Ulla Astman, regionsrådsformand
(S) og formand for Komiteen 3. Limfjordsforbindelse.nu; Mogens Christen Gade,
borgmester (V) i Jammerbugt Kommune og formand for Business Region North
Denmark; Thomas Kastrup-Larsen, borgmester (S) i Aalborg Kommune; Peter
Rindebæk, COO hos Bladt Industries og medlem af Regionalt Industripolitisk
Udvalg (RIPU)

Hele
ni ud af ti nordjyske virksomheder oplever, at der er forsinkelser, når
Limfjorden skal krydses, og det har afgørende, negative konsekvenser for Nordjyllands
udvikling. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Epinion har foretaget for
Region Nordjylland blandt 380 nordjyske virksomheder inden for industri og
byggeri, handel og transport samt privat service i Vendsyssel, Hanherred,
Aalborg og Østhimmerland.

De
trafikale udfordringer omkring krydsningen af Limfjorden er velkendte, og den
seneste tilkendegivelse fra de nordjyske virksomheder understreger blot, at
udfordringerne skal tages meget alvorligt. Vi ønsker gode betingelser for vækst
og beskæftigelse i hele Nordjylland, ligesom vi ønsker, at Nordjylland – mindst
– kan måle sig med andre regioner, når vi ser på, hvor attraktivt det er at
drive virksomhed netop her.

Vi
ved, at adgangen til kvalificeret arbejdskraft er alfa og omega for
virksomhedernes vækst og udvikling i de kommende år. Derfor er det meget bekymrende
læsning, når undersøgelsen viser, at mere end 40 % af virksomhederne oplever,
at forsinkelserne ved Limfjorden i høj grad begrænser deres muligheder for at
rekruttere de rette og nødvendige medarbejdere.

Virksomheder
i Vendsyssel oplever, at de har særligt svært ved at tiltrække medarbejdere med
bopæl syd for Limfjorden, mens virksomheder beliggende syd for fjorden også
oplever begrænsninger i deres rekruttering. Limfjorden er med andre ord blevet
en barriere, der deler arbejdsmarkederne i Nordjylland.

Det
sker samtidig med, at det i dag er vigtigere end nogensinde, at vi har de
bedste muligheder for at matche virksomheder og kompetencer. Det er afgørende
for hele dynamikken i erhvervslivet og dermed for virksomhedernes fortsatte
forretningsgrundlag og vækstmuligheder.

Det
gør også stort indtryk på os, at hver femte virksomhed i undersøgelsen giver udtryk
for, at de oplevede barrierer omkring fjordkrydsningen gør det sandsynligt, at
virksomheden inden for 5 år vil lokalisere sig på den anden side af fjorden,
end hvor de er beliggende i dag.

Det
er ganske enkelt et nødråb, som kalder på handling nu. Kommuner, region,
erhvervsliv og fagforeninger er enige: Det er den 3. Limfjordsforbindelse over
Egholm, der er løsningen. Linjeføringen for forbindelsen er valgt i en
trafikpolitisk aftale i 2014, Aalborg Alliancen og medfinansieringen på 600
mio. kr. er blevet positivt modtaget på Christiansborg. Det var også glædeligt,
at der på finansloven for 2019 blev afsat midler til at opdatere
VVM-redegørelsen, så alt kan være klar, når der igen er statslige midler til
infrastruktur. Her vil vi gerne kvittere for synspunktet som Lise Bech (DF),
Karsten Lauritzen (V) og Rasmus Prehn (S) for nyligt fremførte. Det stiller
Nordjylland stærkt, at vores folketingspolitikere på tværs af partierne
samarbejder om, at anlægsloven for 3.Limfjordsforbindelse vedtages snarest og
kommer til at indgå i den kommende masterplan for den danske infrastruktur.

Vi
kan desværre ikke nå at få en ny forbindelse over Limfjorden, der står klar
inden for de 5 år, der er tidshorisonten i undersøgelsen blandt virksomhederne.
Så indtil da vil udfordringerne forblive de samme – og de vil givetvis vokse
yderligere i omfang. Det ved vi godt.

Det
helt afgørende er, at vi hurtigst muligt får en folketingsbeslutning om
anlægslov og midler til etableringen af den 3. Limfjordsforbindelse. Det vil
give virksomhederne tillid til, at løsningen kommer, og at de derfor trygt kan
planlægge og investere i deres fremtid. Det har hele Nordjylland brug for.