Hermed et par kommentarer på de indlæg der har været omkring lukningen af Hu-ne Plejecenter – jeg kan godt forstå, at man er sure og ked af det – men jeg kan ikke forstå sprogbruget og tonearten.

Glimrede jeg ved mit fravær til borgermødet, som skrevet i Avisen? Nej, jeg havde meldt afbud til initiativgruppen – da jeg – samme aften – som altid deltog i den traditionelle Idrætsprisuddeling i Jammerbugt Kommune.

Har nogle af Kommunalbestyrelsens medlemmer iskolde hjerter? Nej Ingen I Kommunalbestyrelsen har Iskolde hjerter – som skrevet i et læserindlæg. Historien om de gode mod de onde holder ikke. Alle Kommunalbestyrelsesmedlemmer var dybt berørt af det at tage den hårde men nødvendige beslutning om at lukke Hune Plejecenter. Uanset hvem der sidder med regeringsmagten – så er den kommunale økonomi presset – Ansvaret for at få økonomien – med respekt for fagligheden – til at hænge sammen lokalt er Kommunalbestyrelsens – og ansvaret må vi tage – også når det er svært.

Er Mogens Gade imod privat initiativ? Nej, jeg går ind for privat børnepasning, friskoler og Friplejehjem, som gode supplementer til de kommunalt drevne – mennesker er forskellige og har forskellige behov.

Lukkes Hune Plejecenter fordi der kommer et Friplejehjem i Brovst ? Nej – Hune Plejecenter lukkes alene fordi der fagligt og politisk er vurderet en overkapacitet af plejehjemspladser i Jammerbugt Kommune – de der aktuelt og reelt ønsker en plejehjemsplads i Jammerbugt Kommune kan være på 8. plejecentre i stedet for 9.

Skal alt flyttes til Brovst? Nej det skal det ikke! Friplejehjemmet i Brovst, som der er delte meninger om – men som efter min mening er positivt på mange måder har også en konsekvens – nemlig, at vi må lukke samme antal pladser ned i Brovst som Friplejehjemmet kommer med. Derfor lukkes Møllegården i Brovst og en del af de permanente pladser på Solbakken i Brovst bliver til aflastningspladser.

Kunne Jammerbugt Kommune så ikke bare overlade lejekontrakten til initiativtagerne – og så spare kommunen for tomgangshuslejen. Det kan vi ikke. For det første vil det betyde lukningen af et andet plejecenter fordi vurderingen er vi har for mange pladser. For det andet er der en nettobesparelse årligt på 4,8 millioner kr. – efter at tomgangshuslejen er betalt. Fortsat drift vil omvendt koste 4,8 millioner kr. netto pr. år.

Lukningen af Hune Plejecenter drejer sig altså om kapacitetstilpasning for hele Jammerbugt Kommune, og en fortsat drift her vil betyde en lukning af et andet plejecenter – Friplejehjemmet i Brovst har lokale konsekvenser og har ikke noget med lukningen af Hune Plejecenter at gøre.

Dette indlæg til almindelig oplysning om baggrunden for lukningen af Hune Plejecenter.
Mogens Gade – 18. december 2015