DI-virksomhederne har givet
deres mening til kende. Og de er rigtig godt tilfredse med Erhvervsklimaet i
Jammerbugt Kommune, som på landsplan rangerer som nr. 21.

Placeringen som nr. 21 er en
betydelig fremgang fra 40. pladsen i 2015. Og det er ikke et tilfælde, at
virksomhederne oplever forbedringer i det lokale erhvervsklima, fortæller
borgmester Mogens Gade:

”Vi har i tæt dialog med
erhvervslivet igangsat flere ambitiøse initiativer de senere år, og det er jo
nok dem, som vi høster frugterne af nu. Et eksempel er initiativet ”En indgang
for virksomheder”, der blev igangsat i 2014 med det formål at sikre et højt
serviceniveau og en løsningsorienteret dialog mellem kommunale medarbejdere og
virksomhederne. Det har vi arbejdet meget seriøst med på alle niveauer i
organisationen – og ud af organisationen. Derfor glæder det mig meget, at vi
netop i relation til ”Information og dialog med kommunen” er blandt landets
bedste.”

Virksomhedsejer Michael
Krogsgaard, der er medlem af Erhvervs- og Turistrådet for Jammerbugt Kommune og
sidder i bestyrelsen for DI Aalborg, kvitterer også for den gode udvikling.

”Det er utrolig vigtigt
for virksomhederne, at de ikke skal bruge unødige ressourcer på at finde frem
til de rette medarbejdere, og at henvendelserne afklares hurtigt og
professionelt. Samtidig hæfter jeg mig ved, at virksomhederne i vid udstrækning
vurderer, at der er adgang til kvalificeret arbejdskraft i vores område. Så jeg
kan kun kvittere for, at den indsats der er leveret og konstatere, at den giver
et fint udgangspunkt for at udvikle det lokale erhvervsklima i en endnu mere
gunstig retning de kommende år”, uddyber Michael Krogsgaard.

Mogens Gade og Michael
Krogsgaard ser dog også en betydelig udfordring for erhvervsklimaet i
Jammerbugten, som skal prioriteres højt.

”Undersøgelsen viser, at
virksomhederne ser infrastrukturen som en udfordring. I Jammerbugt Kommune
arbejder vi bl.a. med at kvalitetssikre det kommunale vejnet og den digitale
infrastruktur, men vi må også erkende, at nationale investeringer er en
forudsætning for en afbalanceret udvikling i Danmark. Her er en tredje
Limfjordsforbindelse vest om Aalborg nøglen, da den både vil afhjælpe trængslen
i Aalborg og give store dele af Vendsyssel og Thy lettere adgang til
motorvejsnettet”, slutter Mogens
Gade.

Virksomhedernes stigende
tilfredshed bunder videre i, at mange har adgang til kvalificeret arbejdskraft,
og at niveauet for skatter afgifter


Fakta:
I Jammerbugt Kommune er der indhentet
svar fra 42 ud af 97 adspurgte virksomheder. Besvarelserne repræsenterer 1.105
arbejdspladser, hvilket svarer til 11,4 pct. af de privat beskæftigede i
kommunen.