Et flertal bestående af Dansk foleparti, Borgerlisten og Venstre har vedtaget budgettet for 2016.

Et budget med uændret skatteprocent og uændret grundskyldspromille.

Et budget i balance med et overskud på 53,4 millioner kr. – et anlæg på 84,2 millioner kr. og en kassehenlæggelse på 11,7 millioner kr.

Med andre ord et solidt og ansvarligt budget – som vi plejer at udarbejde dem i Jammerbugt Kommune.

Når det så alligevel er lidt anderledes i år end det plejer at være skyldes det, at vi ikke i år fik det helt brede forlig med deltagelse af begge sider af byrådssalen. Der har været stor travlhed med at frasige sig ansvaret for hvorfor vi ikke fik det brede forlig.

Alle der deltog i budgetforhandlingerne ved hvem der opstillede et ultimatum, som stoppede videre forhandling.

I øvrigt er det jo helt legalt at være uenige – også i politik. På trods af den konstaterede uenighed blev budgettet vedtaget og samtidigt ledsaget af gode ord om fortsat bredt samarbejde i Kommunalbestyrelsen.

Et samarbejde, som vi alle ved har været positivt for Jammerbugt Kommune og bragt såvel politisk som økonomisk stabilitet.

Til Ole Stavad og andre, som han måske har bragt i tvivl, kan jeg sige, at for mig handler politik om mennesker og tillid. Jeg nyder tillid i vores parti – ikke mindst hos gruppeformanden. Tillid har jeg i den grad til vore medarbejdere og vores ledelse. Jeg ved godt vi stiller vanskelige opgaver til dem – men også nødvendige opgaver – og jeg har også tillid til at de nok skal blive løst. Vi kan ikke sætte kikkerten for det blinde øje – og dermed bagatellisere de økonomiske krav der præsenteres via EU, Folketing og regering.

Så Ole Stavad kom ned fra træet – kom ned til alle vi andre i kommunalbestyrelsen.

Meld dig til det fortsatte brede politiske samarbejde, der blev lagt op til fra alle sider i byrådssalen i forbindelse med budgetvedtagelsen den 8. oktober – også fra din egen gruppeformand.

Vi skal bygge bro fremfor at grave grøfter! Fordi det tjener Jammerbugten, Jammerbugt Kommune og os der bor her bedst.