40
ungdomsboliger ved Fjerritslev Gymnasium

Arbejdet med at oprette
et kollegie i tilknytning til Fjerritslev Gymnasium er et skridt nærmere. De
første 24 boliger ud af 40 ungdomsboliger, skal stå klar til skolestart i
august 2020. Mens de resterende 16 boliger skal være færdige i august 2021.

Kollegiet
kommer til at bestå af 1-rums boliger på 25 m2 med bad/toilet og et mindre
køkken. Med byggeriet følger Kommunalbestyrelsen op på beslutningen om at øge
antallet af ungdomsboliger i kommunen.

Det
nye kollegie kommer til at ligge på Skovbrynet øst for gymnasiet, arealet er
ejet af Jammerbugt Kommune. Projektet er fortsat på skitseplan, og planen er, at
byggeriet bliver tæt lav boligbebyggelse, i henhold til det eksisterende
plangrundlag (lokalplan nr. 18).

Ud
over de 40 ungdomsboliger, bliver der opført et fælleshus på 400 m2.
Det er tænkt som centralt samlingssted for beboerne, og som en form for fælles
stue til 1-rums boligerne.

Huslejen
for en studerende, som får ungdomsboligbidrag, bliver ca. 2.625 kr. pr. måned,
og dermed en husleje på under 1.000 kr. pr. m2.

”I
Kommunalbestyrelsen arbejder vi målrettet på at skabe flere ungdomsboliger i
kommunen til en attraktiv husleje. De nye ungdomsboliger giver de unge mulighed
for at bo i trygge og spændende omgivelser under uddannelsen til en fornuftig
pris”, siger borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Christen Gade.

Stor modernisering af Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev

Idrætscenter Jammerbugt
i Fjerritslev skal moderniseres for 20 mio. kr.

Arbejdet
med at finde rådgivere, der skal udarbejde skitseforslag, energiberegninger,
udbud og meget andet, forud for moderniseringen af Idrætscenter Jammerbugt, er
i gang.

Kommunen
forventer, at et skitseforslag kan præsenteres i løbet af 2. kvartal 2019.
Herefter skal skitseforslaget høres blandt brugerne af Idrætscenter Jammerbugt.

De
20 mio. kr. til moderniseringen er fordelt på budget 2019 med en anlægsbevilling
på 10 mio. kr. og en anlægsbevillig på de resterende 10 mio. kr. i 2020.

Sideløbende
med, kommunens arbejde med skitseforslag mv., arbejder Idrætscenter Jammerbugt på
at samle ideer ind til, hvordan fremtidens idrætscenter skal se ud. Derfor er
der ideudviklingsmøde torsdag 7. februar 2019 på vandrehjemmet i Fjerritslev.
Her er der oplæg og debat om det nye idrætscenter.

Godt
10 millioner kr. til renovering og vedligehold af bygninger i Jammerbugt
Kommune

I 2019 starter arbejdet
op med at modernisere kommunens bygninger.

Kommunalbestyrelsen
ønsker at skabe de bedst mulige rammer for borgerne i Jammerbugt Kommune.
Derfor får de fysiske rammer et løft.

I
dette års budget er der afsat 9,6 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse og en
halv mio. kr. til offentlige toiletter.

”Vi
har fået gennemgået vores bygninger. På baggrund af gennemgangen, har vi lavet
en plan for, hvilke bygninger, der skal renoveres hvornår. Investeringerne i bygningerne
kommer i de efterfølgende år til at betyde færre drifts- og renoveringsudgifter,
blandt andet fordi bygningerne bliver mere energirigtige”, fortæller Mogens
Christen Gade.

Biersted
Skole er en af de bygninger i kommunen, der skal
gennemgå en større renovering. Renoveringen starter op i år, hvor der er afsat
2,6 mio. kr. og løber frem til 2021. Investeringen i Biersted Skole bliver på 9,3
mio. kr. hen over de næste tre år, hvor fokus
blandt andet er på klimaskærm og energirenovering.

Renoveringsprojekter
med opstart i 2019

Foruden Biersted Skole starter kommunen
renoveringer op for yderligere 4,3 mio. kr. Bygningerne er:

Skolerne i Skovsgaard, Ørebro, Saltum, Brovst,
Nørhalne, Fjerritslev

Jammerbugt Produktionsskole

Brovst og Gl. Dalhøi Børnehaver samt Børnehuset
Aabybro

Brovst administrationsbygning

Brovst Bibliotek

Brovst busterminal

Gjøl Fritidscenter

Der
er også afsat en pulje til mindre akutte vedligeholdelsesarbejder på 700.000
kr.

En
pulje på 500.000 kr. til vedligeholdelse af tekniske installationer og
udearealer. Ligesom kommunen i 2019 regner med at bruge 1 mio. kr. til
energioptimeringer og energistyring i kommunens ejendomme.


Fire
nye cykelstier i Jammerbugt Kommune

Det bliver mere trygt
for borgerne at cykle i Jammerbugt Kommune. I løbet af de næste tre år får
kommunen fire nye cykelstier. Arbejdet med den første cykelsti starter i foråret.

Jammerbugt
Kommune ønsker at fremme både turist- og skolecyklisme i kommunen. Næste skridt
mod målet er cykelstier ved Saltum-Faarup, Kollerup Strandvej, Brovst-Tranum og
Tranum-Vestkystvejen.

Cykelstien
Saltum-Faarup anlægges efter planen i 1. halvår 2019. Midlerne til cykelstien
kommer dels fra cykelpuljen og dels fra egenfinansiering.

Etableringen
af de tre øvrige cykelstier er blevet en realitet efter, at aftalen om Bedre og
Billigere Kollektiv Trafik blev vedtaget i efteråret 2018 på Christiansborg. Hermed
fik Jammerbugt Kommune tilsagn om tilskud til de tre øvrige cykelstiprojekter
på 9,7 mio. kr., hvis kommunen som minimum finansierer 60% af omkostningerne
til cykelstierne, og det gør kommunen nu.

Kommunalbestyrelsen
har netop besluttet at øge posten til cykelstier på budget 2020, så kommunen
kan præstere en egenfinansiering på 14,7 mio. kr. og dermed få finansieret de
tre øvrige cykelstier.

”Vores medfinansieringen
betyder, at vi kan få det fulde tilskud til tre nye cykelstier i Jammerbugt
Kommune. Cykelstierne er et stort ønske blandt borgerne. Skolevejene bliver
sikre, og generelt bliver det tryggere for både borgere i kommunen og turister
at færdes på deres cykler”, siger Mogens Christen Gade.

Etableringen
af cykelstien langs Kollerup Strandvej starter i 2019, og forventes klar i
2020. De to cykelstier Brovst-Tranum og Tranum-Vestkystvejen anlægges i
2020-2021.