Budget 2015 er i den grad også udtryk for et fokus på landdistriktsudvikling – øget bosætning og erhvervsudvikling – altså konkrete tiltag, som skal sikre gode svar på: Hvad vi i Jammerbugt Kommune skal leve af i fremtiden:

Skoleudvikling og landdistriktsudvikling

Forligsparterne ønsker øget fokus på koblingen mellem landdistriktsudvikling og skoleudvikling med det mål at sikre mest mulig kvalitet såvel i skolevæsenet og på den enkelte skole som i landdistrikterne. Herunder en stærkere koordinering mellem skole og lokalsamfund, hvor skolen i højere grad end i dag bliver et lokalt kulturcenter. Skolerne i de 4 hovedbyer arbejder primært med skoleudvikling, men også på en større synlighed i forhold til det omgivende samfund.
Dette nye koncept giver nye muligheder for en lokal udvikling, som via lokale mål, handlinger og konkrete indsatser sammenholdt med kommunalbestyrelsens tilsagn om en decentral skolestruktur byggende på et mindste elevtal på i hovedregel 10 – 12 elever i gennemsnit pr. klasse målt på det antal årgange, skolen er normeret til (7 eller 10) og en rimelig fastholdelse af indbyggertallet og en målbar lokal indsats.

Bosætningskampagne
I foråret 2015 arrangeres en stor kommunedækkende bosætningskampagne – i et samarbejde med bl.a. alle lokalsamfundene – handelsbyerne, ejendomsmæglere m.fl.
En bosætningskampagne, som naturligvis henvender sig til børnefamilier – men også til seniorer m.fl.

Mere i Gang – Flere i Gang – herunder etablering af en indgang for virksomheder og borgere.

Den kommunale service og antallet af arbejdspladser har også stor betydning for bosætningen – derfor er det afgørende at Jammerbugtens nye erhvervs- og vækststrategi med titlen: Mere i Gang – Flere i Gang bliver realiseret af Vækst Jammerbugt, Erhvervs- og Turistrådet og Jammerbugt Kommune – også jævnfør mit slogan: Handling Slår Alt.
Strategien sætter bl.a. fokus på: Flere arbejdspladser i Jammerbugt Kommune – Betydelig vækst i overnatningssektoren via flere turister og øget omsætning – Iværksætteri – At uddannelses og kompetenceniveauet hæves – Afsætning og eksport – Rammevilkår og kommunal service og flere tilflyttere til Jammerbugt Kommune. Realisering af strategien får afgørende betydning for Jammerbugt Kommunes fremtid – såvel for erhvervsudviklingen inkl. øget turisme som for bosætning – hvor målet i første omgang er en positiv flyttebalance.
Som et led i den ny strategi etableres der nu ”Én indgang – for virksomheder”, således at virksomheder får et centralt sted at henvende sig, en bedre service samt en optimal kommunal koordinering af sagsbehandlingen overfor virksomhederne.

”Èn indgang til Kommunen” – styrkelse af den tværgående helhedsforståelse og samarbejde – med borgerne i centrum

Det er også vigtigt, at borgerne oplever, at der er en indgang til kommunen – Derfor igangsættes en organisationsudviklingsproces med det formål at sætte borgerne yderligere i centrum ved at fremme en helhedsorienteret indsats og en styrkelse af samarbejdskulturen. Politisk er signalet, at der ønskes en samarbejdskultur under overskriften: En indgang til Kommunen. Der startes med en realisering overfor erhvervslivet og senere følger en realisering overfor borgerne. Begge projekter gennemføres internt som kulturprojekter og markedsføres udadtil, når handleplaner tillader det.

Mod nye mål –

Bosætning er af afgørende betydning for Jammerbugt Kommunes fremtid – ovennævnte er udtryk for en række konkrete tiltag – hvor der bliver brug for det berømte træk på den samme hammel – der gerne skal være med til at fastholde nuværende borgere i Jammerbugt Kommune – og samtidig tiltrække nye. Det bliver et langt sejt træk – men hvis ikke alle gode kræfter i Jammerbugt Kommune kan lykkes med den opgave – ja, hvem kan så ?

Mogens Gade 28. oktober 2014