Jammerbugt Kommune er en autentisk decentral
Landdistriktskommune midt ude i naturen – med 4 hovedbyer og 24 lokalsamfund.

Velfærd og vækst er hinandens forudsætninger – også i Jammerbugt
Kommune.

I vores kommune driver vi en struktureret
Landdistriktsindsats – parallelt arbejdes der med center og handelsbyerne –
netop fordi vores lokalsamfund er afhængige af centerbyer i vækst – lige som
centerbyerne er afhængige af lokalsamfund i udvikling.

Det strategiske landdistriktsarbejde udmøntes jo bl.a.
med projekt Liv i By og Skole – nu med en prioriteret inddragelse af
lokalsamfund uden skole – men jo også med den decentrale børnepasning med
valgmuligheder – decentrale rådhuse og biblioteker og social økonomiske
virksomheder m.m. – alt sammen klare signaler om, at kommunalbestyrelsen ønsker
og tror på den decentrale udvikling.

Jammerbugt Kommune er en mangfoldig Kommune – hvor
målet om øget bosætning hænger fint sammen med ønsket om flere gæster. Vi er en
kommune hvor vi finder løsninger såvel for natur som for Landbrug – fordi der
mange gange er sammenfaldne interesser. Jammerbugt Kommune er jo smukt placeret
mellem Hav og Fjord – og med en mangfoldig natur indimellem. Senest med en national
anerkendelse af denne natur via en optagelse i Danmarks Naturkanon for Fosdalen
og Svinkløv kan vi jo med god samvittighed tillade os at promovere os i forhold
til en enestående flot natur – også målt på nationalt plan.

Jammerbugt Kommune er på mange måder en bæredygtig
Kommune – økonomisk, fagligt og demokratisk. Men også på de mere traditionelle
bæredygtighedsområder, som at mindske CO2-udledningen er vi i førertrøjen –
ligesom vi er en del af et Nordjysk projekt om bæredygtig erhvervsudvikling.
Bæredygtighed er også en del af hverdagen i vores dagpasning og folkeskoler –
hvor en del af vores institutioner hvert år gør sig fortjente til
Friluftsrådets grønne flag.

Jammerbugt Kommune er også positivt på Danmarkskortetbl.a. i top 20 i Danmark over borgernes
tilfredshed med bopælskommunen – en høj andel af tilbageflyttere – Nordjyllands
største turistkommune målt på antal overnatninger og Nordjyllands mest
erhvervsvenlige Kommune.

Aktuelt er der gang i mange ting i Jammerbugt Kommune –
nogle kan fremhæves her: Jammerbugt Kommunes asylafdeling lukkede her fra den
30. april efter mere end 25 års eksistens – efter planen kommer
lægehelikopteren til Jammerbugt Kommune i år 2020 – udflytningen af statslige
arbejdspladser realiseres i år i det tidligere posthus i Brovst – der er
ungdomsboliger på vej i både Fjerritslev og Aabybro. Etableringen af den nye
skole i Jetsmarkområdet går efter planen. Masterplanen i Brovst kører efter
planen – det samme gør Centerplanen for Aabybrocentret. Ligesom der er
byggegrunde på vej i Saltum og Biersted og Brovst. Dette blot for at nævne
nogle aktuelle indsatser.

Der er meget der går godt i Jammerbugt Kommune – men
selvfølgelig også noget vi skal blive bedre til – og vi prøver hele tiden at
blive bedre både til det vi er gode til og det vi er mindre gode til.

Hvorom alting er – så er Jammerbugt Kommune – En
Kommune i sikker drift med blik for Fremtiden – En Kommune præget af politisk
stabilitet – det giver økonomisk stabilitet.

Det giver sikker drift med blikket stift rettet mod
fremtiden og fremskridtet.

Sommerhilsen 2019

Mogens Chr. Gade.