Tirsdag markerer LandboNord og Jammerbugt Kommune starten på et omfattende målingsarbejde for at sandsynliggøre, at landbrugserhvervet i Nordjylland er underlagt unfair konkurrencevilkår. Over 100 nordjyske landmænd har meldt sig til LandboNords drænvandsundersøgelse, hvis resultater vil udfordre myndighedernes modelberegninger.

I Jammerbugt Kommune bliver landbrugsjorden reguleret på baggrund af modelberegninger, når myndighederne skal udregne mængden af kvælstof, som bliver ledt væk fra markerne. Det betyder, at områdets landmænd er underlagt regler, som med stor sandsynlighed ikke stemmer overens med virkeligheden. I hele Jammerbugt Kommune findes der nemlig ikke en eneste målestation, som kan danne grundlag for de regler, som kommunens landmænd er underlagt. I stedet kategoriseres landbrugsjorden på baggrund af en vurdering.

– Vi ved, at der ikke bliver ledt nær så meget kvælstof ud fra markerne, som myndighedernes modelberegninger antyder. Det er ødelæggende for erhvervet, at reglerne ikke er baseret på fakta. Derfor går vi i gang med denne omfattende opgave for at sandsynliggøre, at der er noget galt, siger formand for LandboNord, Niels Vestergaard Salling.
Det er ikke kun et problem for landmændene, at de er underlagt unfair konkurrencevilkår. Borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Gade (Venstre), støtter op om projektet. I Jammerbugt kommune er godt 17 procent beskæftiget i landbruget.

– Nogle mennesker tror, at man kun generer nogle landmænd med det her, men i virkeligheden generer man jo en hel samfundsøkonomi. Reglerne afskærer et helt erhverv fra et potentiale, som kan bidrage til vores velfærdssamfund, hvis det viser sig, at de faglige modelberegninger ikke stemmer overens med virkeligheden. Min forudsætning for at kaste mig ind i den her kamp er, at landbruget stadig bidrager til et fornuftigt miljø i Danmark, men det skal ske med udgangspunkt i fakta – og ikke modelberegninger som det sker i dag, siger Mogens Gade.

Tirsdag den 9. december klokken 13:30 vil borgmester Mogens Gade og formand for LandboNord, Niels Vestergaard Salling, markere starten på de omfattende drænvandsundersøgelser, hvor over 100 nordjyske landmænd deltager. Det sker ved landmand Asger Tjell, Biersted Mosevej 36, 9440 Aabybro. Her vil LandboNords miljøfagchef, Anna Birgitte Thing, lave den første måling af drænvandet og fortælle om det omfattende målingsarbejde, som blandt andet vil dække det meste af Jammerbugt Kommune.