På driftsbudgettet er der dels nogle konkrete budgetbemærkninger samt bemærkninger til de forholdsvis få nye tiltag, der er fundet plads til i budgetaftalen for 2015 – som har opbakning fra 26 af Kommunalbestyrelsens 27 medlemmer.

Nye tiltag, der indgår som elementer i aftalen:
Set i lyset af de nødvendige tilpasninger af budgettet for 2015 er det begrænset hvilke ønsker, som parterne har prioriteret, men det er alligevel lykkes at forhandle sig frem til en række ”aftryk”. Det drejer sig bl.a. om følgende:
1.Forbedring af normeringerne i børnehaverne samlet svarende til 1 mio. kr.
2. Igangsætning af ”Sveriges-modellen” på forebyggelsesområdet for Børn- og unge
3. Øget tilskud til svømmehallerne i Fjerritslev og Jetsmark
4. Øgede tilskud til hallerne generelt – således, at der udover det generelt øgede tilskud også sikrer hallernes økonomi for en tre årig periode.
5. Styrkelse af den decentrale borgerservice i Fjerritslev, Brovst og Pandrup.
6. Oprettelse af en Eventpulje, primært til opbakning af større arrangementer for såvel lokale som gæster.
7. Udarbejdelse af en visionsplan for Kollerup-Svinkløv-Slettestrand – som senere kan danne grundlag for konkret lokalplanlægning.
8. Nye indsatser på sundhedsområdet

Således nævnt nogle af de politiske prioriteringer der er foretaget på driftssiden – næste uge vil jeg fokusere på den fokuserede indsats på bosætning og erhvervsudvikling, som budget 2015 også er et udtryk for.

Mogens Gade 21. oktober 2014