Fredag den 28. november blev markeringen på et nyt nordjysk samarbejde mellem alle 11 kommuner i Region Nordjylland. Formanden for det nye samarbejde i Business Region North Denmark blev Thisteds borgmester, Lene Kjelgaard Jensen.

Business Region North Denmark har fået sit startskud, hvor formanden blev valgt på det konstituerende møde mellem kommunernes borgmestre og regionsrådsformand Ulla Astmann.

Det nye samarbejde skal styrke vækst og udviklingen i Nordjylland. I Business Region North Denmark er fokus på erhvervsudvikling og jobskabelse, turisme, adgang til kvalificeret arbejdskraft, infrastruktur og internationalt samarbejde. Business Region North Denmark vil således bidrage til at samle kræfterne i regionen og sikre mere koordinerede indsatser de fem fokusområder.

– Business Region North Denmark er en helt unik mulighed, hvor vi kan samle kræfterne om at styrke vores erhvervsudvikling. I Thisted Kommune har den nye samarbejdsaftale med Business Region fokus på at styrke vores erhverv og jobskabelse, vores velfærdsteknologi og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft. Jeg ser meget frem til samarbejdet med de andre kommuner og regionen, og jeg er rigtig glad for og stolt af at blive valgt som formand for et samarbejde, der i den grad vil gavne hele Nordjylland, fortæller Thisteds borgmester Lene Kjelgaard Jensen.

Business Region North Denmark
De nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønsker sammen at fremme en positiv udvikling og vækst i hele regionen ved at få mest muligt ud af de investeringer, de enkelte parter foretager på erhvervsområdet. Det er desuden et formål at synliggøre regionens samlede kompetencer og styrkepositioner mere markant for arbejdskraft og investorer.

– Samarbejdet i Business Region er et helt naturligt skridt, hvor midlerne er til gavn for fælles vækst, og det er en unik mulighed i forhold til erhverv og turisme. Virksomheder og bevillinger går langt ud over kommunegrænserne, og det er derfor en vigtig erkendelse for alle parter, at hvad der er godt for den enkelte kommune, er godt for hele regionen, forklarer Jammerbugts borgmester Mogens Gade, som bakkes op af regionsrådsformanden:

– Regionen og kommunerne vil med Business Region North Denmark skabe en sammenhængskraft, og det er et godt signal, at vi i Nordjylland står stærkere sammen både nationalt og internationalt i forhold til beskæftigelsesindsats, sundhed og nye samarbejdsindsatser på egne områder, fortæller formanden for Region Nordjylland Ulla Astman.

Udover formanden for samarbejdet er der også udpeget følgende næstformænd: borgmester i Aalborg Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Brønderslev Michael Klitgaard og regionsrådsformand Ulla Astmann. Desuden blev borgmester i Rebild Kommune Leon Sebbelin tilknyttet formandskabet.

Samarbejdet Business Region North Denmark træder officielt i kraft fra januar 2015.