Mit motto er: Handling slår alt – det betyder i praksis, at der træffes beslutninger – også når det er svært.
Men det betyder ikke, at der ikke kan sættes visioner i søen, som ikke realiseres her og nu – men som virker som fremtidige pejlemærker – pejlemærker vi styrer efter hver gang der træffes beslutninger i Kommunalbestyrelsen.
Mange fordomme omkring kommunalpolitik går på, at der er planer, planer og atter planer i skuffer og på hylder – noget er der om det. Men der er altså også planer der realiseres over tid – ud fra sandheden om at Ting Tager Tid.
Jeg vil gennemgå et par eksempler her, som har taget tid – men som på bedste vis er på vej til at blive realiseret. Begge med bosætning som mål.

For 10 år siden – i oktober 2002 – besluttede kommunalbestyrelsen i daværende Brovst Kommune en helhedsplan for Brovst by med 4 store delprojekter:
1. Jernbanegades forskønnelse
2. Renovering – udvidelse og modernisering af Brovst Skole
3. Etablering af et Multihus
4. Sanering af boligmassen i ”Den sorte Firkant” med etablering af nye boliger og forretningslokaler – det såkaldte ”Vadestedet”.

Realiseringen af helhedsplanen begyndte allerede den 26. august 2003 – hvor jeg havde fornøjelsen af at tage første spadestik til Jernbanegades forskønnelse. Her i september 2012 indviede jeg en Fakta i Vadestedet – og med over 20 nye boliger er Vadestedet realiseret – ikke helt som først tænkt – men alligevel. Og på den måde er helhedsplanen gennemført – idet de tre første punkter er realiseret for længst.

Det andet eksempel handler om Aabybro. I oktober 2008 afholdt Aabybro Borgerforening og Jammerbugt Kommune i fællesskab et borgermøde. Mødet havde overskriften: Hvad skal der til for at Aabybro fortsat er en magnet i forhold til bosætning – her blev lejeboliger, udstykninger af kommunale grunde, ny skole og hallen nævnt – som vigtige forudsætninger for fortsat bosætning.
Her 4 år efter er det fantastisk at kunne konstatere, at visionerne er i fuld gang med at blive realiseret. 12 lejeboliger er færdige 60 flere bygges der på – der er gang i udstykning af 26 kommunale byggegrunde og flere grunde er allerede solgt. Der er truffet beslutning om etableringen af en ny skole – ligeledes er der truffet beslutning om energirenovering og optimering af Aabybro Hallen – til DGI-huset Aabybro.
På en regnfuld efterårsdag er det således rart ar kunne kigge tilbage og konstatere at planer der på et tidspunkt har været en vision helt konkret realiseres.
Det kan godt være vi i Jammerbugt Kommune ikke er født med en guldske i munden – men det skal ikke hindre, at vi har nogle drømme – og at vi også vil forfølge dem på forskellig vis – og det gør vi så i fællesskab. Vi skal fortsætte med at drømme og med at gøre drømmene til virkelighed i respekt for vores økonomiske formåen. Vi skal huske: Handling Slår Alt.