Når vi sammen får ønsker til at gå i opfyldelse

Som borgmester – og menneske – bliver
jeg gang på gang imponeret over de resultater, man kan opnå, når man sammen med
andre gode kræfter beslutter sig for at arbejde for en sag – og sætter handling
bag. Den kommende skole i Jetsmark er et godt eksempel – jeg er utrolig stolt
over, at vi for anden gang i Jammerbugt Kommunes korte historie, er undervejs
med et helt ny skolebyggeri.

Udviklingen i vores mange landsbyer
og fire centerbyer er andre eksempler. Med afsæt i de lokale udviklingsplaner
(de såkaldte LUP’er) og Masterplaner arbejder lokale ildsjæle og kommunen – og
ofte også andre aktører – sammen om at udvikle hvert enkelt lokalsamfund, så
det til fulde kan udfolde sit potentiale. Helt aktuelt tager vi i denne måned
de første skridt for at virkeliggøre nogle af tiltagene fra Masterplanen for
Brovst.

Også i kommunens største by, Aabybro,
har vi sat forskellige tiltag i værk for at sikre, at byen også i årene
fremover er attraktiv for nuværende og tilflyttende borgere. Byen er gennem en
årrække vokset – både i omfang og i antallet af borgere. Det er naturligvis
glædeligt – og samtidig skal vi være opmærksomme på det pres, som i kraft af
denne udvikling opstår, både på selve byens rum, dens infrastruktur og de
servicetilbud, byen rummer.

Aftale om nyt lægehus i Aabybro

Derfor var jeg glad og lettet, da jeg
på kommunens vegne i denne måned indgik aftale med læge Thomas Olsen om driften
af et nyt lægehus i Aabybro – nærmere bestemt i lokaler i Kultur- og
Erhvervscenter Jammerbugt.

Det har længe været et stort ønske at
få endnu et lægehus i kommunen, og vejen har været fuld af bump og huller. Jeg
er meget tilfreds med, at vores initiativ og arbejde med at få et nyt lægehus i
Aabybro nu endelig er lykkes. Thomas Olsen trækker selv i kitlen og bliver fast
læge i den nye klinik, hvorved han vil blive et kendt ansigt blandt sine
patienter. Det betyder tryghed for vores borgere, at vi får endnu et lægehus
med en fast læge, og det giver bedre sammenhæng for borgerne, at de møder samme
personale.

Det er en vigtig prioritet for
Kommunalbestyrelsen at sikre lægedækning for borgerne i Jammerbugt Kommune,
både i forhold til sundhedsindsatsen generelt, men også i forhold til
bosætning, så alle, der flytter til kommunen, har mulighed for at få en lokalt
praktiserende læge.

En ny rygrad til Aabybro Bymidte

Med tanke på den fysiske udvikling af
Aabybro har vi samarbejdet med Realdania og den rådgivende tegnestue CFBO om en
grovskitse for byen. Grovskitsen går forud for en endelige plan for en ny og
stærkere bymidte. Kommunalbestyrelsen besluttede i februar at følge
grovskitsens anbefaling om at skabe en ny ’rygrad’ i Aabybro Bymidte – kaldet
Broen. Broen kommer til at gå fra rundkørslen ved Aaby Sdr. Gade til
Kattedamsvej, og bliver en ny forbindelse for lette trafikanter. Samtidig
bliver Broen stedet for fællesskaber. Vurderingen er, at Broen kommer til at
koste mellem 10 og 15 mio. kr.

Jammerbugt Kommune vil søge midler
til Broen hos Realdania via deres kampagne “Hovedbyer på forkant”.
Kommunen søger medfinansiering til et totalt beløb på 10 mio. kr. Hvis
Realdania udvælger projektet, kan kommunen forvente støtte på 50% af udgifterne
– så Jammerbugt Kommune kommer til at bidrage med 5 mio. kr. Samme kampagne støttede det snart afsluttede
arbejde med planen for udformningen af bymidten.

Genbrugsplads moderniseres

I en lidt anden boldgade – men stadig
i Aabybro – har Kommunalbestyrelsen besluttet at modernisere genbrugspladsen,
så den får samme niveau, kvalitet og indretning som genbrugspladserne i Brovst,
Fjerritslev og Pandrup. For borgerne i Aabybro betyder det blandt andet bedre
tilkørselsforhold og adgang til en haveaffaldsplads. Samtidig udvides
genbrugspladsen med flere containere, så pladsen er fremtidssikret i forhold
til byudviklingen i Aabybro og klar til fremtidens miljøkrav. Asfalt, kloakker
og belysning bliver også fornyet – både fordi det trænger på den 18 år gamle
genbrugsplads, og fordi de fremtidige vedligeholdelsesudgifter og elforbruget
dermed mindskes.

Borgerne vil komme til at mærke
arbejdet med moderniseringen, men kommunen forventer ikke, at genbrugspladsen
bliver lukket under ombygningen.

Projektet er estimeret til 18,4 mio.
kr. i alt inklusiv en bevilling i 2018 på 625.000 kr. Lånet tilbagebetales
gennem affaldsgebyrerne. Den samlede investering kommer til at koste hver
husstand og sommerhus 34 kr. årligt i genbrugspladsgebyr.