Jammerbugt Kommune har markeret sig som den bedste kommune til landdistriktsudvikling. Evnen til at tænke ud af boksen, når det kommer til Landdistriktsudvikling er en af grundene til, at Jammerbugt Kommune netop har modtaget Årets Landdistriktspris af Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen.

Ved dagens Landdistriktskonferencen 2016 i Skælskør har Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen i eftermiddag overrakt Jammerbugt Kommune Årets Landdistriktspris. I alt var fem kommuner med i opløbet, og det var en fornøjet vækstchef, Anders Daugberg Stryhn, der tog imod prisen.

”Det er med stolthed, at jeg modtager prisen på Jammerbugt Kommunes vegne. Udviklingen i kommunen bunder bl.a. i en politisk beslutning om at fastholde skoler og institutioner for at understøtte de mindre bysamfund. Men afgørende for, at denne beslutningen overhovedet kunne realiseres var, at borgerne har forpligtiget sig over for kommunen til at bidrage til at skabe lokal udvikling”, forklarer Anders Daugberg Stryhn.

Inddragelse skaber resultater
Generelt oplever landdistrikterne og dermed Jammerbugt Kommune en positiv udvikling. Bl.a. med befolkningstilvækst og prisen for Årets Landsby. Hele fem landsbyer i kommunen var med i opløbet om at blive Årets Landsby. Prisen vandt Trekroner, og det understøtter kommunen i, at de sammen med borgerne er på rette vej, ligesom dagens pris gør.

”Det er fantastisk for Jammerbugt Kommune at modtage denne pris. Vi har vedkendt os at være en landdistriktskommune. Det har vi arbejdet målrettet med i længere
tid, og derfor er det fantastisk, at Jammerbugt også udefra opleves sådan. Landdistriktsprisen er i høj grad et skulderklap til de unikke relationer mellem lokalsamfundene, skolerne og kommunen”, siger Borgmester Mogens Gade.

Eksempler på udvikling i landdistrikter
I 2014 valgte Jammerbugt Kommune – modsat mange andre kommuner – at lade de små skoler være og i stedet sætte gang i projekt “Liv i By og Skole”. Et projekt, som
er et samarbejde imellem lokalsamfundene og Jammerbugt Kommune, hvor de små skoler bevares mod at det enkelte lokalsamfund forpligtede sig til at arbejde for fornyelse, forskønnelse og bosætning.

Institutionerne i de enkelte lokalområder er også tænkt ind i dette samarbejde. Derfor har Jammerbugt Kommune i august fremsat et forslag om at udvide lokalsamfundene
med otte børnehaver med hver otte vuggestuepladser. Forventningen er, at ved at passe de små børn decentralt i landdistrikterne, vil børnene fortsætte i de lokale skoler, der er med i Jammerbugt Kommunes projekt Liv i By og Skole.

Jammerbugt Kommune arbejder desuden meget med socialøkonomiske virksomheder. I stedet for at lukke den sidste købmand i byen, så åbner kommunen den – netop som en socialøkonomisk virksomhed. Konkret er det sket i Bonderup og i Hjortdal.
Butikken i Bonderup drives i samarbejde med en af kommunens andre gode socialøkonomiske projekter, nemlig Råd og Dåd. Ligesom mange flere socialøkonomiske virksomheder i kommunen giver liv til landsbyerne.

For yderligere informationer, kontakt:
Vækstchef Anders Daugberg Stryhn, tlf.: 4191 3981
Borgmester Mogens Gade, tlf.: 4191 2001