Foråret har
for alvor meldt sin ankomst – ikke kun i kalenderen, men også i naturen.
Blomster og buske springer ud, og havefolket er i gang. Vi har skiftet til
sommertid og stillet både ure og havemøbler frem. Foråret er en dejlig tid,
skøn i sig selv og fuld af løfter om den sommer, der kommer.

Sådan er
det i grunden også med mange af de processer, vi lige nu arbejder med i
Jammerbugt Kommune. De involverer mange parter og er alene af den grund spændende
og lærerige at deltage i – og samtidig skaber de fundamentet for gode og
perspektivrige resultater.

Et løft til Brovst

Vi tager
fx fat på at realisere den masterplan for Brovst, som blev vedtaget i 2017. Det
sker gennem en buket af projekter, som over de næste 2-3 år skal være med til
at løfte Brovst.

De
forbedringer, som byen dermed får, går fint i spænd med de projekter, som er i
gang i dag (fx plantningen af bynær skov), og de vil give byen et løft, som
gavner både handelsliv og borgere og tilgodeser det rekreative behov, der er i
byen. Samtidig styrker projekterne byen i forhold til bosætning.

Konkret
omfatter projekterne:

– ”Byværksted” i Brovst bymidte,
hvor interesserede kan kigge ind og få en snak om byen, og der kan holdes møder
om udviklingen af byen


Kantstensparkering i Jernbanegade
– for at skabe flere p-pladser i handelsgaden


Afgrænsning af torv i Jernbanegade
med hegn mod øst – for at øge kvaliteten i bymidten

– Forskønne og synliggøre smøgen
mellem Jernbanegade og Smedevej – for at binde handelsgaden og bolighuset bedre
sammen


Handicapvenlig sti til fra
Rotfeldkvarteret til ny skov – for at give bedre adgang til skoven som
rekreativt område

– Udtynding i træer sydøst for
Bratskov – for at synliggøre Bratskov fra Handelsgaden

Sideløbende
vil kommunen i løbet af foråret 2019 inddrage lokale foreninger og borgere i
projektet – også i forhold til at komme med flere projektforslag til at udvikle
Brovst.

I alt har
Kommunalbestyrelsen afsat 5 mio. kr. i 2019 og 2020 til realisering af Masterplan
Brovst.

Renovering af Saltum Skole

På Saltum
Skole kan lærere og elever også glæde sig til en større renovering og ombygning
af skolebygningen, som dermed får et tiltrængt kvalitetsløft. Skolens brugere
har været med til at prioritere ønskerne til renoveringer, og de områder af
skolen, der er medtaget i projektet, er udpeget i løbende dialog med
skolebestyrelsen på skolen. Det drejer sig blandt andet om følgende områder:

– Faglokaler til bl.a. madkundskab
samt Håndværk og design


Store hjerte (fællesareal i
udskolingen) og Lille hjerte (fællesareal i indskolingen)


Nyt vindfang og garderobe i
indskolingen

-Toiletter ved aula og i nordfløj
samt handicaptoilet


Ventilation, nye lofter og
belysning i udskolingen

Kommunalbestyrelsen har afsat 10 mio.
kr. til renoveringen af Saltum Skole.

Renovering af børnehaver i Fjerritslev får fokus på læringsmiljøer

I Fjerritslev skal børnehaverne
Grøftekanten og Gl. Dalhøj i Fjerritslev renoveres og eventuelt have udvidet deres
kapacitet. Det er endnu ikke klarlagt i hvilket omfang bygningerne skal
renoveres, men helt centralt er det, at renoveringen medvirker til at skabe
harmoni mellem det pædagogiske arbejde og de fysiske rammer. Vi ønsker netop at
understøtte det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne, og derfor er det
naturligt, at de fysiske rammer tænkes ind, så de er optimale for børnenes
trivsel, helbred og læring.

For at få flest mulige forslag til,
hvordan børnehaverne skal indrettes, bliver repræsentanter for ledelsen,
medarbejdere og forældrebestyrelserne i de to børnehaver, repræsentanter fra
Ejendomscentret og Skole- og Dagtilbudsafdelingen og projektleder fra Børne- og
Familieforvaltningen inviteret til at komme med fagligt input til både de tekniske
arkitektoniske, pædagogiske og læringsmæssige forhold.

Der er afsat i alt 6,5 mio. kr. til
projektet.