Modernisering af Jetsmark Idrætscenter

Jetsmark Idrætscenters bestyrelse har præsenteret en plan
med ønsker og behov for renovering af idrætscentret, som alle foreninger i
Jetsmark Idrætscenter bakker op om.

Energirenovering og
markante forbedringer af bygningerne både inde og ude i Jetsmark Idrætscenter
bliver nu en realitet, efter at Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har
godkendt idrætscentrets plan for renoveringsprojektet.

I alt bevilliger
kommunen 20 mio. kr. til projektet, hvoraf de ca. fem mio. kr. er allerede frigivet
til udarbejdelse af udbudsmateriale. Det resterende beløb bliver frigivet senere,
når det endelig projekt, finansiering og betalingsplan er klar.

”Med renoveringsprojektet
kommer Jetsmark Idrætscenter til at fremstå som et moderne idrætscenter, der
lever op til nutidens behov. Både i forhold til faciliteterne og i forhold til
energioptimering”, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Renoveringsprojektet omfatter:

Nyrenoverede
eller nyetablerede omklædningsrum og toiletter – der tages hensyn til 1. divisions
omklædningskrav på fodboldområdet

Ny café og
opholdsområde i stueetagen

Nye
fleksible mødelokaler i stuetagen

Renovering
af kælderen

Ny
springgymnastiksal med tilhørende repos

Gennemrenovering
af 1. sal

Etablering
af lokaler til fysioterapeut med henblik på udlejning

Nyt tag
på hallerne

Nyt
indgangsparti

Energioptimering
at Idrætscentret

Moderniseringsprojektet
kommer til at koste 60.604.607 kr. i 2019-priser. De nøjagtige priser kendes
først efter udbuddet. Viser priserne sig højere ved udbuddet end forventet, skal
bestyrelsen for idrætscentret foretage en prioritering, så projektet holder sig
inden for rammen.

Af totalbeløbet
finansierer Jammerbugt Kommune ca. 20 mio. kr. Kommunen vil desuden optage et
energilån på vegne af Jetsmark Idrætscenter på ca. 20 mio. kr., mens Jetsmark
Idrætscenter selv optager et kreditforeningslån på 14,5 mio. kr. Endelig udgør
fonde og egenfinansiering et beløb på 2,5 mio. kr.

15 nye byggegrunde i Saltum

På et 3 ha stort areal på
Vestergaardsvej i Saltum byggemodner Jammerbugt Kommune 15 parcelhusgrunde. Flere
grunde i Biersted er ligeledes på trapperne.

Arealet
i Saltum ligger i den vestlige del af byen med kort afstand til Saltum Skole og
en smuk udsigt mod vest.

De
15 parcelhusgrunde bliver mellem 1.099 m² og 2.084 m². Så forholdsvise store
parcelhusgrunde, som kommunen har erfaret, at køberne finder attraktive.

”Vi
ser et behov for flere byggegrunde i Saltum. Grundene får en attraktiv
størrelse samtidig med, at de ligger bynært og med god udsigt”, fortæller
borgmester Mogens Christen Gade.

Den
samlede udgift til byggemodningen forventes at blive på 4,5 mio. kr. Det er
inklusive tilslutnings- og anlægsbidrag til kloak, el, vand og fjernvarme. Der
er også indregnet udgifter til etablering af fortov og gadelys i den ene side
af vejen. Da der kan være forhistoriske fund i den sydlige del af arealet, er
der i budgettet også indregnet 200.000 kr. til dette.

Kommunen
forventer at udbyde grundene umiddelbart efter lokalplanens godkendelse, og at
byggemodningen kan starte efter sommerferien. Det betyder, at grundene bør være
klar til salg ved årsskiftet 2019/2020 – dog med forbehold for de vejrmæssige udskejelser.

Salgspriserne
for grundene skal udbydes eller fastsættes til markedsprisen ifølge lovgivningen.
Den endelige salgspris vil ske i forbindelse med, at grundene udbydes.

Også
andre steder i kommunen er der byggemodning af grund på vej.

”Vi
har afsluttet forhandlinger om køb af et areal i den sydvestlige ende af Biersted.
Vi forventer derfor, at starte byggemodningen af et antal grunde i Biersted
inden sommerferien”, afslører Mogens Christen Gade.

Investering i IT-platform giver gevinst

Kommunalbestyrelsens beslutning om at investere 8,5 mio.
kr. i at opgradere Jammerbugt Kommunes IT-platform viser en markant besparelse.

Analyser viser, at
kommunen over de næste fire år får en samlet gevinst på godt 13 mio. kr. for
investeringen på 8,5 mio. kr.

”Investeringen blev i
første omgang foretaget, fordi vi skulle sikre vores IT-platform. Den har nu
vist sig at være en endnu klogere investering, da den kommer til at give en
mærkbart besparelse oveni. Besparelsen kommer vores borgere til gode, ligesom
noget af den bliver mærket til fremadrettede investeringer i digitalisering og
IT, så vi også er sikret fremadrettet”, udtaler borgmester Mogens Christen
Gade.

Gevinsterne bliver
blandt andet hentet ved:

At
outsource kommunens virtuelle servermiljø

En
reduktion og omlægning af antal servere til drift af Citrix

En
tidsbesparelse på logon

En bedre
driftsafvikling af applikationer og øget stabilitet

En mere
optimal sammensætning af Microsoft licenserne

Udskiftning
af printere og kopimaskiner og omlægning til serviceaftaler på alle maskiner

Ud over besparelserne i
kroner og øre betyder investeringen nye og mere effektive kommunikationsformer,
som sparer tid for borgere, virksomheder og medarbejdere.

Investeringen i den
bedre og mere effektive IT-platform giver også grundlag for en mere intensiv
anvendelse af f.eks. FaceTime fra en iPad, robotteknologi og chatbots. Ligesom opgraderingen
vil kunne skabe grundlag for mere velfærdsteknologiske løsninger i
forvaltningerne.