I
skrivende stund er budgettet for 2019 godt på vej til endelig vedtagelse – og
det glæder mig, for budget 2019 er i høj grad udtryk for kommunens strategi om
at investere i de borgernære områder.

Folkeskolen i top 20

Et af
områderne, som Jammerbugt Kommune ønsker at styrke i de kommende år er
folkeskolen. Ambitionen er, at folkeskolerne skal være blandt de 20 bedste i
Danmark.

Som
forberedelse på projektet klarlægger vi blandt andet de områder, hvor
folkeskolen allerede klarer sig godt. Eleverne i Jammerbugt Kommune gør det
allerede rigtig godt i de nationale tests, ligesom flere elever i Jammerbugt
Kommune, end på landsplan, gennemfører en ungdomsuddannelse seks år efter, at
de har afsluttet folkeskolen.

Samtidig indebærer
arbejdet med ”Folkeskolen i top 20” også, at vi kigger grundigt på de punkter,
hvor folkeskolen kan blive bedre. Noget af det, vi i den forbindelse har blik for,
er hvordan vi i endnu højere grad kan tænke lokale muligheder og ressourcer ind
i folkeskolen, for på den måde at skabe mere rum, energi og engagement om de
lokale folkeskoler.

Projekt
”Folkeskolen i top 20” indeholder desuden en gennemgang af ressourcetildelingsmodellen,
både inden for almen- og specialområdet. Og så er et andet vigtigt skridt mod målet,
at vi forhandler en lokal arbejdstidsaftale med lærerne i Jammerbugt Kommune på
plads. Vi tror nemlig på, at tilfredse og værdsatte lærer skaber de bedst
mulige forudsætninger for børns læring.

Allerede
i år inviterer Kommunalbestyrelsen til lokale dialogmøder om folkeskolen, for
på den måde at blive klædt på til at vurdere, hvilke mål og indsatser, der skal
prioriteres for at få Folkeskolen i top 20.

Jetsmark Skolecenter – et skridt videre

Vi kommer
ikke uden om, at de fysiske rammer har indflydelse på, hvordan vi fungerer,
præsterer og trives. Uanset om man er 8 eller 58 år. Jeg er derfor meget
tilfreds med, at planlægningen af det nye Jetsmark Skolecenter nu er kommet et
skridt videre.

I
Kommunalbestyrelsen ønsker vi, at projektet med at bygge skolen skal følges tæt
hele vejen igennem – fra idéfasen til byggeriet står færdig. Derfor er vi
blevet enige om, at skolebyggeriet skal foregå efter totalrådgivermodellen. Det
vil sige, at én rådgiver følger alle processer i forløbet. Modellen er
fleksibel og giver os mulighed for at påvirke byggeriet undervejs, hvis der
sker ændringer i elevtal, lovgivning eller andre forhold. Og det er jo en stor
fordel, når det drejer sig om et stort byggeprojekt, der løber over lang tid.

Med
totalrådgivermodellen får både brugere, forvaltning og politikere større
indflydelse i projekteringsperioden. Modellen giver derudover mulighed for at
udbyde entreprenøropgaven i mindre enheder – og dermed til flere entreprenører,
som vil kunne inddrages allerede i projekteringsfasen, så vi sammen kan finde
de løsninger, der både er pris-, drifts- og kvalitetsmæssige optimale.

Som en
vigtig del i byggeriet af den nye skole i Jetsmark, ønsker vi i høj grad at
involvere både brugere og interessenter. De skal involveres direkte i processen
og have direkte indflydelse på skolens udformning og indhold.

Den nye
skole i Jetsmark skal placeres på jordstykket foran Jetsmark Kirke. Skolen
bygges i etaper. 1. etape forventes at stå færdig til skolestart 2021 og kommer
til at indeholde indskoling, samt alle fællesfaciliteter for den samlede skole.

Som
borgmester er det jo fantastisk privilegeret for anden gang at medvirke til at
opføre en helt ny skole, og det kan da også kun lade sig gøre takket været en
stabil positiv økonomisk udvikling med driftsoverskud, der har givet os det
tilstrækkelige råderum til investeringer.

I
budgettet for 2019 viderefører vi den sunde økonomiske politik, hvor vi
optimerer og effektiviserer driften for at sikre, at der er sammenhæng mellem
serviceniveauet og de økonomiske muligheder.