Politisk og økonomisk stabilitet har bragt os langt i Jammerbugten og Jammerbugt Kommune.
26 ud af kommunalbestyrelsens 27 medlemmer har via indgåelsen af en samlet budgetaftale for 2015 bekræftet det meget brede samarbejde – og dermed et fortsat ønske om også fremover at medvirke til en dynamisk udvikling af Jammerbugten og i Jammerbugt Kommune – til gavn og glæde for os der bor her og vores medarbejdere.
Tak til Socialdemokraterne, SF, Dansk Folkeparti, Borgerlisten og Venstre for viljen til at ville og evnen til at kunne – også når det er svært.
Budgettet er et udtryk for en fastholdelse af skatteprocenten og grundskyldspromillen.
Den samlede budgetlægningsproces for 2015 har været præget af nødvendige tilpasninger af driftsbudgettet. Dels er det naturligt at gennemføre kapacitetstilpasningerne på dag-tilbudsområdet og skoleområdet som følge af det faldende børne- og elevtal, og dels er der som følge af beslutningerne i forbindelse med budgettet for 2014 gennemført en række strukturtilpasninger på Børne- og familieområdet samt på social- og sundhedsområdet.
Herudover har det været nødvendigt at øge budgetterne med yderligere midler på voksen-handicapområdet samt beskæftigelsesområdet m.fl.
Effektiviseringer og tilpasning af driftsudgifterne er en afgørende forudsætning for at sikre et budget i balance, hvor parterne har tilstræbt at få det størst mulige overskud på driftsbudgettet, idet dette skal sikre råderum til – sammen med en stor låneoptagelse – finansiering af et fortsat meget store anlægsinvesteringer.
Budgetaftalen for det kommende års budget indebærer en fastholdelse af skatteprocenten og grundskyldspromillen. Budgettet indebærer for 2015 et driftsoverskud på 60,7 mio. kr., et anlægsniveau på 102,3 mio. kr. og en kassehenlæggelse på 42,1 mio. kr.
Dette var lidt om økonomien og de forudsætninger der har været anvendt for at bringe budgettet i balance – næste afsnit bringes i næste uge og handler om driftsbudgettets nye tiltag.

Mogens Gade 14. oktober 2014