I Jammerbugt Kommune får vi ikke noget foræret – vi må kæmpe for tingene – og det er sundt og godt. Selvom lidt hjælp til selvhjælp i form af en ny økonomisk udligning kommunerne imellem eller en pæn portion statslige arbejdspladser ville være skønt.
Men vi klarer os med den lokale positive tilgang til tingene – så fremfor at kæmpe mod afvikling, som er perspektiv-løst – ja, så kæmper vi for udvikling ved at sætte vores egen dagsorden – ved at gøre tingene på Jammerbugtsk. Og det er langt mere positivt, konstruktivt og perspektivrigt, at kæmpe for udvikling fremfor at kæmpe mod afvikling. Kampen mod afvikling tabes nemlig altid til sidst – uanset indsats.

Vi gør ting, som andre ikke gør – Vi gør det ”På Jammerbugtsk” !

Folketing og regering driver asylpolitik – Vi driver asylcentre for regeringen – og gør det godt. Vi forsøger at holde antallet på et niveau, som borgerne kan accepte-re. Udover at være en samfundsmæssig opgave der skal løses grundet krig, nød og elendighed rundt om i Verden – ja, så giver det også mange arbejdspladser både direkte og afledt. Og der er også lidt penge til kommunekassen.

Vi har mange socialøkonomiske virksomheder, som har indgået et partnerskab med Jammerbugt Kommune. En stor del af arbejdskraften er mennesker på kanten af arbejdsmarkedet – herunder førtidspensionister og mennesker i afklaringsforløb. De Socialøkonomiske virksomheder er en del af vores landdistriktspolitik – for uden dem var der ingen købmand i Bonderup eller Hjortdal – der var ikke noget hotel i Skovsgaard eller nogen Campingplads i Attrup. Så i stedet for at sidde på et værksted f.eks. i et industri-kvarter i Hobro og bøje fiskekroge – ja, så gør disse mennesker en forskel i det lokalsamfund hvor de arbejder og måske også bor.

Så driver vi Liv i by og Skole – som er et nyt projekt med det klare sigte at bevare og udvikle Jammerbugt Kommune som en så decentral kommune som overhovedet muligt. Sammen sætter de involverede lokalsamfund, skolerne og Jammerbugt Kommune en ny dagsorden. Bolden ligger lokalt og Jammerbugt kommune bakker på for-skellige måder op om dette vigtige og prioriterede projekt.
Den igangværende proces – de fremtidige indsatser og de kommende resultater – bliver spændende at følge og være en del af – Ikke blot for de enkelte lokalsamfund og den enkelte skole – Ikke blot for Landdistriktsudviklingen og skole-udviklingen i Jammerbugt Kommune.
Men for et helt land – for er det muligt at gå mod alle odds og spådomme er det muligt at realisere vores fælles drøm.
Jeg tror på det – kommunalbestyrelsen tror på det – og jeg er sikker på, at man også i lokalsamfundene tror på det.
Og så er der jo det gamle ordsprog der siger: Viljen til at ville giver evnen til at kunne.
Men let bliver det ikke – og vi skal virkelig flytte noget for at komme i mål – Jeg kan huske et flyttefirmas reklamespot: Troen flytter bjerge – alt andet flytter vi.
Sådan må det også være her – vi skal virkelig ville den ultimative landdistriktsudvikling og vi skal virkelig ville den ultimative skoleudvikling og vi skal virkelig ville synergien mellem skole og lokalsamfund.
Den går ikke med snak, der skal handling til lokalt jvfr. mit slogan: Handling Slår Alt !

Kommunalbestyrelsen ønsker fortsat kvalitet i folkeskolen.
Kommunalbestyrelsen ønsker endnu mere fokus på Landdistriktsudviklingen.
Samspillet og Engagementet skal løfte – med det mål at fastholde og udvikle Jammerbugt Kommune som en så decentral kommune som overhovedet muligt.
Vi er jo oppe mod hårde odds og prognoser, som jo taler om urbanisering og demografiske udfordringer.
Vi er oppe mod et folketing, som ikke ønsker at give os rammevilkår der matcher virkeligheden andre steder i vores land – f.eks. mobiltelefoni og bredbånd og vejanlæg m.m.m.
Disse overordnede rammevilkår kæmper vi for i andre sammenhænge – og vi skal nok komme i mål.
I mellemtiden må vi sikre, at den ultimative landdistrikts-kommune i Danmark – nemlig Jammerbugt Kommune via en fælles indsats sikrer lokale rammer for en decentral udvikling.

Det er tiden – det er nu
Vores fælles projekt er jo bl.a. et udtryk for at kommunalbestyrelsen har fornemmet den energi – den virkelyst og den virketrang der er lokalt. Vi er ikke blevet skuffede – der er gang i meget derude på skolerne, i lokalsamfundene og i samspillet – godt bakket op af Jammerbugt Kommune. Fra næste år er der afsat 50.000 kr. pr år til hvert lokalsamfund til realisering af de lokale udviklingsplaner.
Det bliver en hård opgave, som kræver fuld opmærksomhed fremover – hver dag. Der vil blive trukket store veksler på lokalsamfundene og ildsjælene – og selvfølgelig også på skolerne, Kommunen og kommunalbestyrelsen.
Så vi arbejder under sloganet, som er gældende for Landdistriktspolitikken: Sammen gør vi en forskel.
Jeg har personligt aldrig fået så mange henvendelser omkring et politisk tiltag – som om projekt Liv i by og skole – specielt fra kommuner udefra der antyder om vi er rigtig kloge – ja om vi også tror på julemanden.
Her må jeg sige, at hvis det er konsekvensen af vores projekt – ja, så tror jeg på julemanden.
Baggrunden for Liv i by og skole er jo præcist dilemmaet mellem kampen mod afvikling og kampen for udvikling – og det er netop kampen for udvikling der er og bliver fremtidens dagsorden i Jammerbugten på alle fronter– til gavn og glæde for Jammerbugten og os der bor her.