservatives alt eller intet politik og ultimative krav om ikke at sætte skatten op overhovedet – sandsynligvis gav en større skat-testigning end hvis de var blevet i forhandlingerne.
Jeg kan ikke anbefale den såkaldte anden vej – for den fører ikke til Rom – den fører til ubalance – større fremtidige nedskæringer på basale serviceydelser – afvikling frem for udvikling – og luften vil langsomt sive ud af nogle af de bærende hjul.
Der findes ingen trylleformular – heller ikke ordet strukturændringer – heller ikke et nyt rådhus – vi har i forvejen nogle af landets laveste omkostninger til administration – så murstenene til et nyt rådhus kan ikke en gang finansieres via personalereduktioner.
Venstre i Jammerbugten er fortsat et blåt parti – der står vagt om vore traditionelle liberale værdier – og et parti som løser de opgaver, som kommer – ikke med trylleformularer – men med engagement, realisme og knofedt. Derfor er Venstre fortsat garantien for en fornuftig fremtid for Jammerbugten – for jammerbugt kommune og for os der bor her.
Snak gør det ikke – Handling slår alt.