Venstre i Jammerbugt Kommune satte ved seneste kommunalvalg en vækstdagsorden.

Vækst er forudsætningen for velfærd – og i Venstre arbejder vi hver dag benhårdt på at sikre og udvikle vores service overfor borgere og erhvervsliv – i en god dialog med brugere, medarbejdere og ledelse. Selvfølgelig skal vi fortsat være opmærksom på, at der er ting vi kan og skal gøre bedre – og også bruge flere penge på. Her er vores beslutning om flere ansatte til pasningen af de 3 – 6 årige og ansættelsen af 18 nye fuldtidsansatte i ældreområdet gode og klare markeringer –

Den vækstdagsorden vi for nogle år siden satte for Jammerbugt Kommune er også i god gænge – det bør glæde alle os der bor her og som arbejder for vækst of udvikling i vores dejlige kommune. – Vi har aldrig haft så meget liv i lokalsamfundene som nu. 5 af 42 lokalsamfund, som meldte sig til konkurrencen om årets Landsby i Danmark kommer fra Jammerbugt Kommune. – Vi er stadigvæk den klart største turistkommune i Nordjylland – med en vækst fra 2014 – 15 i antal overnatninger, som i alt er over 1.500.000. Vi øger indbyggertallet i Jammerbugt Kommune – i 2015 blev vi 180 flere indbyggere – og her i 2016 er vi indtil dato blevet 135 flere. Og de seneste tal omkring udviklingen i antallet af arbejdspladser i Jammerbugt Kommune taler om en generel øgning – på trods af at flere større virksomheder er flyttet eller lukkede. Så når vi husker at vores vækstdagsorden gik på øget bosætning, flere gæster. Flere arbejdspladser og fortsat liv i lokalsamfundene – ja, så går det jo ikke så ringe endda.

Alt sammen resultater af et fælles træk på den samme hammel af ildsjæle, foreninger, erhvervsliv og Jammerbugt Kommune – og med base i det brede politiske samarbejde i Kommunalbestyrelsen.