Fremtidens Jammerbugt skaber vi sammen

Kalenderen
siger januar 2019 – og der er nu noget særligt ved at tage hul på et nyt og
ubrugt år. Hvad mon det bringer? Noget af det, jeg personligt glæder mig til i
år, er de processer, hvor Jammerbugt Kommune har brug for borgernes og andre parters
medvirken for at nå i mål med gode resultater.

Folkesundhedsmødet
– en mulighed for indflydelse

Et godt eksempel er arbejdet med den
kommende sundhedspolitik, hvor vi allerede den 28. januar inviterer alle, som
interesserer sig for sundhed, forebyggelse og det gode liv, til at deltage på
et folkesundhedsmøde.

På mødet bliver der rig mulighed for at
debattere med politikere, fagfolk, erhvervsliv, forskellige råd, nævn og
bestyrelser – ligesom man kan møde frivillige, foreninger eller private, der
arbejder eller gerne vil arbejde med sundhed.

Nogle af de spørgsmål, der er oppe til
debat er:

Hvordan fremmer vi i praksis sundheden for dig – eller
den gruppe, du repræsenterer?

Hvad skal vi gøre mere af – og hvad skal vi gøre
mindre af?

Hvem skal kommunen specielt have fokus på at støtte?

Hvilke tilbud virker, som vi skal lade os inspirere af
– og omvendt?

Hvordan kan vi samarbejde om sundhed og forebyggelse
på nye måder?

I kommunen har vi været i gang med at
forberede mødet gennem længere tid, for sundhed er et emne, som går på tværs af
afdelinger og forvaltninger. Vi synes, det er vigtigt at bringe mange vinkler
og tilgange til emnet frem i lyset, så de alle kan bidrage til at kvalificere
de løsninger og tiltag, vi finder frem til.

Vi håber, at Folkesundhedsmødet
resulterer i en masse gode input til kommunens kommende sundhedspolitik, så vi
får udviklet en politik, der kommer til at ’leve’ fremfor at samle støv på
hylden.

Kick-off
på Folkeskolen i Top 20

Også på folkeskoleområdet vil 2019 byde
på mulighed for alle interesserede for at påvirke udviklingen af folkeskolen
her i Jammerbugt Kommune. Vi har i Kommunalbestyrelsen sat os et ambitiøst mål
om at få en Folkeskole i top 20 – men hvad vil det i grunden sige på
’jammerbugtsk’? Og hvordan når vi derhen?

En folkeskole i top 20 kommer ikke af
sig selv. Udviklingen af folkeskolen kræver, at politikere, forvaltning,
medarbejdere, ledere, lærerkreds, forældre, elever og skolebestyrelser i
fællesskab arbejder konstruktivt, innovativt og fokuseret. At vi er lydhøre
over for hinandens idéer og erfaringer, og i fællesskab løser udfordringer og
fejrer succeser.

Første skridt bliver at samle alle
parter, som kan bidrage til, at vi når i mål med visionen. Det sker den 4.
februar, hvor Jammerbugt Kommune er vært for et Kick-off arrangement for alle
interesserede.

Efter det indledende kickoffmøde vil der
blive afholdt et elevrådstopmøde. På topmødet vil eleverne blive introduceret
til de ideer, der er kommet frem på det første møde, desuden skal de også komme
med deres egne ideer. Som en del af processen vil der også blive afholdt lokale
dialogmøder, inden den nye skolepolitik formuleres. VI regner med den nye
skolepolitik kan godkendes af Kommunalbestyrelsen i juni 2019.

Ny
planstrategi på vej

På det mere overordnede plan kommer 2019
til at byde på en ny planstrategi for kommunen. I planstrategien sætter
Kommunalbestyrelsen de overordnede rammer for kommunens udvikling i de kommende
år.

I Jammerbugt Kommune har vi gode
erfaringer med at supplere planstrategien med et såkaldt handlingskatalog, som er et katalog over et bredt udvalg af
forskellige handlinger og indsatser, som Kommunalbestyrelsen sammen med andre
parter vil sætte i gang de kommende år.

Også undervejs i dette arbejde vil
borgere, foreninger, erhvervsliv og andre interesserede blive inviteret til at
komme med ideer og forslag.

For mig er der ingen tvivl om, at det er
en kæmpe styrke, at vi – offentlige og private parter – således sammen
er med til at skabe fremtidens Jammerbugt Kommune. At vi sammen definerer
problemer og udfordringer – at vi sammen udvikler nye løsninger – og at vi
sammen realiserer dem i praksis. Det gør det muligt at sikre levedygtige
løsninger af høj kvalitet.

Vi er klar til at tage fat, og håber, at
så mange som muligt vil være med!