Vi har i Jammerbugt kommune startet et nyt tiltag, idet vi ønsker at sætte fokus på koblingen mellem udvikling af kommunens lokalområder og skoleudviklingen. Det officielle opstartsmøde fandt sted den 4. november med mere end 100 deltagere fra de 8 skoledistrikter det handler om – Min Velkomsttale kan læses nedenfor:.

Big Bang – Skole- og Landdistriktsudvikling 4/11-2014
– Velkommen til aftens møde om Skole og Landdistriktsudvikling i Jammerbugt Kommune
– Dagen i dag er den officielle opstart på vores fælles ønske og mål om at sætte en fælles dagsorden om
– Jammerbugt Kommune som en så decentral kommune som overhovedet muligt
– Aftenen – den fremtidige proces – de fremtidige indsatser og de kommende resultater – bliver spændende at følge og være en del af
– Ikke blot for de enkelte lokalsamfund og den enkelte skole
– Ikke blot for Landdistriktsudviklingen og skoleudviklingen i Jammerbugt Kommune
– Men for et helt land – for er det muligt at gå mod alle odds og spådomme er det muligt at realisere vores fælles drøm.
– Jeg tror på det – kommunalbestyrelsen tror på det – og jeg er sikker på, at I også tror på det.
– Og så er der jo det gamle ordsprog der siger: Viljen til at ville giver evnen til at kunne
– Men det bliver ikke let – og vi skal virkelig flytte noget for at komme i mål.
– Jeg kan huske et flytteselskabs reklamespot: Troen flytter bjerge – alt andet flytter vi
– Sådan må det også være her – vi skal virkelig ville den ultimative landdistriktsudvikling og vi skal virkelig ville den ultimative skoleudvikling og vi skal virkelig ville synergien mellem skole og lokalsamfund
– I gamle dage da jeg gik på seminariet var det noget med skolen som kulturcenter – det var måske mest snak
– Men den går ikke med snak der skal handling til lokalt jvfr, mit slogan
– Handling Slår Alt
– Kommunalbestyrelsen ønsker fortsat kvalitet i folkeskolen
– Kommunalbestyrelsen ønsker endnu mere fokus på Landdistriktsudvikling
– Samspillet og Engagementet skal løfte – med det mål at sikre Jammerbugt Kommune som en så decentral kommune som overhovedet muligt
– Vi er jo oppe mod hårde odds og prognoser, som jo taler om urbanisering og demografiske udfordringer
– Vi er oppe mod et folketing, som ikke ønsker at give os rammevilkår der matcher virkeligheden andre steder i vores land – f.eks. mobiltelefoni og bredbånd og vejanlæg m.m.m.
– Disse overordnede rammevilkår kæmper vi for i andre sammenhænge – og vi skal nok komme i mål.
– I mellemtiden må vi sikre, at den ultimative landdistriktskommune i Danmark – nemlig Jammerbugt Kommune via en fælles indsats sikrer lokale rammer for en decentral udvikling.
– Det er tiden – det er nu – og
– Vores fælles projekt er netop bl.a. et udtryk for at kommunalbestyrelsen har fornemmet den energi – den virkelyst og den virketrang der er lokalt.
– Og har ønsket at bygge på den med det koncept vi præsenterer lige om lidt
– Det bliver en hård opgave, som kræver fuld opmærksomhed til evig tid.
– Der vil blive trukket store veksler på lokalsamfundene og ildsjælene – og selvfølgelig også på Kommunen og kommunalbestyrelsen.
– Så vi arbejder under sloganet, som er gældende for Landdistriktspolitikken: Sammen gør vi en forskel.
– I den videre proces kan der komme rigtig mange forventninger til Kommunalbestyrelsen og byggegrunde og øgede busruter m.m.
– Der må vi bare fra begyndelsen forventningsafstemme på den måde, at der jo fra kommunalbestyrelsens side er investeret kraftigt i projektet ved at give skolerne og lokalsamfundene en chance.
– Så det må ikke forventes, at vi springer ud og byggemodner det halve af Gjøl og Trekroner – eller sætter flere busser ind til Skovsgaard – eller – eller
– Det er der jo ikke penge til – til gengæld kan vi love et kommunedækkende bosætningskampagne her til foråret – bakket op af kommunalbestyrelsen.
– Jeg har personligt aldrig fået så mange henvendelser omkring et politisk tiltag – specielt fra kommuner udefra der antyder om vi er rigtig kloge – ja om vi også tror på julemanden
– Her må jeg sige, at hvis det er konsekvensen af vores projekt – ja, så tror jeg på julemanden.
– Baggrunden for det hele er jo dilemmaet mellem kampen mod afvikling og kampen for udvikling
– Det er jo faktisk en generel betragtning, at kampen mod afvikling jo oftest er håbløs og dømt til at mislykkes
– Mens at kampen for udvikling er motiverende og perspektivrig og med udsigt til at lykkes – og det er netop kampen for udvikling der bliver fremtidens dagsorden.
– Endnu en gang hjertelig Velkommen

Jammerbugt Kommune har oprettet en Facebook-side for projektet, hvor du bl.a. vil blive orienteret om de nyeste tiltag, se hvad der rører sig og få direkte links til nye oplæg vedr. projektet. Så klik jer ind og ’Synes godt om’ ’Liv i by og skole – Jammerbugt Kommune’.