Økonomiudvalget
har et særligt ansvar for budgetlægningen – vi har nemlig både retten og
pligten til at komme med et oplæg til et budget i balance – som den øvrige Kommunalbestyrelse så skal tage
stilling til. De seneste par år har vi efter at have lyttet til medarbejdere og
de øvrige politiske udvalg valgt, at komme med et meget detaljeret forslag –
som også har været koordineret med de politiske partier og lister. Med respekt for alle disse spillere er det de
to seneste år lykkedes Økonomiudvalget at komme med budgetforslag, som med få
undtagelser har nydt fremme hos en samlet Kommunalbestyrelse – I Jammerbugt
Kommune er budgettet ikke kun tal – det er ikke mindst en række
budgetbemærkning, som udmønter tallene i ord – og ikke mindst sætter
forskellige processer i gang – med henblik på den fremtidige udvikling i og af
Jammerbugt Kommune – interessant læsning.

Her bidrager
Økonomiudvalget primært på vækstområdet – bl.a. med en fastholdelse af den
lokale indsats for erhvervsfremme – bl.a. i forhold til vores mange
iværksættere. Yderligere vil vi sikre, at andre virksomheder guides til det
nyetablerede Nordjyske Erhvervshus – hvor de vil kunne blive vejledt til vækst
og udvikling.

Der er afsat
flere midler til at styrke bosætningsindsatsen – så vi kommer til at arbejde
endnu mere strategisk og struktureret med bosætning og branding i alle områder
af Jammerbugt Kommune.

Der er gang
i hjulene i Jammerbugt Kommune – derfor har vi valgt at ansætte 3 mere i
planafdelingen – dels til lokalplaner og dels til byggesager – Jammerbugt
Kommune skal ikke være flaskehalsen der står i vejen for vækst – tværtimod !

Der er sat
fokus på Automatisering og velfærdsteknologi – og på mere rationelle indkøb – bl.a.
for at sikre midler til velfærd !

Budgettet
for 2019 er på mange måder en opfølgning på Konstitueringsaftalen efter valget
i 2017 – mange af de løfter vi 27 Jammerbugtpolitikere gav hinanden på det
tidspunkt er realiseret via det første budget i denne byrådsperiode –
imponerende godt !