Da jeg grundet den traditionelle Idrætsprisuddeling i Jammerbugt Kommune ikke kunne deltage i borgermødet i Hune om Hune Plejecenters fremtid – hvad jeg i øvrigt havde meddelt initiativgruppen – glimrede jeg ikke ved mit fravær, som skrevet i Nordjyske, men passede blot mit job.

Indledningsvis vil jeg gerne slå fast, at jeg går ind for privat børnepasning, friskoler og friplejehjem, som gode supplementer til de kommunalt drevne – mennesker er forskellige og har forskellige behov.

Nu et par kommentarer på de mange indlæg der har været – jeg kan godt forstå, at man er sur og ked af det – men jeg kan ikke forstå sprogbruget og tonearten.

Ingen i Kommunalbestyrelsen har iskolde hjerter – som skrevet i et læserindlæg. Historien om de gode mod de onde holder ganske enkelt ikke. Alle Kommunalbestyrelsesmedlemmer var dybt berørte af at tage den hårde, men nødvendige beslutning om at lukke Hune Plejecenter.

Uanset hvem der sidder med regeringsmagten – så er den kommunale økonomi presset. Det er så kommunalbestyrelsens ansvar at få økonomi og faglighed til at hænge sammen lokalt. Det ansvar må vi tage på os – også når det er svært.

En samlet kommunalbestyrelse bestilte for nogen tid siden et oplæg til en ny plejecenterstruktur i Jammerbugt Kommune. Det er der kommet et grundigt, gennemarbejdet materiale ud af. En af anbefalingerne var, at lukke Hune Plejecenter – grundet for mange plejehjemspladser, i alt, i Jammerbugt Kommune. Den akutte efterspørgsel kan fagligt og politisk vurderet klares med et plejecenter mindre. Hune blev ikke valgt fordi det var eller er et dårligt plejecenter, tværtimod, men fordi der vurderes at være en overkapacitet i den nordlige del af kommunen og fordi plejecentret har få pladser. Jo mindre plejecenter, jo mere sårbar rent driftsmæssigt.

De politiske grupperinger der står bag beslutningen, har efter en henvendelse fra initiativgruppen og Mariehjemmene bekræftet og fastholdt beslutningen.

Kunne Jammerbugt Kommune så ikke bare overlade lejekontrakten til initiativtagerne og spare kommunen for tomgangshuslejen? Det kan vi ikke af flere grunde! For det første vil det betyde lukning af et andet plejecenter fordi kommunen samlet set har overkapacitet. For det andet er der, incl. såkaldt tomgangshusleje, en årlig besparelse på 4 – 5 millioner kr. ved at lukke Hune. For det tredje er der allerede tomgangshusleje i dag på alle vore plejecentre pga. en belægningsprocent omkring 96. Med en samlet reducering i antallet af pladser, opnår vi en højere belægningsprocent på de tilbageværende plejecentre og altså dermed en lavere udgift til tomgangshusleje på de tilbageværende centre.

Skal alt flyttes til Brovst? Nej, det skal det naturligvis ikke! Friplejehjemmet i Brovst, som der er delte meninger om, men som efter min mening er positivt på mange måder, indebærer også en konsekvens. Nemlig at vi må nedlægge det samme antal pladser i Brovst som Friplejehjemmet bidrager med. Derfor lukkes Møllegården i Brovst og en del af de permanente pladser på Solbakken i Brovst bliver omdannet til aflastningspladser.

Beslutningen om Hune Plejecenter drejer sig altså om kapacitetstilpasning for hele Jammerbugt Kommune. Friplejehjemmet i Brovst har lokale konsekvenser i Brovst og har ikke noget med lukningen af Hune Plejecenter at gøre.

Dette indlæg til almindelig oplysning om baggrunden for lukningen af Hune Plejecenter.