Kommunalbestyrelsen i
Jammerbugt Kommune har netop godkendt flere lokalplaner for at sikre fortsat
udvikling på såvel boligområdet som erhvervsområdet.

Flere byggegrunde i Biersted og Aabybro. Mulighed for at bygge tidvarende
sommerhuse i Blokhus. Byfornyelse og mulighed for flere lejligheder i Aabybro.
Det er mulighederne, der er sat i spil efter kommunalbestyrelsen har godkendt
fem lokalplaner og mulighed for ekspropriation i Biersted.

”Der
er fortsat stor efterspørgsel på såvel lejeboliger og parcelhusgrunde i
kommunen. Oveni oplever vi en stor investeringslyst i forhold til at udvikle
erhvervslivet, og det skal og må vi imødekomme”, udtaler borgmester Mogens
Christen Gade.

Det
er netop erhvervsudvikling, turisme, landdistriktsudvikling og bosætning
kommunen skal leve af. Områderne skaber vækst – og dermed velfærd – i
Jammerbugt Kommune.

”Vækst
og velfærd hænger uløseligt sammen. De er ganske enkelt hinandens
forudsætninger. Derfor er det vigtigt, at kommunalbestyrelsen er vores ansvar
bevidst og skaber rammerne for, at vækst og udvikling fortsat har gode kår i
vores større byer og i landdistrikterne”, siger Mogens Christen Gade.

Områderne der er
omfattet af lokalplanerne er:

Biersted
Kommunalbestyrelsen ønsker at sikre udviklingen af Biersted med et nyt
boligområde i byen. Da der ikke er byggemodnede grunde til salg i byen, ønsker
kommunen at erhverve sig en del af lokalplanen i området i den sydlige del af
byen ved ekspropriation. Arealet er på 1,6 ha og vil dermed skabe mulighed for
et boligområde af en betydelig størrelse, samtidig med, at denne del af byen
vil blive samlet mere.

Aabybro
Aabybro er forsat i udvikling, og med lokalplanen ved Hovensvej bliver det
muligt at opføre enten 30-45 parcelhuse eller en blanding af 20-35 parcelhuse
og 35-50 rækkehuse eller etagebebyggelse.

Med yderligere to godkendelser af lokalplaner for centerområdet i Aabybro
vil flere af byens ældre bygninger kunne ombygges og dermed skabe nyt liv til
byen. Det tidligere posthus og Spar Nord-bygningen giver mulighed for at lave
bygningerne om til boliger og erhvervsmål. Ligesom lokalplanen gør det muligt,
at Aabybro Centret og Aabybro bymidte kan blive samlet til én enhed.

Blokhus

Godkendelsen af lokalplaner for hhv. sommerhusområderne ved Klitvejen samt
Pirupshvarre og Lien i Blokhus giver muligheder for at bygge nyt i områderne,
der imødekommer de ønsker, der er til sommerhusbyggeri i dag. Samtidig betyder
lokalplanerne et mere forenklet plangrundlag, som er lettere forståeligt for
borgerne.

Budget
2019 endeligt vedtaget

En samlet
kommunalbestyrelse gav allerede i september håndslag på næste års budget.
Torsdag blev det formelt vedtaget, da budgettet for 2019 skulle igennem anden
behandling. Alle 27 medlemmer stemte for.

Budget
2019 afspejler en optimeret og effektiviseret drift, der sikrer sammenhæng
mellem serviceniveauet og de økonomiske muligheder. Budgettet vidner om en
solid økonomi i Jammerbugt Kommune, hvor skatteprocenten og
grundskyldspromillen fastholdes på det nuværende niveau, og velfærdsområderne
samtidig får et løft.

”Det er glædeligt, at
det brede samarbejde om budgetaftalen er fortsat i den nye kommunalbestyrelse,
og vi kan være meget tilfredse med, at vi afsætter yderligere midler til bl.a. sundhedsområdet,
seniorområdet, det specialiserede område for voksne og daginstitutionerne”,
fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

En styrkelse af
områderne, der er præget af vækst, midler til investeringer på de borgernære
områder samt til renovering af kommunens bygninger betyder, at
kommunalbestyrelsen i det kommende år sender et tydeligt signal om, at de
ønsker at understøtte den positive udvikling Jammerbugt Kommune er i, når det
kommer til vækst i erhverv, turisme, bosætning og
befolkningstallet.

To millioner kroner til kommunens yngste borgere

Mogens Christen Gade
glæder sig over, at der med budget 2019 investeres to mio. kr. i kommunens
yngste borgere. Det sker for at højne normeringen i vuggestuerne og
børnehaverne, og dermed sikre mere personale omkring børnene i dagligdagen.

”En god normering i
pasningstilbuddene er vigtigt for os. Vi ved, at det har indflydelse på børns
udvikling og deres senere mestring i voksenlivet. I budgetforhandlingerne har området
derfor været en vigtigt politisk prioritering”, siger Mogens Christen Gade.

Sundhedsindsats i hele Jammerbugt
kommune

Politikkerne
fortsætter også i 2019 kommunens fokus på både den fysiske og mentale sundhed
for borgere i Jammerbugt kommune.

Der
er enighed om også i 2019 at yde økonomisk støtte til projekt ”Cykeltur for det
gode liv”, der gennemføres i samarbejde mellem Familiestøtten og Jammerbugt
Kommune. Her er fokus på at hjælpe børn og unge med at styrke deres robusthed,
selvværd, sociale netværk
og gode vaner.

I
budget 2019 øges budgettet til hjemmepleje og sygepleje med henholdsvis 4 mio.
kr. og 6 mio. kr. via finanslovsmidler 2019 og budgetomplacering. Dermed får sundheds-
og seniorområdet et budgetløft på 10 mio. kr. for at sikre et fortsat højt
serviceniveau på hjemmepleje- og sygeplejeområdet. På området afsættes der
yderligere ½ mio. kr. til øget natsygepleje.

Jammerbugt
Kommune investerer 8,6 millioner kroner i IT

IT-
løsningen i Jammerbugt Kommune trænger til opgradering og fornyelse, derfor
investerer kommunen 8,6 mio. kr. for at sikre fortsat sikker drift.

Kommunens
IT-løsninger dækker over hjemmepleje og plejecentre, administrative
funktioner, skoler og uddannelsesinstitutioner, borgerservice og digitale
løsninger på biblioteker.

”Vi
har ikke investeret bemærkelsesværdigt i IT-løsninger i mange år. Nogle af
løsningerne er fra før kommunesammenlægningen, og derfor er det nu tid til at
fremtidssikre netværk- og serverplatforme, så vi har en sikker drift for
kommunens knap 3.000 IT-brugere”, siger lederen af kommunens IT-afdeling”,
Morten Hedegaard.

Netværket består af ca. 300 enheder og 400
servere, de ældste og mest centrale enheder af disse er købt brugt i 2003 og
sat i drift samme år.

De 8,6 mio. kr. omfatter en opgradering og
fornyelse af hardware, projektstyring, servere, fiberinfrastrukturen,
datacentre og forventes at have en levetid på ca. ti år.

Jammerbugt Kommune forventer, at
investeringen i en fornyelse og opgradering af IT-platformen vil give brugerne
på blandt andet skoler, administrative områder og i de borgerrettede snitflader
en mere stabil IT-drift og dermed mindre spildtid.

Økonomisk set vil en investering i
IT-løsninger på sigt give mindre udgifter og mindre tidsforbrug til service og
vedligeholdelse på området.

For
mere information, kontakt

Borgmester Mogens Christen Gade tlf. 41912001.