Af Mogens Gade, formand for KKR Nordjylland og borgmester i Jammerbugt Kommune, og Thomas Kastrup-Larsen, medlem af KL’s bestyrelse og borgmester i Aalborg Kommune

”De ældre får færre besøg af lægen”. ”Mange læger henviser ikke til kommunale tilbud”. ”Aldrende læger udfordrer sundhedsvæsenet”. ”Ældre bliver sendt tidligere hjem fra sygehus”.

Sådan lyder overskrifterne på en række artikler bragt i KL’s nyhedsbrev Momentum gennem de seneste måneder. De peger alle sammen ind i et fælles behov: Nemlig behovet for en investering i det kommunale sundheds- og ældreområde for herigennem at styrke det samlede sundhedsvæsen.

Vi kan nok hurtigt blive enige om, at sygehusvæsnet har været i en fantastisk udvikling de seneste 10-15 år. Men vi har desværre glemt, at vi skal fokusere lige så meget på de patienter, som ikke befinder sig – eller ikke bør befinde sig – på sygehuset. Udfordringerne er ellers til at få øje på: Mere end en hel million danskere lever i dag med en kronisk sygdom, 32.000 er diagnosticeret med demens, en halv til en million har en psykisk lidelse, og om 20 år vil antallet af 80-årige være fordoblet.

Hvis vi skal håndtere disse udfordringer, kræver det, at vi sadler om. Sygehusene er bygget til korte og intensive behandlingsforløb. Men mennesker med demens, kronisk sygdom eller en psykisk lidelse lever ofte med deres sygdom i årevis – ja endda årtier. Det er derfor nødvendigt, at vi fremover også prioriterer forebyggelse, rehabilitering, pleje og støtte til at styrke egenomsorgen. Det kan vi i kommunerne.

Derfor har KL netop præsenteret udspillet ’Sammen om sundhed’, som er blevet til på baggrund af drøftelser af de lokale udfordringer og potentialer i kommunerne.

Noget af det, vi især har drøftet her i det nordjyske, er udfordringerne med at sikre borgerne lægedækning. I 2020 vil omkring hver fjerde dansker få mere end 30 km til et sygehus med fælles akutmodtagelse. Samtidig nærmer hver tredje praktiserende læge sig pensionsalderen. Det mærker vi i høj grad her hos os. Derfor indeholder KL’s udspil også et bud på, hvordan vi kommer disse problematikker til livs og får almen praksis tættere ind på de kommunale tilbud. Bl.a. foreslår KL, at der investeres i sundhedshuse, som kan medvirke til at sikre borgerne lægedækning i de områder, hvor der i dag er problemer, og hvor der fremadrettet vil komme udfordringer i takt med, at læger pensioneres. Og vi foreslår også, at læger tilknyttes fast til plejecentre og botilbud, så kommunerne har mulighed for at trække på de lægefaglige kompetencer i langt højere grad end i dag.

Udspillet rummer i alt 41 anbefalinger som strækker sig over en bred vifte – præcis som kommunernes sundhedsindsats. Udspillet har ét klart formål: At sikre, at vi sammen får skabt et stærkt nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Det er forudsætningen for, at alle borgere får den gode og rettidige behandling, de har brug for, så de kan fortsætte deres hverdagsliv.

Vi er sammen om sundhed – nu er det om at komme i arbejdstøjet.