Samarbejdsaftale om skovrejsning og grundvandsbeskyttelse

Naturstyrelsen, Aabybro Vand og Jammerbugt Kommune har netop underskrevet en samarbejdsaftale om skovrejsning ved Aabybro. Skoven skal være med til at beskytte grundvandet omkring Aabybro og samtidig fungerer som offentlig og bynær skov. Yderligere ét skovrejsningsprojekter er på vej i kommunen.

Den kommende skov nær Aabybro kommer til at strække sig fra Aabybros nordøstlige bygrænse i vest til Biersted Kirke i øst. Den kommer til at dække et areal på ca. 150 hektar.

”Vi har en god drikkevandskvalitet i kommunen. For at sikre det også er tilfældet i fremtiden, har kommunalbestyrelsen valgt at afsætte en pulje til finansiering af skovrejsningsprojekter frem til og med 2023. Konkret har vi sat gang i to store projekter; i området mellem Aabybro og Biersted og i Brovst. Begge områder får en attraktiv skov til gavn for borgerne, samtidig med at vi fremtidssikre drikkevandet.”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Arbejdet med skovrejsningerne i kommunen sker i tæt samarbejde med de lokale vandværker og Naturstyrelsen.

Projektet med skovrejsning mellem Aabybro og Biersted har en samlet udgift på ca. 38 mio. kr., som finansieres af Naturstyrelsen, Aabybro Vand og Jammerbugt Kommune. Den kommunale udgift er på 3 mio. kr.

I Brovst har kommunen også indgået en aftale med Naturstyrelsen og Vandforsyningen Brovst om skovrejsning på et areal på ca. 52 hektar. Her er formålet også at sikre grundvandsbeskyttelsen og samtidig tilbyde et grønt, rekreativt område nær byen. Projektet har en samlet udgift på 10 mio. kr., hvoraf kommunens udgift er på 1 mio. kr.

For yderligere kommentarer, kontakt:
Borgmester Mogens Christen Gade tlf.: 41912001