Noget af det,
som er med til at gøre Jammerbugt Kommune til et sted, som folk og virksomheder
vælger til, er, at de fysiske rammer – natur og landskab, boligområder og byer
– fremstår velholdte og attraktive. Vi kommer ikke uden om, at de fysiske
rammer har indflydelse på, hvordan vi fungerer, præsterer og trives. Uanset om
man er 8 eller 58 år. Det er vi meget bevidste om i Kommunalbestyrelsen, og vi
følger de gode intentioner op med handling.

40 ungdomsboliger ved Fjerritslev Gymnasium

I
Kommunalbestyrelsen arbejder vi målrettet på at skabe flere ungdomsboliger i
kommunen til en attraktiv husleje. Derfor glæder det mig, at arbejdet med at
oprette et kollegie i tilknytning til Fjerritslev Gymnasium er kommet et stort skridt
nærmere. De første 24 boliger ud af 40 ungdomsboliger, skal stå klar til
skolestart i august 2020. De resterende 16 boliger skal være færdige i august
2021.

Det nye
kollegie kommer til at ligge på Skovbrynet øst for gymnasiet, på et areal ejet
af Jammerbugt Kommune. Projektet er fortsat på skitseplan, og planen er, at
byggeriet bliver tæt lav boligbebyggelse.

Ud over de 40
ungdomsboliger, bliver der opført et fælleshus på 400 m2. Det er tænkt som
centralt samlingssted for beboerne, og som en form for fælles stue til 1-rums
boligerne.

Huslejen for
en studerende, som får ungdomsboligbidrag, bliver ca. 2.625 kr. pr. måned. Dermed
får de unge mulighed for at bo i trygge og spændende omgivelser under
uddannelsen til en fornuftig pris.

Stor modernisering af Idrætscenter Jammerbugt i
Fjerritslev

Idrætscenter
Jammerbugt i Fjerritslev skal moderniseres for 20 mio. kr. Arbejdet med at
finde rådgivere, der skal udarbejde skitseforslag, energiberegninger, udbud og
meget andet, forud for moderniseringen af Idrætscenter Jammerbugt, er i gang.

Vi forventer,
at et skitseforslag kan præsenteres i løbet af 2. kvartal 2019. Herefter skal
skitseforslaget høres blandt brugerne af Idrætscenter Jammerbugt.

De 20 mio.
kr. til moderniseringen er fordelt på budget 2019 med en anlægsbevilling på 10
mio. kr. og en anlægsbevillig på de resterende 10 mio. kr. i 2020.

Sideløbende
med, kommunens arbejde med skitseforslag mv., arbejder Idrætscenter Jammerbugt
på at samle ideer ind til, hvordan fremtidens idrætscenter skal se ud. Derfor
er der ideudviklingsmøde torsdag 7. februar 2019 på vandrehjemmet i
Fjerritslev. Her er der oplæg og debat om det nye idrætscenter.

Godt 10 millioner kr. til renovering og vedligehold
af bygninger i Jammerbugt Kommune

I 2019 tager
vi hul på arbejdet med at modernisere kommunens bygninger – til gavn og glæde
for vores borgere.

I dette års
budget er der afsat 9,6 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse og en halv mio.
kr. til offentlige toiletter.

Vi har fået
gennemgået vores bygninger, og på den baggrund har vi lavet en plan for, hvilke
bygninger, der skal renoveres hvornår. Investeringerne i bygningerne kommer i
de efterfølgende år til at betyde færre drifts- og renoveringsudgifter, blandt
andet fordi bygningerne bliver mere energirigtige.

Biersted
Skole er en af de bygninger i kommunen, der skal gennemgå en større renovering.
Investeringen i Biersted Skole bliver på 9,3 mio. kr. hen over de næste tre år,
hvor fokus blandt andet er på klimaskærm og energirenovering.

Derudover
starter kommunen renoveringer op for yderligere 4,3 mio. kr. Bygningerne er:

– Skolerne i Skovsgaard,
Ørebro, Saltum, Brovst, Nørhalne, Fjerritslev

– Jammerbugt Produktionsskole

– Brovst og Gl. Dalhøi
Børnehaver samt Børnehuset Aabybro

– Brovst
administrationsbygning

– Brovst Bibliotek

– Brovst busterminal

– Gjøl Fritidscenter

Fire nye cykelstier i Jammerbugt Kommune

Det bliver
mere trygt at cykle i Jammerbugt Kommune. I løbet af de næste tre år får
kommunen nemlig fire nye cykelstier. Arbejdet med den første cykelsti,
Saltum-Faarup, starter i foråret. Midlerne til cykelstien kommer dels fra
cykelpuljen og dels fra egenfinansiering.

De tre øvrige
cykelstier er ved Kollerup Strandvej, Brovst-Tranum og Tranum-Vestkystvejen.
Etableringen af disse stier blev mulig, da aftalen om Bedre og Billigere
Kollektiv Trafik blev vedtaget i efteråret 2018 på Christiansborg. Hermed fik
Jammerbugt Kommune tilsagn om tilskud til de tre cykelstiprojekter på 9,7 mio.
kr., hvis kommunen som minimum finansierer 60% af omkostningerne til
cykelstierne, og det gør vi nu i kraft af en beslutning i Kommunalbestyrelsen
om at øge posten til cykelstier på budget 2020.

Cykelstierne
er et stort ønske blandt borgerne. Skolevejene bliver sikre, og generelt bliver
det tryggere for både borgere og turister i kommunen at færdes på deres cykler.

Etableringen
af cykelstien langs Kollerup Strandvej starter i 2019, og forventes klar i
2020. De to cykelstier Brovst-Tranum og Tranum-Vestkystvejen anlægges i
2020-2021.