Det understregede det store fremmøde og den store gejst, som deltagerne havde forleden på et møde på Skovsgaard Skole. Mange projekter er sat i søen rundt om i kommunen.

Borgmester Mogens Gade sagde ved mødet, at det går godt for Jammerbugt Kommune overordnet set. Der er befolkningstilvækst med ca. 170 personer og der er fortsat opbakning til projekt Liv i by og skole fra kommunalbestyrelsen. Der er netop afsat 400.000 kr. på budgettet for 2016, som der kan søges ind på via landdistriktsmidlerne. I den grønne ordning eller VE-midler har der netop været ansøgningsrunde til projekter, som kan styrke landskabelige eller rekreative værdier i kommunen, så mulighederne er mange for lokalområderne.

Hjertesti i Klim
Deltagerne var positive over for DerforJammerbugt kampagnen, og der er godt gang i lokale markedsføringstiltag, der iværksættes for at skabe øget bosætning i Jammerbugt Kommune.
I Klim er der åbnet en hjertesti på Klim Bjerg sammen med den lokale hjerteforening. Thorup-Klim skole har været frontløber i projektet. Først gik personalet en tur i området omkring Klim Bjerg, fandt en god rute på 2,85 kilometer og afmærkede den. Thorup-Klim skole kontaktede både Jammerbugt Kommune og Hjerteforeningen. Hjerteforeningen sagde ”top” til at få en hjertesti på Bjerget, og kommunen gav tilsagn om at anlægge en afmærket hjertesti. Kommunen slog græsset og satte Hjerteforeningens hjertesti-skilte op langs ruten.

Hjertestien er ud over Hjerteforeningens firkantede metalskilte markeret med 70 hjerteformede træskilte opsat med 40 meter imellem hjerterne. Et pænt dekoreret hjerte udarbejdet af hver elev på Thorup-Klim skole. Nederst på hvert hjerte er der påsat et lille rødt metalhjerte med kunstnerens navn. Stien blev indviet på skolernes årlige motionsdag.

– Målet med hjertestien har helt klart været at skabe en god motionsdag for eleverne, hvor de kom ud i naturen og i jagten på deres eget skilt langs ruten blev børnene motiveret til at bevæge sig. Et andet mål er at skabe gode rammer for at få folk fra lokalsamfundet til at komme ud og røre sig. Det har virket, stien bliver flittigt brugt af familier i flere generationer, siger skoleleder Carl Bech.
Børnene trækker familie og venner med ud på hjertestien for at gå og for at vise deres små mesterværker frem.

Trekroner med Landsby på prøve
I Trekroner-området lancerede man i foråret kampagnen ”Landsby på prøve”, hvor den unge familie fra Aalborg søgte og vandt konkurrencen om en tilflytterpakke bestående af hus, havehjælp, bil, børnepasning og idrætsliv for en 4 måneders periode. Familien flyttede herefter til et ledigt hus i Bonderup og skulle prøve at bo der i 4 måneder. Line og Kasper Lauth blev så begejstret for landsbyen og valgte efterfølgende at blive der permanent.
Det er der tilsyneladende også flere familier, der har fået øjnene op for. I hvert fald er der positiv tilgang af borgere i Trekroner Skoledistrikt.
Seneste tal fra Jammerbugt Kommune viser nemlig, at der er målt en fremgang lokalt i Trekroner med 18 nye borgere svarende til ca. 12 % af den samlede fremgang.
– Successen har medført, at vi i arbejdsgruppen har besluttet os for at lancere en omgang “Landsby på prøve” igen.
Og denne gang forhåbentlig vildere og større end sidst, men alle formaliteter er ikke helt på plads, så vi holder lige detaljerne lidt for os selv endnu, siger Anne Nøhr Ringgren fra arbejdsgruppen bag Liv i By og skole projektet og formand i Bonderup Borgerforening.

Men det stopper ikke her med Liv i by og skole
Der er lagt op til fællesmøder med fokus på workshops omkring byskilte, stier og forskønnelse generelt i lokalområderne.
Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til aktiviteter, som kan inddrage børnene og de unge i projektet. Der er planer om, at ungerådet og elevrådene skal være med i projektet.

FAKTA: Liv i by og skole
– 400.000 kr. afsat i 2016
– I 2016 er der afsat 50.000 kr. til deltagerne i projektet
– Grøn ordning kan give udvikling lokalt via VE-midler.
– Den 1. april 2016 skal deltagerne aflevere en evaluering af projektet efter det første år.

Søren Knudsen fra 3. klasse med sit hjerte

Børnene fra indskolingen
maler på deres hjerter