Går
ud fra, at Viceborgmester Morten Marinus ved mere om Jammerbugt Kommunes drift,
end han giver udtryk for i et læserindlæg om Asylcenterdrift.

Her
fremgår det, at jeg skulle være ked af, at der kommer færre asylansøgere og
flygtninge til Danmark – fordi det går ud over vores asylcenterdrift.

Det
er ingenlunde tilfældet – nu vel – vi driver asylcentre for udlændingestyrelsen
– det skaber bl.a. mange lokale arbejdspladser direkte og indirekte, lokal
handel og kommunal økonomi.

Men
at påstå, at jeg ser bort fra den samlede samfundsøkonomi er ren populisme –
ikke mange har som jeg påpeget de samfundsmæssige konsekvenser såvel nationalt,
regionalt som lokalt.

Nu
ser det ud til, at der er en opbremsning i antallet der kommer til Danmark –
det giver mindre pres på nationaløkonomien – og mindre pres på asylcentrene –
og nogle lukkes – bl.a. centret i Vester Hjermitslev – helt naturligt

Mit
ærinde i denne sag er blot at tage til efterretning, at den landspolitiske
dagsorden lykkes.

Når
jeg så brølede lidt også var det fordi lukningen blev kendt via pressen –
hvilket er manglende respekt for det Lokalsamfund, som har huset centret på en
fornem måde – og manglende respekt for medarbejderne.

Det var det jeg påpegede
– og det har bl.a. givet sig udslag i en telefonsamtale med minister Inger
Støjberg – hvor hun beklagede fremgangsmåden. Godt nok er det Agurketid – men
det er altså ikke mig der driver asylpolitikken. Den drives af folketinget –
respekt for det. At drive asylcentre er sikkert ikke en vindersag – og det
udfordrer også fra tid til anden lokalbefolkningen – og sommetider sker der
også noget, som vi helst havde været foruden – selvom vore medarbejdere på
området gør en fornem indsats Det vi oplever er at Morten Marinus og et andet
lokalt DF-medlem varmer op til den kommende Kommunalvalgkamp – dog på et
forkert grundlag.

Venlig hilsen

Mogens Gade